Wat is de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering zorgt voor aanvulling van het inkomen wanneer een medewerker van uw klant arbeidsongeschikt raakt. Stel, een medewerker wordt ziek. Deze medewerker kan maar een deel van het werk uitvoeren of is helemaal niet meer in staat om te werken. Er verandert dan veel, waaronder het inkomen. De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid betaalt uw klant het loon van de medewerker door, dit is wettelijk verplicht. Veelal is dit bij bedrijven in een cao geregeld. Dit is minimaal 70% van het loon van de medewerker. Blijft de medewerker langdurig arbeidsongeschikt? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een uitkering van de overheid: de WIA-uitkering. In de meeste gevallen daalt het inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. De Inkomen Gezond verzekering zorgt ervoor dat het inkomen van de arbeidsongeschikte medewerker op peil blijft.

Sazas Inkomen Gezond verzekering

Voor wie is de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering is een verzekering voor werkgevers in het mkb. Met deze verzekering zorgt de werkgever voor loonaanvulling voor medewerkers bij arbeidsongeschiktheid. Uw klant kan bij ons de verzekering afsluiten wanneer hij of zij bij ons een verzuimverzekering heeft afgesloten. De Inkomen Gezond verzekering is geen individuele verzekering, met deze verzekering verzekert uw klant al het personeel.

Waarom is het aantrekkelijk om een Inkomen Gezond verzekering af te sluiten?

Goed werkgeverschap is opgenomen in het burgerlijk wetboek (artikel 7:611). Het begrip heeft de afgelopen jaren, naast de toepassing vanuit de wet, een steeds bredere betekenis gekregen. Een goede werkgever trekt niet alleen talentvolle medewerkers aan, maar zorgt er ook voor dat bestaande medewerkers betere prestaties leveren. Met een beter eindresultaat tot gevolg. Goed zorgen voor medewerkers, ook wanneer zij bijvoorbeeld arbeidsongeschikt zijn, is hier onderdeel van. Goede secundaire voorwaarden dragen bij aan een sterke binding met bestaand personeel en maken organisaties aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. Dit kan een voorsprong creëren wanneer er krapte is op de arbeidsmarkt.


Wat regelt uw klant met de Inkomen Gezond verzekering?

De Inkomen Gezond verzekering zorgt voor aanvulling van het inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. De verzekering vult aan in drie verschillende fases:

 • Aanvulling in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid
 • Aanvulling na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid
 • Aanvulling als er sprake is van een WGA-hiaat


Wat zijn de voordelen van de Inkomen Gezond verzekering?

De voordelen voor werkgevers zijn:

 • Goed werkgeverschap
  Arbeidsongeschiktheid betekent vaak inkomensverlies voor een medewerker. Door deze verzekering voor medewerkers af te sluiten laat een werkgever zien betrokken te zijn bij het welzijn van het personeel. Goede arbeidsvoorwaarden staan hoog in de top vijf van goed werkgeverschap. Dit maakt een werkgever aantrekkelijk voor bestaande en toekomstige medewerkers. En met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dat belangrijk.
 • Een voordelige premie waarbij de werkgever kan kiezen of hij deze betaalt of de premie, al dan niet deels, doorbelast aan zijn of haar medewerkers.

De voordelen voor medewerkers zijn:

 • Aanvulling van het inkomen vanaf een halfjaar of een jaar arbeidsongeschiktheid
 • Aanvulling van het inkomen tijdens de WIA-jaren


Wat is er gedekt met de Inkomen Gezond verzekering?

Aanvulling in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid

De Inkomen Gezond verzekering kan dekking bieden vanaf het eerste halfjaar of na een jaar van arbeidsongeschiktheid. Aanvulling van het loon van een arbeidsongeschikte medewerker kan dus al na 6 maanden starten. De aanvulling is gebaseerd op het door de werkgever opgegeven verzekerd jaarloon en het (gekozen) aanvullingspercentage. Het verzekerd jaarloon is het brutosalaris inclusief vaste toeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en winstuitkering. Ploegentoeslag, provisie en overwerk vallen eronder als het structurele componenten van het loon zijn.

