De hoogte en berekening van uw uitkering

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de verzekering die u heeft. Lees hieronder meer over de hoogte van uw uitkering en hoe wij uw uitkering berekenen.                                     
Wij gebruiken het jaarloon dat uw werkgever aan ons heeft doorgegeven om de grondslag van uw uitkering te berekenen. Dit jaarloon is uw bruto loon plus 8% vakantiegeld en vaste loonbestanddelen, zoals structureel overwerk, eindejaarsuitkering en ploegendiensttoeslag. Wij berekenen de grondslag van uw uitkering als volgt:

  • Het door uw werkgever opgegeven jaarloon delen wij door 260 dagen. Dit is uw dagloon.
  • We bepalen het aantal dagen dat kan worden gewerkt in een maand (maandag t/m vrijdag). Wij gaan altijd uit van een vijfdaagse werkweek en tellen geen parttime dagen mee.
  • We vermenigvuldigen uw dagloon met het aantal dagen dat er gewerkt kan worden in een maand. 
  • We vermenigvuldigen dit maandbedrag met het uitkeringspercentage waar u recht op heeft.

 

Hoe hoog uw uitkering precies is, hangt af van het soort uitkering. Bij de PLUS en Inkomen Gezond-uitkering wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoogte van de uitkering als u deels aan het werk bent

Als u weer deels aan het werk bent, wordt uw uitkering aangepast. Als u bijvoorbeeld weer voor 50% aan het werk bent, dan krijgt u van uw uitkering nog maar 50% uitgekeerd.

Klopt de hoogte van uw uitkering niet?

Het kan zijn dat uw loon of arbeidsongeschiktheidspercentage dat aan ons is doorgegeven niet klopt. Uw werkgever of arbodienst geeft uw arbeidsongeschiktheidspercentage aan ons door. Het loon geeft uw werkgever door. U kunt dit navragen bij uw werkgever.