Loondoorbetaling

U moet uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Daarnaast moet u vaak ook de pensioenpremie en het vakantiegeld doorbetalen.

Loondoorbetaling-Melchior

Wettelijke en cao-verplichtingen

In de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting (WLZ) is vastgelegd dat u twee jaar lang het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen. Dit is 70% van het laatstverdiende brutoloon. De vakantietoeslag is hier onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook een 13e maand, bonusregeling, provisie. Ook betaalt u de pensioenpremie door.

Is de 70% lager dan het geldend wettelijk minimumloon waar uw medewerker recht op heeft? Dan vult u dit in het eerste jaar van het verzuim aan tot dit bedrag . Deze ‘minimumbescherming’ vervalt in het tweede jaar.

Valt uw bedrijf onder een cao, of zijn er aanvullende afspraken in het arbeidscontract opgenomen? Dan kan het zijn dat u een hoger percentage moet doorbetalen. Een aanvulling tot 100% in het eerste jaar komt bijvoorbeeld vaak voor.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De kosten van verzuim bestaan uit meer dan alleen maar de kosten van de loondoorbetaling. Maar alleen al de kosten van loondoorbetaling kunnen (zeker bij langdurig verzuim) behoorlijke financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Als u dit financiële risico niet kunt dragen, of u vindt het risico te groot, dan is het verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten.
Wat_betekent_loondoorbetaling_voor_u

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?