Tips voor een gesprek over werkplezier

Maak werkplezier bespreekbaar. Tijdens een functioneringsgesprek of zomaar als u opvalt dat uw medewerker niet lekker in zijn vel zit. Geef in het gesprek aan wat u opvalt en laat uw medewerker zijn of haar verhaal doen. Dit helpt om samen tot een oplossing te komen en voorkomt onnodig verzuim. Stel gericht vragen over het werkplezier. Bijvoorbeeld:

  • Wat geeft je energie, en wat kost je energie?
  • Hoe kan het werkplezier verbeterd worden?
  • Wat vind je leuk en wat zijn jouw sterke punten?
  • Passen je werkzaamheden hierbij? Heb je voldoende uitdaging?
  • Is het werktempo prettig?
  • Hoe zie jij je werk in de toekomst?
  • Wat wil je bereiken?
  • Wat heb je nodig om dat mogelijk te maken?

Vraag goed door. Zorg dat er geen misverstanden zijn. De informatie die boven tafel komt tijdens het gesprek, helpt om bij te sturen en in te schatten wat er nodig is om de werksfeer te verbeteren.