Mijn uitkering

Als u ziek bent, zorgt uw werkgever voor de doorbetaling van uw loon. Heeft u bij Sazas een verzekering die bij ziekte uw inkomen aanvult? Dan ontvangt u van Sazas daarnaast nog een uitkering.

De verzekeringen waarmee Sazas uw inkomen kan aanvullen:


De betaling van uw uitkering

Wij betalen uw uitkering altijd achteraf uit. U ontvangt uw uitkering over januari bijvoorbeeld in februari. Dit gebeurt in de eerste volledige week van de maand. Zijn er aanpassingen? Dan kan er later in de maand sprake zijn van een tweede uitbetaling. Hier vindt u alle data waarop wij uw uitkering uitbetalen.

Uitkering bij ziekte

De hoogte en berekening van uw uitkering

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de verzekering die u heeft. Lees hier meer over de hoogte van uw uitkering en hoe wij uw uitkering berekenen.


Waarom wij uw gegevens nodig hebben

Wij hebben uw bankrekeningnummer nodig om uw uitkering of gedeclareerde reiskosten te kunnen uitbetalen. Uw burgerservicenummer (BSN) hebben wij nodig, omdat wij over de uitkering vanuit de PLUS-verzekering loonbelasting aan de Belastingdienst afdragen. 

Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw gegevens. Hier leest u meer over in onze privacyverklaring


Waarom moet u uw uitkering (deels) terugbetalen?

Het kan zijn dat u een hogere uitkering heeft ontvangen dan waar u recht op had. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat uw werkgever vergeten is om uw (deel)herstel op tijd door te geven. Hierdoor was uw uitkering hoger of langer dan waar u recht op had. Een andere mogelijkheid is dat uw werkgever in eerste instantie te hoge loongegevens heeft doorgegeven, waardoor uw uitkering ook te hoog was. Nadat uw werkgever de juiste loongegevens aan ons heeft doorgegeven, wordt de teveel betaalde uitkering gecorrigeerd.

Als u nog een uitkering van ons ontvangt, proberen wij dit te verrekenen met uw toekomstige uitkeringen. Is uw uitkering ondertussen al beëindigd? Dan vragen wij u om het bedrag terug te betalen.


Uw uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Bij iedere uitbetaling van uw uitkering ontvangt u van ons een uitkeringsspecificatie. Half januari ontvangt u van ons uw jaaropgave. Heeft u één van deze documenten niet ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100. Dan sturen wij u een kopie.


Reiskostenvergoeding

Heeft uw werkgever de arbodienstverlening geregeld via Sazas? Dan kunt u uw reiskosten voor afspraken bij de arbodienst en andere re-integratiebureaus bij ons declareren. Uw behandelaar moet dan het reiskostendeclaratieformulier voor u tekenen. Reist u met het openbaar vervoer? Stuur dan ook uw vervoersbewijzen mee. U kunt een reiskostendeclaratieformulier aanvragen bij de klantenservice van Sazas via 088 56 79 100.

Heeft u een no-riskpolis? Dan heeft u geen recht op een reiskostenvergoeding.


Meer rond dit onderwerp:

 • PLUS-verzekering agrarische groene sector Sazas

  PLUS-verzekering

  Werkt u in de agrarische en groene sector en heeft uw werkgever een Sazas Verzuimverzekering? Dan krijgt u als medewerker automatisch een aanbod voor de PLUS-verzekering. Hoewel uw werkgever bij ziekte het loon doorbetaalt, kunt u toch in loon terugvallen. De PLUS-verzekering vult uw inkomen dan goed aan.
  verzekering
 • Uitkering Sazas

  Wanneer worden de uitkeringen uitbetaald?

  Sazas betaalt de uitkeringen per maand achteraf. Bijvoorbeeld: op 4 januari betalen wij de uitkeringen uit over december. We gebruiken voor de uitkeringen vaste betaaldata. Soms duurt het een paar dagen voordat het bedrag op uw rekening staat.