Het loonkostenvoordeel oudere medewerkers verdwijnt stap voor stap

Aantal keer gelezen:
 286

Het loonkostenvoordeel voor oudere medewerkers helpt niet genoeg. Daarom wil de overheid stoppen met deze maatregel. In 2025 wordt het loonkostenvoordeel lager. In 2026 verdwijnt het voordeel helemaal voor oudere medewerkers. Ook voor oudere medewerkers die dit jaar nieuw in dienst komen is het loonkostenvoordeel lager.  

Afschaffing LKV Oudere Medewerker

Let op: het loonkostenvoordeel blijft nog wel bestaan voor medewerkers met een arbeidsbeperking of de medewerker van de doelgroep banenafspraak.

Wat is het loonkostenvoordeel?

Uw klant kan een jaarlijkse vergoeding krijgen voor groepen medewerkers die moeilijk aan een baan komen. Bijvoorbeeld omdat zij al ouder zijn en een uitkering hebben, of omdat zij een arbeidsbeperking hebben. Door deze vergoeding dalen de loonkosten van uw klant.

Waarom verdwijnt het loonkostenvoordeel voor oudere medewerkers?

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2023) blijkt dat 80% van de werkgevers het loonkostenvoordeel niet aanvraagt. Ook kwamen er niet méér oudere medewerkers vanuit een uitkering aan het werk door het voordeel.

Steeds minder loonkostenvoordeel vanaf 1 januari 2025

  • Het loonkostenvoordeel blijft voor oudere medewerkers met een uitkering, die vóór 1 januari 2024 bij uw klant in dienst kwamen;
  • Neemt uw klant een medewerker in dienst ná 1 januari 2024, dan blijft het loonkostenvoordeel in 2024 zoals nu, maar wordt het lager in 2025. In 2026 is er helemaal geen loonkostenvoordeel meer;
  • Neemt uw klant een medewerker in dienst ná 1 januari 2025 dan krijgt hij of zij alleen het lagere loonkostenvoordeel in 2025. In 2026 is er geen loonkostenvoordeel meer.
De medewerker kwam 2024 2025 2026
in dienst vóór 1 januari 2024 € 3,05 Maximaal € 6.000,- per jaar € 3,05 Maximaal € 6.000,- per jaar € 3,05 Maximaal € 6.000,- per jaar
in dienst ná 1 januari 2024 € 3,05 Maximaal € 6.000,- per jaar € 1,35 Maximaal € 2.600,- per jaar n.v.t.
in dienst ná 1 januari 2025 n.v.t. € 1,35 Maximaal € 2.600,- per jaar n.v.t.
in dienst ná 1 januari 2026 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Weinig werkgevers vragen loonkostenvoordeel aan

Het kan zijn dat uw klant geen loonkostenvoordeel aanvraagt, omdat hij of zij het niet kent of omdat hij of zij geen goede ervaringen heeft met het aanvragen ervan. Ook weet de werkgever vaak niet precies voor welke groep medewerkers ze een loonkostenvoordeel mogen aanvragen. Tot slot is er ook verwarring onder de werkgevers omdat er veel verschillende maatregelen zijn. Behalve het loonkostenvoordeel (LKV) is er ook nog het lage-inkomensvoordeel (LIV), loondispensatie, loonkostensubsidie (LKS), de no-riskpolis of de begeleidingssubsidie. En als werkgevers wél weten dat het loonkostenvoordeel bestaat, dan vragen ze het niet altijd aan omdat de medewerker een tijdelijk of klein contract heeft.

Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen? Om uw klanten beter te kunnen bijstaan, leest u in het whitepaper onder andere meer over langdurig verzuim, verzuimkosten en wat u kunt doen om uw klanten te helpen bij het terugdringen van verzuim.

Voorkom dat uw klanten loonkostenvoordeel mislopen

Adviseer uw klant op tijd voor het aanvragen van de doelgroepverklaring. Deze verklaring is nodig om aan te tonen of de medewerker aan de voorwaarden voldoet. Let er wel op dat de doelgroepverklaring alleen aangevraagd kan worden binnen drie maanden nadat de medewerker van uw klant in dienst is gekomen. De medewerker kan de werkgever toestemming geven om de aanvraag te doen. En help uw klant om de aangifte loonheffing kloppend te krijgen. Zo voorkomt u dat uw klant het loonkostenvoordeel niet krijgt. Ook gebeurt het dat werkgevers een nieuwe medewerker aannemen, maar niet weten dat hij of zij voor deze medewerker een loonkostenvoordeel kan krijgen.

Hoe gaat het verder?

De stapsgewijze afschaffing van het loonkostenvoordeel wordt meegenomen in het wetsvoorstel om de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) aan te passen. Het wetsvoorstel is al ingediend bij de Tweede Kamer. De kans is groot dat de wet dit jaar behandeld zal worden door de Eerste en Tweede Kamer.  

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

  • Whitepaper voorbeeld verzuimprotocol voor accountants, tips voor uw klanten

    Voorbeeld verzuimprotocol

    Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
    whitepaper