Wat kost een zieke medewerker?

Aantal keer gelezen:
 704

Veel werkgevers onderschatten de kosten van een zieke medewerker. Als accountant kunt u uw klanten helpen deze kosten terug te dringen. In dit artikel leggen we uit wat een zieke medewerker kost en waaruit die kosten bestaan.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld 250 tot 300 euro per dag. Dit kan oplopen tot wel 400 euro per dag. Een werkgever betaalt niet alleen het loon door, maar is ook behoorlijk wat kwijt aan andere zaken. Zo daalt de productie en betaalt de werkgever bijvoorbeeld voor vervanging, v en arbodienstverlening. Hieronder leggen we de verschillende kosten uit.

Kosten verzuim

De kosten van verzuim

Loondoorbetaling

Doorbetaling van het loon is de meest opvallende kostenpost bij verzuim. Meestal is een werkgever verplicht om het salaris van de medewerker twee jaar lang door te betalen. Dat geldt niet voor medewerkers die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zij krijgen hun loon nog maximaal dertien weken doorbetaald. En in sommige gevallen komt een medewerker meteen in de Ziektewet, bijvoorbeeld bij verzuim als gevolg van zwangerschap en orgaandonaties. In dat geval betaalt UWV het loon. Maar zoals gezegd: meestal moet de werkgever zelf het salaris van een medewerker doorbetalen tijdens ziekte.

Hoeveel procent van het loon moet een werkgever precies betalen aan de zieke medewerker? Dat is vastgelegd in de cao of arbeidsovereenkomst. In de eerste twee ziektejaren ontvangt de medewerker sowieso minimaal zeventig procent van zijn (bruto)salaris. De vakantietoeslag valt hieronder, maar bijvoorbeeld ook een dertiende maand, bonusregeling, provisie, et cetera. Ook betaalt de werkgever de pensioenpremie door. Komt de te betalen zeventig procent lager uit dan het minimumloon? Dan moet de werkgever in het eerste ziektejaar aanvullen tot deze grens. In het tweede jaar vervalt deze ‘minimumbescherming’.

Let op: is bij de zieke medewerker sprake van zogeheten ‘variabele loonbestanddelen’, zoals een ploegen-, overwerk- of onregelmatigheidstoeslag, een maandbonus of provisie? Dan moeten deze zaken ook worden meegenomen in de loondoorbetaling. Het gemiddelde loon, dat een medewerker had kunnen verdienen wanneer hij had kunnen doorwerken, is de richtlijn.

Verlies van productie of dienstverlening

Komt een medewerker ziek thuis te zitten, dan betekent dat logischerwijs dat hij zijn werk niet meer kan uitvoeren. Dat houdt in dat de werkgever productie verliest en de dienstverlening eronder lijdt. En dat kost geld.

Vervanging

Om alles zoveel mogelijk te laten doordraaien, moet de werkgever vervanging regelen voor de zieke medewerker. Hier hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan. Daarbij heeft een werkgever vaak niet meteen een vervanger. En hij of zij zal waarschijnlijk nog niet meteen dezelfde productiviteit en prestaties leveren als de zieke medewerker.

Verzuimbegeleiding

De Wet verbetering poortwachter schrijft voor dat de werkgever de zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag een actieve verzuimbegeleiding moet aanbieden. Dit om hem zo snel mogelijk weer te laten terugkeren naar de werkvloer. Deze verzuimbegeleiding kan de werkgever in eigen hand houden of uitbesteden aan een specialist. Sowieso kost de verzuimbegeleiding altijd geld.

Re-integratie

Soms is er extra hulp en ondersteuning nodig om een medewerker te laten terugkeren naar de werkplek, of naar een andere functie binnen het bedrijf. Denk dan bijvoorbeeld aan opleidingen, trainingen, ondersteuning door een therapeut, aanpassing van de werkplek en hardware en eventuele extra inhuur van een arbodienst.

Een re-integratietraject is tijdrovend en kostbaar; onderschat dat niet. Daarnaast eist het traject inspanningen van zowel werkgever als medewerker: volgens de Wet verbetering poortwachter moeten beide partijen zich actief inzetten voor de re-integratie.

Lees meer over re-integratie en de verplichtingen op dit vlak. 

Loonsanctie

Is een medewerker langer dan 104 weken arbeidsongeschikt? Dan mag hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. UWV bekijkt dan of er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Is dat niet het geval, dan kan UWV de werkgever dwingen om een loonsanctie te betalen. Dat betekent dat de werkgever het loon van de medewerker maximaal één jaar langer moet doorbetalen.

Meer informatie over de WIA-uitkering en loonsanctie. 

Op een rij: de kosten van verzuim

Een zieke medewerker kost 200 tot ruim 400 euro per dag, afhankelijk van het loon dat hij of zij verdient. De impact op een bedrijf en het financiële resultaat is dus groot. Helemaal wanneer er meerdere medewerkers tegelijk ziek zijn en sprake is van langdurig verzuim.

Onderstaande tabel van de MKB Servicedesk geeft inzicht in de gemiddelde kosten voor verzuim per dag, en de verdeling over de diverse kostenposten.

Tabel met de kosten van een zieke medewerker per dagBereken verzuimkosten

Wilt u weten wat verzuim precies kost binnen een organisatie? De rekentool op www.verzuimkosten.nl geeft hier een goed inzicht in.

Let op: deze tool geeft een indicatie, de werkelijke situatie kan dus afwijken voor een specifieke organisatie.

Bronnen: PWnet, MKB Servicedesk

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • Hoofdpijn

  8 tips om verzuim te voorkomen

  Verzuim van medewerkers brengt behalve onzekerheid ook administratieve rompslomp en veel kosten met zich mee. We geven verschillende tips voor werkgevers om de gezondheid en bevlogenheid van hun medewerkers te vergroten en hierdoor het verzuim op uw werkvloer te verminderen.
  artikel
 • Een oudere lachende en vitale medewerkster op kantoor

  Hoe kan een werkgever een gezonde leefstijl stimuleren? 8 tips

  Gezonde en vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Daarnaast verzuimen ze minder. De werkgever plukt dus ook de vruchten van een gezonde leefstijl. Maar wat mag en kan een werkgever doen om een gezonde manier van leven te stimuleren?
  Artikel