Er zijn 4 keuzemogelijkheden in dekking:

Is de afbeelding niet goed leesbaar? Klik hier voor een grotere weergave.

Welke dekking interessant is, hangt af van hoe loondoorbetaling binnen het bedrijf geregeld is.

Aanvulling na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid

De Inkomen Gezond verzekering geeft ook aanvulling op het loon ná het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid, neemt UWV de begeleiding over van de werkgever. UWV kijkt opnieuw naar de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Hierbij wordt vooral gekeken naar wat de medewerker nog wel kan. Als blijkt dat iemand nog wel geschikt is om gedeeltelijk werkzaamheden uit te voeren, kan de WIA-uitkering hierdoor lager uitvallen. Een medewerker ontvangt in de eerste 5 WIA-jaren een aanvulling vanuit de Inkomen Gezond verzekering. De hoogte van de aanvulling is:

 • 10% van het verzekerd jaarloon

Deze aanvulling krijgt een medewerker ook wanneer er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dus ook als de medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is en daardoor geen WIA-uitkering ontvangt. Deze aanvulling stopt na 5 jaar.


Aanvulling als er sprake is van het WGA-hiaat

Gaat een medewerker van een WGA-loongerelateerde uitkering naar een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering en ontstaat er een WGA-hiaat, dan wordt het inkomen aangevuld. Het WGA-hiaat is de achteruitgang van inkomen dat kan ontstaan als een medewerker van de WGA-loongerelateerde uitkering overgaat naar de WGA-vervolguitkering of de WGA-loonaanvullingsuitkering. Dit WGA-hiaat kan een flink gat in het inkomen betekenen.
Is er sprake van een WGA-hiaat, dan ontvangt de medewerker vanuit de Inkomen Gezond verzekering het volgende:

 • Aanvulling tot 70% van het verzekerd jaarloon tot de AOW-leeftijd, of tot wanneer de medewerker de leeftijd van 70 jaar bereikt (als dat eerder is).

De belangrijkste informatie over de dekking van deze verzekering vindt u ook terug op de verzekeringskaart:Wat kost een Inkomen Gezond verzekering?

De premie die voor de verzekering wordt betaald is afhankelijk van de dekking die uw klant kiest. Een werkgever kan ervoor kiezen de premie zelf te betalen of om de premie deels of geheel door te belasten aan de medewerkers. Wanneer uw klant via onze offertetool een offerte voor onze verzuimverzekering aanvraagt in combinatie met de Inkomen Gezond verzekering, kan hij of zij zien wat de premie wordt.


Wat zijn de voorwaarden van de Inkomen Gezond verzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van deze inkomensverzekering terug.


Hoe sluit uw klant een Inkomen Gezond verzekering af?

Uw klant kan de Inkomen Gezond verzekering alleen afsluiten in combinatie met de Sazas Verzuimverzekering. Heeft uw klant nog geen verzuimverzekering? Dan kan een vrijblijvende offerte aangevraagd worden voor de verzuimverzekering en Inkomen Gezond verzekering via onderstaande knop:

Offerte aanvragen

Heeft uw klant al een verzuimverzekering bij Sazas en wilt hij of zij de Inkomen Gezond verzekering afsluiten? Vul dan onderstaande formulier in, dan nemen wij snel mogelijk contact op. U kunt ook direct zelf contact opnemen met onze klantenservice via info@sazas.nl of 088 56 79 100.Meer informatie

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.
  VERZEKERING
 • Sazas-HandenVrij-Compleet

  HandenVrij Compleet

  Op deze pagina vindt u een totaaloverzicht van wat deze verzuimoplossing inhoudt en welke aanvullende werknemersverzekeringen u, afhankelijk van uw situatie, hierbij kunt afsluiten. HandenVrij Compleet geeft u Poortwachtergarantie.
  verzuimoplossing
 • goed werkgeverschap.jpg

  Goed werkgeverschap

  Goed werkgeverschap bestaat uit veel onderdelen. Als uw medewerkers (meer) betrokken en gezonder zijn, kan dit zelfs het verzuim binnen uw bedrijf verminderen.
  Verzuimthema's