Soorten WIA-uitkeringen

Binnen de WIA, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, bestaan er twee soorten uitkeringen; de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

WGA

Bij een WGA-uitkering wordt u (deels) arbeidsongeschikt verklaard. UWV gaat er hierbij vanuit dat u (eventueel in de toekomst, deels) nog in staat bent om te werken en inkomen te verdienen. 

U heeft recht op een WGA-uitkering:

  • als u meer dan 35% en minder dan 80% arbeidsongeschikt bent;
  • als u meer dan 80% arbeidsongeschikt bent, maar niet duurzaam.
Soorten WIA-uitkeringen

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een WGA-uitkering. Lukt het niet om te re-integreren? Dan komt u meestal in de WW of in de bijstand. Binnen de WGA-uitkering zijn er drie soorten uitkeringen. Lees hier meer over de soorten WGA-uitkeringen.

IVA

U komt in de IVA als de kans klein is dat u ooit weer kan werken. U wordt dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard. Volledig betekent dat u 80% of meer arbeidsongeschikt bent, volgens de regels van de wet WIA. Duurzaam betekent, letterlijk, voor een langere periode: een medisch stabiele of verslechterende situatie. Ook wordt onder duurzaam verstaan: een medische situatie waarbij er op lange termijn maar een kleine kans op herstel bestaat. In zo´n geval ontvangt u vanuit de IVA een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon (tot het maximale SV-loon: het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt). Dit is het loon dat u verdiende toen u nog kon werken.

Vervroegde IVA

Krijgt u van UWV een vervroegde IVA-uitkering? Dan heeft u recht op een WIA-uitkering ter hoogte van 75% van uw WIA-maandloon (uw WIA-maandloon begrenst UWV wel op het maximale SV-loon). Bij de toekenning van een vervroegde IVA loopt de loondoorbetalingsplicht voor uw werkgever door tot 104 weken ziekte. Tijdens deze periode mag uw werkgever de hoogte van uw IVA-uitkering op zijn loondoorbetaling in mindering brengen.