De hoogte en berekening van uw uitkering

Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van de verzekering die u heeft. Lees hieronder meer over de hoogte van uw uitkering en hoe wij uw uitkering berekenen.

Eerst berekenen wij de grondslag (het basisbedrag) van uw uitkering. Daarvoor gebruiken we het jaarloon dat uw werkgever aan ons heeft doorgegeven. Dit jaarloon is uw brutoloon plus 8% vakantiegeld en andere vaste onderdelen van uw loon. Denk aan structureel overwerk, uw eindejaarsuitkering of uw ploegendiensttoeslag. Wij berekenen de grondslag van uw uitkering dan als volgt:

  • Uw jaarloon delen we door 260 dagen: de uitkomst is uw dagloon.
  • We bepalen het aantal werkdagen in een maand (het aantal dagen dat in een maand kan worden gewerkt, maandagen t/m vrijdagen). Wij gaan altijd uit van een vijfdaagse werkweek. Deeltijddagen hebben hierop geen invloed.
  • We vermenigvuldigen uw dagloon met het aantal werkdagen.
  • We vermenigvuldigen dat maandbedrag met het uitkeringspercentage waarop u recht heeft.

Hoe hoog uw uitkering precies is, hangt af van het soort uitkering. Bij de PLUS- en Inkomen Gezond-uitkering houden we bijvoorbeeld ook rekening met uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoogte van de uitkering als u deels aan het werk bent

Gaat u weer deels aan het werk? Dan passen we uw uitkering aan. Als u bijvoorbeeld weer 50% gaat werken, dan krijgt u 50% van uw uitkering.

Klopt het bedrag van uw uitkering niet?

Misschien klopt het bedrag van uw loon niet, of klopt uw arbeidsongeschiktheidspercentage niet. Uw werkgever geeft uw loon aan ons door, de arbodienst uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U kunt dit navragen.