De PAWW-regeling loopt af, hebben uw klanten al verlengd?

Op 1 oktober 2022 loopt de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) regeling af. Zijn uw klanten hiervan op de hoogte? Stichting PAWW roept werkgevers, branches en cao’s op zo snel mogelijk te verlengen, als zij de PAWW-regeling voor medewerkers willen blijven gebruiken. Mogelijk lopen de medewerkers van uw klanten het risico dat zij na 1 oktober 2022 tijdelijk niet verzekerd zijn als zij arbeidsongeschikt of werkloos worden.

Meer nieuws voor accountants

Als accountant houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen die voor uw klanten relevant zijn, zoals nieuws rond de PAWW-regeling. Blijf op de hoogte en abonneer u op onze nieuwsbrief voor accountantskantoren.

Nieuwsbrief accountants
PAWW-regeling loopt per 1 oktober 2022 af

PAWW: risico bij niet op tijd doorgeven

Als de verlenging niet op tijd wordt doorgegeven, lopen de medewerkers van uw klanten het risico tijdelijk niet verzekerd te zijn. Zij kunnen dan geen gebruikmaken van PAWW-regeling als zij in de periode na 1 oktober 2022 werkloos worden. Dit geldt tot de latere ingangsdatum van de nieuwe PAWW-regeling. Door de afhandeling van aanvragen en de zomervakantie, neemt de afhandeling van aanvragen maximaal 6 maanden in beslag. Na 15 april dit jaar is een dekkingsloze periode al bijna niet meer te voorkomen. Willen uw klanten aangesloten blijven bij Stichting PAWW? Dan is het belangrijk dat zij dit zo snel mogelijk regelen.


Wat is de PAWW-uitkering?

De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is een aanvullende uitkering op de WW- of WGA-uitkering. Na twee jaar lopen deze uitkeringen af. Dit kan voor mensen met een WW- of WGA-uitkering grote financiële gevolgen hebben. De PAWW-regeling zorgt ervoor dat mensen langer financiële zekerheid hebben, tot wel 14 maanden extra uitkering.


Voor wie is de PAWW-uitkering?

De PAWW-uitkering is voor alle medewerkers van bedrijven die zijn aangesloten bij Stichting PAWW (SPAWW). Zodra een medewerker werkloos of arbeidsongeschikt raakt, en de werkgever aangesloten bij Stichting PAWW, kunnen medewerkers aanspraak maken op een PAWW-uitkering. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn in ieder geval:


Bij arbeidsongeschiktheid:

  • Als de werkgever is aangesloten bij Stichting PAWW;
  • Als de loongerelateerde WGA-uitkering (LGU-uitkering) van de medewerker binnenkort stopt;

Bij ontslag:

  • Als een medewerker minimaal 10 jaar heeft gewerkt;
  • Als de laatste werkgever bij Stichting PAWW is aangesloten toen de medewerker ontslag kreeg;
  • Als de medewerker uitsluitend op dat dienstverband een WW-uitkering ontving;
  • Als de medewerker na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos is;
  • Als de WW-uitkering binnenkort stopt.

Bekijk meer informatie over de PAWW-regeling en onder welke voorwaarden medewerkers van uw klant in aanmerking komen op de website van Stichting PAWW.


Wat is de Stichting PAWW (SPAWW)?

In 2016 is er een wijziging in de Werkeloosheidswet (WW) en de loongerelateerde WGA doorgevoerd. De duur van deze uitkeringen werd van 38 maanden teruggebracht naar maximaal 24 maanden (2 jaar). Vakbonden en werkgevers hebben toen afspraken gemaakt om de gemiste maanden uitkering te parkeren in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Het recht op een uitkering na betaalde arbeid wordt hiermee weer verlengd naar 38 maanden. Zoals het voorheen was. Ook jonge medewerkers profiteren van de reparatie.


Ook interessant voor u: