Eigenrisico-dragerschap WGA

Heeft u binnen uw bedrijf te maken met langdurig verzuim? Na de eerste twee jaar van ziekte wordt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) van kracht. Als uw medewerker aanspraak moet maken op een WIA-uitkering, dan heeft dit financiële consequenties voor de WIA-premie die u betaalt. U heeft de keuze om eigenrisicodrager WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te worden. Dit is vooral interessant voor (middel)grote werkgevers.

Als u eigenrisicodrager WGA bent, komen de kosten van de WGA-uitkering (een van twee soorten WIA-uitkeringen) en re-integratie van uw medewerkers voor uw rekening. In ruil daarvoor betaalt u minder WIA-premie. Of eigenrisicodragerschap voor u voordelig is, hangt dus af van hoe groot het risico is dat uw medewerkers in de toekomst misschien een WGA-uitkering gaan ontvangen.

Uitleg van WGA ERD

Wat betekent eigenrisicodragerschap WGA?

Voor u besluit om eigenrisicodrager WGA (WGA ERD) te worden, is het belangrijk om precies te weten wat dit inhoudt. Want om te beoordelen wat voor uw bedrijf verstandig is, moet u de voordelen en risico's goed tegen elkaar afwegen. Hieronder leest u er meer over en vindt u praktische informatie over hoe en wanneer u het eigenrisicodragerschap WGA aanvraagt.

Wat houdt eigenrisicodagerschap WGA in?

Als eigenrisicodrager neemt u het financiële risico voor langdurig verzuim voor uw rekening. U bent als werkgever dan 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkering en de re-integratie. Dit geldt zowel voor vast personeel als flexwerkers; ook als deze medewerkers niet meer bij u in dienst zijn. In ruil daarvoor betaalt u een lagere WIA-premie. Doordat u zelf de regie houdt over het verzuim, heeft u meer mogelijkheden om het langdurig verzuim te voorkomen of te verlagen.

Is eigenrisicodagerschap WGA een goede keuze voor u?

Wilt u niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de WGA-uitkering en re-integratie van medewerkers, die misschien maar kort in dienst zijn geweest? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij UWV. U bent dan geen eigenrisicodrager WGA.

In de praktijk zijn het meestal (middel)grote bedrijven die voor het eigenrisicodragerschap WGA kiezen. Als u dit overweegt, is het belangrijk om de voordelen en risico's goed tegen elkaar af te wegen. Als het risico laag is dat uw medewerkers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering, kan het financieel voordelig zijn om eigenrisicodrager te worden. Zelfs als de UWV-premie lager is dan die van een zelf afgesloten verzekering, kunt u onder de streep toch goedkoper uit zijn. Door goede verzuimbegeleiding kunt u namelijk voorkomen dat een medewerker in de WGA terechtkomt.

Hoe en wanneer kunt u eigenrisicodrager WGA worden?

Als u ervoor kiest om eigenrisicodrager WGA te worden, geldt dat voor (de komende) drie jaar. Er zijn twee momenten in het jaar waarop u deze keuze kunt maken: 1 januari en 1 juli. Om eigenrisicodrager WGA te worden, levert u een aanvraag in bij de Belastingdienst. Deze aanvraag moet minstens 13 weken voor 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Afhankelijk van de hoogte van de WIA-premie die u betaalt, en het aantal medewerkers dat in de toekomst misschien aanspraak maakt op een WGA-uitkering, kan het voordeliger zijn om eigenrisciodrager WGA te worden. Dit is ook afhankelijk van de resultaten die u samen met uw arbodienstverlener boekt op het gebied van re-integratie. U kunt zich ook verzekeren tegen het risico dat het eigenrisicodragerschap WGA met zich meebrengt. Omdat het een keuze is die u maakt voor een periode van minimaal drie jaar, is het belangrijk om u goed te laten adviseren. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen adviseur of bij een verzekeraar zoals Sazas.

U leest alle details over eigenrisicodragerschap WGA in onze kennisbank.

WGA ERD formulier

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?