Voorkom dat uw klant loonkostenvoordeel misloopt

Neemt uw klant een ouder persoon in dienst vanuit een uitkering? Of een arbeidsgehandicapte? Maak uw klant er dan bewust van dat hij of zij een loonkostenvoordeel (LKV) kan krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in 80% van de gevallen géén LKV wordt aangevraagd. Dat is jammer, want uw klant kan daardoor € 6000,- mislopen. 

Er zijn vier doelgroepen waarvoor loonkostenvoordeel aangevraagd kan worden:

 • Oudere medewerkers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden;
 • Medewerkers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen;
 • Medewerkers met een arbeidshandicap die herplaatst worden;
 • Medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
Loonkostenvoordeel (LKV) vaak niet aangevraagd, voorkom dat uw klanten LKV mislopen

Whitepaper 'Verzuim onder ouderen'

In ons gratis whitepaper 'Verzuim onder ouderen' leest u hoe u uw oudere medewerker(s) op een veilige en verantwoorde manier inzetbaar houdt. Inclusief tips om oudere medewerkers langer vitaal aan het werk te houden.

Evaluatie van loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel bestaat sinds 2018. Er is nu een evaluatie van deze regeling. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek:

 • Veel werkgevers die wel recht hebben op loonkostenvoordeel, vragen dit niet aan. In 80% van de nieuw gestarte werkverbanden waar recht op loonkostenvoordeel is, komt er geen aanvraag. Er wordt dus nog weinig gebruikgemaakt van het loonkostenvoordeel. Als uw klant in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel, kunt u hem of haar adviseren om de aanvraag wel te doen.
 • Medewerkers blijven door het loonkostenvoordeel langer in dienst. Na afloop van het loonkostenvoordeel willen de meeste werkgevers de ouderen of de arbeidsgehandicapten in dienst houden. Voor medewerkers uit de banenafspraak en de scholingsbelemmerden geldt dit minder vaak.
 • Werkgevers zijn over het algemeen tevreden met de termijn van uitbetaling. De uitbetaling is nu één keer per jaar; achteraf het hele bedrag. Sommige werkgevers willen sneller en met meer regelmaat uitbetaald worden.
 • Het loonkostenvoordeel wordt minder vaak aangevraagd dan de premiekorting. Dit was de vorige regeling. Maar toch helpt het loonkostenvoordeel wel; er zijn niet minder oudere medewerkers en arbeidsgehandicapten aangenomen sinds de invoering van het loonkostenvoordeel. En het huidige systeem is minder ingewikkeld in de uitvoering dan het oude systeem van premiekortingen.

Welke verbeteringen komen er?

De overheid heeft op basis van het onderzoek besloten dat het loonkostenvoordeel in ieder geval blijft bestaan. Omdat het onderzoek laat zien dat de loonkostenvoordelen ervoor zorgen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hun baan blijven houden.


Medewerkers met de doelgroep banenafspraak

De verplichte doelgroepsverklaring komt te vervallen bij de doelgroep banenafspraak. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp. Medewerkers van de doelgroep banenafspraak blijven vanaf nu loonkostenvoordeel ontvangen zolang zij in dienst zijn. Ook als uw klanten al drie jaar loonkostenvoordeel voor hen krijgen. De maximale looptijd van drie jaar wordt dus afgeschaft. De overheid gaat onderzoeken of de uitbetalingen maandelijks kunnen plaatsvinden in plaats van jaarlijks achteraf.

Nog dit jaar zal de overheid bekend maken wat ze nog meer gaan doen om het loonkostenvoordeel verder te verbeteren. Om meer bekendheid te geven aan het loonkostenvoordeel, zal hier meer over gecommuniceerd worden vanuit de overheid.


Waarom vragen werkgevers geen loonkostenvoordeel aan?

