Privacy van uw medewerker

Als werkgever moet u zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) houden. Hierin is bepaald wat wel en niet is toegestaan qua privacy van uw medewerker. Dit geldt extra voor uw zieke medewerker omdat er al snel sprake is van (gevoelige) medische informatie. Het is voor u als werkgever van belang om uw zieke medewerker zo snel - als mogelijk - weer aan het werk te krijgen. Hiervoor heeft u informatie nodig van uw medewerker. Bijvoorbeeld om te beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Maar medewerkers hebben ook recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun medewerkers.

Man in pak op fiets

Privacy van zieke medewerkers in de praktijk

Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Hoe gaat u hiermee om?

Wat zijn de wettelijke regels rondom privacy van zieke medewerkers?

Wat mag u wel en niet vragen bij ziekte? En wat mag u vastleggen? Er gelden regels vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) over wat wel en niet is toegestaan in verband met de privacy van uw medewerker. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels gepubliceerd rondom 'de zieke medewerker'.

Privacy bij een ziekmelding

Als werkgever mag u geen medische gegevens van uw medewerker opvragen of inzien, ook niet als er sprake is van een ziekmelding. Wel mag u aan zieke medewerkers vragen stellen die noodzakelijk zijn om te beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer verwacht je weer op het werk te zijn? Zijn er nog lopende afspraken of orders?’ Lees meer in het uitgebreide artikel over de spelregels voor een ziekmeldingsgesprek

Lees ook eens dit artikel als u meer wilt weten over het voeren van een ziekmeldingsgesprek.

Hoe is privacy bij Sazas geregeld?

Sazas houdt zich vanzelfsprekend ook aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hetzelfde geldt voor de samenwerkingspartners van Sazas. Hoe Sazas met de privacy rondom medische gegevens omgaat leest u in het artikel: 'Hoe gaat Sazas om met privacy rondom medische gegevens'.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als werkgever bent u verplicht om zich aan de wetgeving te houden. U loopt risico op hoge boetes als u hier niet aan voldoet. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert hier zeer streng op.
iemand houd mobiele telefoon vast bij laptop