Beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Hierin is informatie te vinden die handig is voor medewerkers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) medewerkers verwerken. Er is te lezen welke gegevens verwerkt mogen worden door werkgevers en welke normen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden gebruikt als zij onderzoekt of een organisatie dit op een juiste manier doet.

Waarom worden gegevens uitgewisseld?

Zodra medewerkers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens uit. Dat is nodig om de situatie goed te kunnen beoordelen. Betrokken partijen hierbij kunnen zijn:

  • uw zieke medewerker
  • u als werkgever
  • arbodienst
  • bedrijfsarts
  • UWV

◄ Terug naar Privacy medewerkers