Wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022

Aantal keer gelezen:
 3318
Op 2 augustus 2022 gaat de regeling voor betaald ouderschapsverlof in. Door deze regeling kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 weken van hun ouderschapsverlof betaald opnemen. Met deze wet wil de regering het aantrekkelijker maken voor ouders (vooral vaders) om ouderschapsverlof op te nemen. Dit is de derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Dit past in de ambitie van het kabinet om mensen meer ruimte te geven om werken en zorgen te combineren.

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022, wat betekent het voor u als werkgever

Whitepaper: Werkstress

Stress is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen werkende mensen heeft jaarlijks last van een burn-out of andere psychische klachten, die terug te voeren zijn op het werk. Gemiddeld duurt een ziekmelding door stress 294 (ziekte)dagen. Een burn-out duurt zelfs langer. Dat maakt dat aandacht voor stress en vooral de beheersing ervan veel winst kan opleveren.

Tot 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van hun kind. Niet iedereen kan het zich veroorloven dit onbetaalde verlof op te nemen. Om die reden neemt nu slechts een derde van de ouders dat verlof op. In dit artikel leggen we onder andere uit wat het betaald ouderschapsverlof is, wie het betaalt en hoe ouders het ouderschapsverlof kunnen opnemen.


Wie betaalt het ouderschapsverlof en hoe hoog is het? 

De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof wordt betaald door UWV en is vastgesteld op 70% van het dagloon. Er geldt wel een maximumdagloon van € 228,76 (2022). Met die reden is de uitkering nooit hoger dan 70% van dit maximumdagloon.


Deels betaald verlof opnemen in het eerste levensjaar

Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Zo kunnen gezinnen wennen aan de nieuwe situatie en samen bewust keuzes maken over de verdeling van werken en zorgen. Dit draagt ook bij aan het voorkomen van verzuim door bijvoorbeeld stress of oververmoeidheid door de nieuwe gezinssituatie. Ouders hoeven de negen weken niet in één keer op te nemen. Dit kan ook worden gespreid over het eerste levensjaar van het kind, bijvoorbeeld met een dag verlof per week. Neemt een medewerker niet alle negen weken in het eerste jaar op dan kan het ‘overgebleven’ verlof worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Dit verlof kan dan tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dan zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en medewerkers om daar aanvullende afspraken over te maken.

Het wetsvoorstel laat ruimte voor aanvulling van het percentage bij een cao. Nu valt ongeveer 25% van medewerkers onder een cao waarin gedeeltelijke loondoorbetaling tijdens ouderschapsverlof is geregeld. De middelen die daar nu voor worden ingezet kunnen worden gebruikt voor aanvulling van het percentage van 50% en/of verlenging van het aantal weken waarin het ouderschapsverlof wordt betaald.


Opnemen van ouderschapsverlof aanmoedigen

Volgens voormalig minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft de coronacrisis het kabinet met de neus op de feiten gedrukt. “We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk. Het kabinet denkt al langer na over hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.”


Belangrijke punten op een rij:

  • Het betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken;
  • Ouders zijn verplicht om het ouderschapsverlof binnen het eerste levensjaar van het kind op te nemen. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin. Als het gaat om een adoptie- of pleegkind onder de 8 jaar;
  • Ouders kunnen het ouderschapsverlof flexibel opnemen. Dit kan bijvoorbeeld een aantal uren per dag/dagen zijn, verdeeld over meerdere weken;
  • Werkweken van betaald ouderschapsverlof die niet opgenomen zijn kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof;
  • Of ouders recht hebben op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen hangt af van de situatie van de ouder;
  • Ouders kunnen de uitkering voor betaald ouderschapsverlof aanvragen, nadat minimaal één keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.

Vanaf 2 augustus 2022 worden de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof dus voor een deel doorbetaald. Daarmee krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken deels betaald verlof. Moeders hebben straks naast hun betaald zwangerschapsverlof ook recht op negen weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: