Uitkering Sazas Verzuimverzekering

Heeft u een verzuimverzekering bij Sazas? Lees hier meer over wanneer de uitkering ingaat, hoe wij deze berekenen en wanneer u de uitbetaling kunt verwachten.

 

Wanneer gaat de uitkering in?

 

Wanneer de uitkering ingaat, is afhankelijk van de eigenrisicoperiode die u heeft gekozen. De uitkering gaat pas in nadat uw eigenrisicoperiode is verstreken. Het is belangrijk om uw medewerker vanaf de eerste ziektedag ziek te melden, zodat uw eigenrisicoperiode direct ingaat.

Om het recht op een uitkering te kunnen beoordelen, hebben wij een beoordeling door de arbodienst nodig. De arbodienst beoordeelt of uw medewerker arbeidsongeschikt is, en zo ja: of dit volledig of gedeeltelijk is.
Uitkering Sazas
Is een uitkering eenmaal toegekend, dan blijft een regelmatige beoordeling door de arbodienst nodig om te bepalen of u recht op een uitkering blijft houden. Bij iedere afspraak met uw zieke medewerker stelt de arbodienst vast of uw medewerker nog arbeidsongeschikt is. Aan de hand van deze uitkomst blijven wij de uitkering betalen, of passen wij de uitkering aan. Als uw medewerker beter is, dan stopt de uitkering totdat de rapportage is ontvangen.

Heeft u de arbodienstverlening geregeld bij Sazas? Dan ontvangen wij automatisch bericht over het recht op uitkering. Als u zelf een arbodienst heeft geregeld, dan moet u het rapport van de arbodienst na iedere afspraak bij ons aanleveren. Als wij dit rapport niet tijdig ontvangen, dan wordt de uitkering stopgezet.

Hoe berekenen wij de uitkering?

Wij gebruiken het verzekerd jaarloon dat u aan ons heeft doorgegeven om de hoogte van de uitkering te berekenen. Dit verzekerd jaarloon is het bruto loon plus 8% vakantiegeld en vaste loonbestanddelen, zoals structureel overwerk, eindejaarsuitkering en ploegendiensttoeslag. Wij berekenen de uitkering als volgt:

  • Het door u opgegeven verzekerd jaarloon delen wij door 260 dagen. Dit is het dagloon.
  • We bepalen het aantal dagen dat kan worden gewerkt in een maand (maandag t/m vrijdag). Wij gaan altijd uit van een vijfdaagse werkweek en tellen geen parttime dagen mee.
  • We vermenigvuldigen het dagloon met het aantal dagen dat er gewerkt kan worden in een maand.
  • We vermenigvuldigen dit maandbedrag met het dekkingspercentage waarvoor u verzekerd bent. Dit is de uitkering als een medewerker volledig arbeidsongeschikt is.
  • Is uw medewerker deels arbeidsongeschikt, dan vermenigvuldigen wij het bedrag met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wanneer ontvangt u de uitkering?

Wij betalen de uitkering altijd achteraf uit. U ontvangt de uitkering over januari bijvoorbeeld in februari. Dit gebeurt in de eerste volledige week van de maand. Zijn er aanpassingen? Dan kan er later in de maand sprake zijn van een tweede uitbetaling. In de Veelgestelde vragen vindt u alle data waarop wij de uitkering uitbetalen.