WGA-uitkering

Welk soort WGA-uitkering u van UWV krijgt, hangt af van het percentage van uw arbeidsongeschiktheid en of er in de toekomst nog kans bestaat op herstel. De WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kent verschillende uitkeringssoorten.

1. De loongerelateerde uitkering (LGU)

Na afloop van de loongerelateerde uitkering ontvangt u één van de volgende uitkeringssoorten:

2. De loonaanvullingsuitkering (LAU)
3. De vervolguitkering (VVU)

Hieronder leggen we de verschillende uitkeringssoorten kort uit.

1. Wanneer heeft u recht op een loongerelateerde uitkering (LGU)?

Niet iedereen krijgt een loongerelateerde uitkering. De eis is dat u in de periode van 36 weken voor uw eerste ziektedag minstens 26 weken achter elkaar heeft gewerkt. Voldoet u niet aan deze wekeneis? Dan volgt, in plaats van een loongerelateerde uitkering, direct een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

De loongerelateerde WGA-uitkering is tijdelijk en de duur hangt af van uw arbeidsverleden. Tot 1 januari 2016 was de maximale duur 38 maanden (afhankelijk van het arbeidsverleden). Sinds 1 januari 2016 brengt UWV per kwartaal 1 maand op de maximale duur in mindering, zodat in april 2019 de maximale duur nog maar 24 maanden is. Er kan sprake zijn van een verlenging tot 38 maanden, als dit in uw cao apart is geregeld. Let op: dit is nog niet voor alle cao's het geval.

2. Wanneer heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering (LAU)?

De loonaanvullingsuitkering is een WGA-uitkering waar u recht op kunt hebben na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering. Er bestaat recht op een loonaanvullingsuitkering als:

  • De looptijd van de WGA-loongerelateerde uitkering is verstreken.
  • U tenminste 50% van het loon verdient (inkomenseis) dat u volgens UWV nog kan verdienen (restverdiencapaciteit).

Deze laatste eis geldt niet als u volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt bent. Met duurzaam wordt hier bedoelt dat de kans op herstel minimaal is.

3. Wanneer heeft u recht op een vervolguitkering (VVU)?

Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kunt u recht hebben op een vervolguitkering. Dit is het geval als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en daarnaast niet of onvoldoende verdient. Onvoldoende wil zeggen dat u minder dan 50% verdient van het bedrag dat u volgens UWV nog kan verdienen (dat noemen we de restverdiencapaciteit).