Geen terugkeerpremie meer voor eigenrisicodragers Ziektewet

Is uw klant eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt uw klant zelf de Ziektewetuitkering voor (ex)medewerkers die daar recht op hebben. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager zijn. Als uw klant geen eigenrisicodrager is, dan is die publiek verzekerd voor de Ziektewet bij UWV.

Als uw klant eigenrisicodrager is, dan moet die dat voor minimaal drie jaar blijven. Na drie jaar (of langer) mag uw klant weer terug naar UWV. Uw klant moet zich dan bij de Belastingdienst afmelden voor het eigenrisicodragerschap. Als uw klant na drie jaar (of langer) teruggaat naar UWV, betaalt die een terugkeerpremie Ziektewet.

Nu krijgt uw klant nog een korting op deze terugkeerpremie voor de Ziektewetverzekering. Na 1 januari 2024 niet meer. Hierover kunt u uw klant informeren.

Geen Terugkeerpremie Meer Voor Eigenrisicodragers Ziektewet

Wat verandert er?

(Middel)grote werkgevers die eigen risico dragen voor de Ziektewet en overstappen naar de Ziektewetverzekering bij UWV, krijgen nu twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van hun premie wordt gekeken naar de sectorpremie en een individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast te stellen is, geldt de eerste twee jaar de halve sectorpremie als individuele premie. Dit gaat vanaf 1 januari 2024 veranderen. Vanaf die datum betalen deze werkgevers de volledige sectorpremie als individuele premie.

Als uw klant in 2022 overstapt naar UWV dan betaalt die nog 2 jaar de halve sectorpremie. Als uw klant in 2023 overstapt dan betaalt die minimaal de halve sectorpremie, en vanaf 1 januari 2024 betaalt die de volledige sectorpremie.


Hoe kan uw klant overstappen naar UWV?

Als uw klant geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet meer wil zijn, dan moet de werkgever dat bij de Belastingdienst melden. Dit kan via hetzelfde formulier waarmee uw klant het eigenrisicodragerschap aanvraagt bij de Belastingdienst.

Uw klant kan twee keer per jaar het eigenrisicodragerschap beëindigen. De ingangsdatum is jaarlijks op 1 januari of 1 juli. Het formulier moet wel 13 weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Het aanvragen van het eigenrisicodragerschap kan ook twee keer per jaar met ingang van 1 januari of 1 juli.


Wanneer is het voordelig om eigenrisicodrager te blijven?

Wilt u weten of het voordelig voor uw klant is om eigenrisicodrager te blijven? Lees hier meer over eigenrisicodragerschap in onze kennisbank. 


Ook interessant voor u: