Samenloop loonkostensubsidie gemeenten en UWV uitkering vanaf nu eenvoudiger

Op 1 januari 2022 is er een wetswijziging ingegaan waarmee de samenloop van bepaalde UWV-uitkeringen en de gemeentelijke loonkostensubsidie elkaar niet meer in de weg zitten. De wijziging houdt in dat gemeenten bij ziekte de loonkostensubsidie aan de werkgever doorbetalen.

 

Als accountant kunt u uw klant erop wijzen dat de administratieve rompslomp verminderd is. Zo hoeft een werkgever geen dubbele ziek- en herstelmeldingen meer te doen. Ook is het niet meer mogelijk dat de werkgever te veel ontvangen loonkostensubsidie moet terugbetalen. UWV verrekent voortaan de hoogte van de uitkering met de teveel ontvangen loonkostensubsidie. De wetswijziging heeft dus voordelen voor uw klant.

Samenloop Loonkostensubsidie En ZW Of WAZO Uitkering Eenvoudiger

Minder administratieve lasten voor werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels bij het aanvragen van een Ziektewet- of een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De nieuwe regels voorkomen dat de gemeente de werkgever te veel loonkostensubsidie betaalt en dat de werkgever dit moet terugbetalen. Ook is nog maar één ziekmelding nodig: alleen die aan UWV. De nieuwe regels besparen zo veel administratieve handelingen.

Bij medewerkers die loonkostensubsidie ontvangen ging de verrekening met de UWV-uitkering soms mis. De nieuwe regels zijn bedoeld om dit te voorkomen. De samenloop van een UWV-uitkering met een gemeentelijke loonkostensubsidie gaat voortaan eenvoudiger. Het gaat om uitkeringen op grond van de Ziektewet en om zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen op basis van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Werkgevers hebben voordeel van de wetswijziging: Het is nu niet meer mogelijk dat zij achteraf te veel ontvangen loonkostensubsidie moeten terugbetalen.

De nieuwe regels zorgen er ook voor dat uw klant de ziekmelding van een medewerker nog maar bij één loket hoeft te doen. Voorheen moesten werkgevers de medewerker bij twee loketten ziek- en betermelden: bij UWV (vanwege de uitkeringen) en bij de gemeente (vanwege het stopzetten of hervatten van de loonkostensubsidie). In de nieuwe situatie hoeft de werkgever de ziek en/of herstelmelding niet meer bij de gemeente te doen.

Uw klant hoeft ook geen bericht meer te sturen aan de gemeente wanneer een medewerker een Ziektewetuitkering krijgt, of wanneer die uitkering stopt.

Op wie zijn de nieuwe regels van toepassing?

Uw klant ontvangt de loonkostensubsidie van de gemeente voorzijn of haar medewerker. Daarnaast vraagt de werkgever voor zijn of haar medewerker een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan. Of de werkgever vraagt een Ziektewetuitkering aan bij UWV in de volgende gevallen:

 • De medewerker is ziek door zwangerschap of bevalling;
 • De medewerker is ziek door orgaandonatie;
 • De medewerker is ziek en heeft een no-riskpolis;
 • De medewerker is ziek en valt onder de Compensatieregeling voor ouderen.


In deze situaties gelden de nieuwe regels als bij op of na 1 januari 2022 een aanvraag van u ontvangen voor een Ziektewetuitkering of een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

De nieuwe regels waren in het begin alleen bedoeld voor medewerkers van de doelgroep banenafspraak. Op verzoek van UWV zijn de nieuwe regels doorgetrokken naar andere vormen van samenloop tussen loonkostensubsidie en uitkeringen op grond van de Ziektewet en Wet arbeid en zorg (Wazo). Als de medewerker van uw klant onder de indicatie banenafspraak valt en zwanger is, dan haalt UWV de loonkostensubsidie van de zwangerschapsuitkering af. De werkgever betaalt tijdens het zwangerschapsverlof het loon gewoon door.


Waarom was verbetering nodig bij de samenloop van loonkostensubsidie en UWV uitkeringen?

Het oude systeem voor ziek- en betermelding zorgde voor allerlei verrekeningen tussen gemeenten en werkgevers. Dit kwam doordat het werkproces bij de uitbetaling van de no-riskpolis en het proces met loonkostensubsidie niet gelijk liepen. Het verrekenen van bedragen was voor werkgevers en gemeenten bewerkelijk, kostte tijd en het ging niet altijd goed. De loonkostensubsidie van de gemeente loopt vanaf nu gewoon door, en het teveel aan compensatie wordt automatisch door UWV verrekend met de Ziektewetuitkering.


Lopende gevallen/overgangsrecht

Alleen voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2022 wordt de nieuwe werkwijze toegepast. Voor lopende gevallen geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat UWV en gemeenten bij nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe werkwijze toepassen. Ziektegevallen waarbij de inwerkingtreding voor 1 januari 2022 is, en die zal tot na deze datum zal duren, gebruiken UWV en gemeenten nog de oude werkwijze. Bij betermelding geeft UWV dit door aan de gemeente, daarna wordt de Ziektewet-betaling gestopt en de gemeente hervat de loonkostensubsidiebetaling. Omdat de meeste ziektegevallen kortdurend zijn zal de uitloop in de meeste gevallen beperkt zijn.


Ook interessant voor u:

 • Rol van de werkgever bij WIA-aanvraag

  De WIA-aanvraag: wat is de rol van de werkgever?

  Als een medewerker bijna twee jaar ziek is, kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. Een medewerker kan aan de werkgever vragen om een aantal van deze documenten aan te leveren bij UWV. Wat is de rol van de werkgever bij het aanvragen van een WIA-uitkering?
  artikel
 • kosten van verzuim

  Wat kost een zieke medewerker?

  Veel werkgevers onderschatten de kosten van een zieke medewerker. Wist u dat deze kunnen oplopen tot wel € 405,- per dag? Een werkgever betaalt niet alleen het loon door. We leggen de verschillende kosten aan u uit.
  Artikel