Soms hebben uw klanten één of meer medewerkers in dienst waarvoor er wel recht op loonkostenvoordeel is. Toch doen zij dan geen aanvraag voor het loonkostenvoordeel. De onderzoekers hebben werkgevers die wel recht hebben op loonkostenvoordeel, maar dit niet hebben aangevraagd, hierover vragen gesteld. Daaruit kwam het volgende:

Soms wisten werkgevers het niet of kwamen ze er pas achter nadat iemand uit de doelgroep al was aangenomen. Vooral bij korte, tijdelijke contracten wordt geen loonkostenvoordeel aangevraagd. Het kan zijn dat uw klanten denken dat het voor een korte periode de moeite niet is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het niet aanvragen van loonkostenvoordeel voor werkgevers verschillende redenen heeft:

 • Werkgevers vinden het te ingewikkeld om loonkostenvoordeel aan te vragen;
 • Ze hebben er geen tijd voor; 
 • Of het is niet duidelijk waarom er voor sommige medewerkers geen recht op loonkostenvoordeel bestaat en voor anderen wel.

Als werkgevers wel wisten dat zij in aanmerking komen voor loonkostenvoordeel, dan vroegen zij dit toch niet aan omdat ze niet precies wisten hoe het werkt.


Hulp bij de aanvraag

Uit het onderzoek blijkt dat sommige werkgevers via hun boekhouder of door de begeleider van de medewerker te weten komen dat er loonkostenvoordeel is. Vooral bij de doelgroep scholingsbelemmerden en banenafspraak weten werkgevers niet dat ook deze medewerkers voor loonkostenvoordeel in aanmerking komen. Meer dan de helft van de werkgevers heeft de aanvraag gedaan met behulp van iemand van buitenaf, zoals de accountant. 


Veelgemaakte fouten bij de aanvraag

Volgens verschillende werkgevers en de Belastingdienst kan het hele proces nog vereenvoudigd worden door meer te automatiseren. Uw klanten vergeten soms om het goede vakje in de loonaangifte aan te vinken waardoor ze mogelijk loonkostenvoordeel mislopen. Ook het proces met de doelgroepsverklaringen verloopt niet altijd goed. De medewerker moet deze verklaring aanvragen. De verklaringen komen soms onjuist of te laat binnen waardoor de aanvraag (eerst) wordt afgewezen. Werkgevers die veel met loonkostenvoordeel werken, helpen vaak medewerkers bij het aanvragen van een doelgroepsverklaring.


Stopzetten loonkostenvoordeel bij een nieuw uitzendcontract is ongewenst

Het kan zijn dat het loonkostenvoordeel stopt zonder dat de medewerker echt wisselt van baan. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bedrijf fuseert, een andere rechtspersoon wordt, of als een medewerker op basis van een uitzendcontract wisselt van baan. Veel medewerkers uit de kwetsbare doelgroep werken via een uitzendcontract. Bij het wisselen van bedrijven waarnaar zij worden uitgezonden, vervalt nu het loonkostenvoordeel. Dit gebeurt als er sprake is van een nieuw contract met het uitzendbureau. Werkgeversorganisaties vinden dit een ongewenste situatie. Zij willen graag meer flexibiliteit op dit gebied, zodat een bedrijfsovergang of een overgang van een uitzendkracht niet meteen zorgt voor stopzetting van het loonkostenvoordeel.

Is de afbeelding niet goed zichtbaar? Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

*Dit gaat wijzigen. De looptijd wordt net zo lang als dat deze doelgroep in dienst is.


Ook interessant voor u:

 • Nieuwe maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

  Nieuwe maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt op korte termijn met maatregelen tegen achterstanden bij UWV. UWV kan de grote vraag naar sociaal-medische beoordelingen door verzekeringsartsen niet aan. Deze maatregelen worden zo snel mogelijk ingevoerd.
  nieuws
 • Whitepaper langdurig verzuim bij uw klanten voorkomen, tips voor accountants

  Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

  Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen? Om uw klanten beter te kunnen bijstaan met raad en daad, leest u in het whitepaper onder andere meer over langdurig verzuim, verzuimkosten en wat u kunt doen om uw klanten te helpen bij het terugdringen van verzuim.
  whitepaper