Ziek melden van uw medewerker via MijnSazas

Meld uw medewerker zich ziek? Geef de ziekmelding binnen 24 uur door via MijnSazas. Als u dit te laat doet, krijgt u bij de eerste keer dat dit gebeurt een waarschuwing. Bij de tweede keer wordt uw eigenrisicotermijn verlengd met het aantal dagen dat u te laat bent met het doorgeven van de ziekmelding.

Na twee dagen ontvangen u en uw medewerker een mail over de aan pak van het verzuim. 

Als het ernaar uitziet dat uw medewerker langer dan zes weken ziek is, volgt een uitnodiging voor een werkhervattingsgesprek met de bedrijfsarts of andere arboprofessional.

Machtigen van uw boekhouder in MijnSazas

Wilt u de ziekmeldingen laten verzorgen door uw boekhouder of accountant? Regel dan een machtiging via MijnSazas.

Toestemming geven voor toegang van uw accountant tot MijnSazas

Om uw gegevens te beschermen heeft uw accountant alleen toegang tot MijnSazas als u hier aan Sazas toestemming voor geeft. Zonder uw toestemming is dit niet mogelijk. Ook niet als uw accountant hierom vraagt. Zo houden wij uw gegevens veilig.

Hoe machtig ik mijn accountant in MijnSazas?

Ga naar het kopje 'Profiel' rechtsboven. Als de gegevens van uw accountant bij ons bekend zijn, ziet u hier de gegevens van uw accountant. Machtig uw accountant door te kiezen voor de optie ‘Wijzig’ en de optie ‘Gemachtigd’ aan te vinken. 

Is uw accountant nog niet bekend bij Sazas? Stuur dan een email naar info@Sazas.nl met alle gegevens. Wij voegen dan uw accountant toe en vervolgens kunt u zelf de machtiging in MijnSazas aanzetten zoals hierboven beschreven is.

In uw profiel kunt u de machtiging ook weer intrekken.