Welke factoren hebben invloed op het werkplezier?

De volgende factoren hebben invloed op het werkplezier:

1. Energie

De hoeveelheid energie die iemand heeft verschilt per persoon. Werken kost natuurlijk energie, maar er zijn ook zaken waardoor werken teveel energie kost. Denk aan een te hoge werkdruk, te hoge eisen van een klant of werkgever, maar ook aan ruzie en pesterijen op de werkvloer. Gelukkig zijn er ook zaken waar uw medewerker energie van krijgt, zoals complimenten, prettige collega’s, afwisseling in het werk, zelfstandigheid en de mogelijkheid om door te groeien.

2. Persoonlijkheid en leefstijl

Gelukkig is elk mens anders. Maar dat betekent ook dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met veranderingen of situaties op het werk. De mate van zelfkennis en of het werk passend is, speelt ook een rol. Werk onder het niveau kan heel vervelend zijn. Daarnaast maakt het ook een verschil of uw medewerker gezond leeft. Gezonde mensen hebben meer energie.

3. Werk/privésituatie

In welke fase zit uw medewerker? Heeft hij of zij net kinderen en is het heel druk thuis? Maar ook zorgtaken, de zogenaamde mantelzorg, komen steeds bij meer mensen zelf te liggen. Als er privéproblemen zijn, zoals relatieproblemen of schulden, heeft dat invloed op het werk. Daarnaast wordt er steeds meer thuis gewerkt. We zijn meer en meer bereikbaar, zelfs in het weekend en op vakantie. De scheidslijn tussen privé en werk vervaagt daardoor en dit kan ook stress veroorzaken.

Werk en privé zijn enorm van invloed op elkaar. Een goede balans is belangrijk, gelukkig krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Voor de jongere generatie is een balans tussen beiden zelfs onmisbaar.