Hoe gaat Sazas om met privacy rondom medische gegevens?

Wij zorgen ervoor dat de privacy van uw medewerkers wordt gerespecteerd. Daarom werken wij voor de verzuimbegeleiding samen met professionele, onafhankelijke partijen. En samen met deze samenwerkingspartners gaan wij zeer zorgvuldig om met de privacy van u en uw medewerkers. U kunt er dus op vertrouwen dat uw gegevens goed beschermd zijn. Sazas werkt voor de verzuimbegeleiding samen met gecertificeerde arbodiensten. Deze samenwerkingspartners delen geen medische informatie met ons in verband met de privacy van uw medewerker(s). 

Onze arbodiensten mogen medische gegevens inzien

Sazas werkt voor de verzuimbegeleiding samen met gecertificeerde arbodiensten. Bij de arbodienst werken onder meer bedrijfsartsen. Zij mogen volgens de wet de medische gegevens van uw medewerker verwerken. Bij de arbodienst mag uw medewerker vertellen over zijn of haar klachten, de behandeling en dergelijke. Deze informatie heeft de bedrijfsarts nodig om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie.

De arbodienst deelt de informatie, die nodig is om te kunnen uitkeren, met de verzekeraar. Hierbij kunt u denken aan de mate van arbeidsongeschiktheid en vanaf welke datum er uitgekeerd wordt. In de informatie naar de verzekeraar en u, als werkgever, mogen geen medische gegevens worden opgenomen. Wel mogen bepaalde gegevens worden gedeeld die nodig zijn om zaken rondom de verzekering goed te regelen.

Sazas mag geen medische gegevens inzien

Wij hebben informatie nodig vanuit de arbodienst om te kunnen vaststellen of de medewerker recht heeft op een uitkering en of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. In de informatie die wij ontvangen zijn de medische gegevens en details weggehaald.

‘Meneer heeft klachten aan het bewegingsapparaat. Als gevolg daarvan is hij beperkt in het kunnen bukken en tillen. De oorzaak is niet arbeidsgerelateerd.’

Dit is een voorbeeld van de informatie die wij ontvangen van onze arbodienst. Het lijkt ingewikkeld, maar op deze manier hebben wij geen inzage in de details van de medische gegevens. Wel hebben we zo genoeg informatie om te bepalen of er recht is op een uitkering. 

◄ Terug naar Privacy medewerkers