De WIA-aanvraag: wat is de rol van de werkgever?

Aantal keer gelezen:
 14

De wet- en regelgeving rondom verzuim is complex. Als accountant wilt u uw klant graag helpen bij zijn verzuimbeleid. In dit artikel bespreken we welke rol de werkgever heeft bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

In de periode dat de medewerker ziek is werkt hij of zij samen met de werkgever aan herstel. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal tijdgebonden acties die de werkgever moet uitvoeren. Zo werken werkgever en medewerker samen aan terugkeer op de werkvloer. Tijdens deze periode houdt de werkgever een re-integratieverslag bij. Daarin is vastgelegd wat de werkgever gedaan heeft om de medewerker weer aan het werk te helpen. Lukt het de medewerker, ondanks alle ondernomen stappen, niet om (volledig) terug te keren op de werkvloer? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Rol van de werkgever bij WIA-aanvraag

WIA-uitkering aanvragen

Om een WIA-uitkering aan te vragen zijn er een aantal documenten nodig. Een medewerker kan aan de werkgever vragen om een aantal van deze documenten aan te leveren bij UWV. Gebeurt dat te laat, dan betaalt de werkgever mogelijk langer loon door.

De medewerker vraagt zelf de WIA-uitkering aan. In de 88e ziekteweek krijgen de werkgever en medewerker post van UWV over het aanvragen van de WIA-uitkering. Om de aanvraag compleet in te dienen moet de medewerker alle documenten over de re-integratie meesturen. Ook kan de werkgever een aantal van deze documenten online naar UWV sturen.

Omdat er twee mogelijkheden zijn is het belangrijk dat de werkgever daarover goede afspraken maakt met de medewerker. Het zou jammer zijn als er iets ontbreekt waardoor de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Documenten bij de aanvraag van een WIA-uitkering

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn de volgende documenten van het re-integratieverslag nodig:

 • De probleemanalyse en eventuele bijstelling van de probleemanalyse
 • Het plan van aanpak en eventuele bijstelling van het plan van aanpak
 • (Eerstejaars)evaluatie
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Eindevaluatie

Deze documenten maken duidelijk wat de werkgever samen met de medewerker heeft gedaan aan de re-integratie in de afgelopen twee jaar. Om er zo voor te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kon gaan. Pas als blijkt dat de werkgever en medewerker samen voldoende hebben gedaan, kan UWV de WIA-aanvraag verder in behandeling nemen.

Documenten WIA-aanvraag eenvoudig bij UWV aan te leveren

Het re-integratieverslag is een belangrijke basis voor de WIA-aanvraag. De medewerker moet uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij of zij ziek is de WIA-aanvraag doen. De werkgever moet de medewerker dus op tijd kopie├źn geven van alle documenten over de re-integratie.

Als de medewerker aan de werkgever heeft gevraagd om de documenten namens hem of haar online op te sturen, kan de werkgever dit uiterlijk 1 dag doen nadat de medewerker de WIA-uitkering heeft aangevraagd. De werkgever kan hiervoor het werkgeversportaal van UWV gebruiken.

Medische informatie

Let op: De medische informatie mag alleen de medewerker zelf opsturen naar UWV. Hiervoor is de werkgever niet verantwoordelijk.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • WIA Experts Sazas

  Opname: webinar 'Over de WIA en WIA-ontwikkelingen'

  Marc Breedveld en Sadia Azor, WIA-experts bij Sazas, nemen u mee in de wereld van de WIA. Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de WIA, maar ook verwachtingen voor de komende tijd? En welke tips hebben zij voor u?
  Webinar
 • Marc-WIA-expert-Sazas-kantoor.jpg

  Meer over onze WIA-experts

  Klanten van Sazas kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Deze helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.
  Kennisbank