Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz)

Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om twee jaar het loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon. In het eerste jaar moet dit minimaal het wettelijk minimumloon zijn. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. De pensioenpremie en het vakantiegeld horen vaak ook bij de loondoorbetaling.

Melchior van Sazas legt uit over loondoorbetaling

Wat is de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz)?

Deze wet verplicht werkgevers om het loon van zieke medewerkers maximaal een jaar door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende brutoloon. Dit moet minimaal het wettelijke minimumloon zijn. Ook zijn de vakantietoeslag, een eventuele 13e maand, bonusregeling en provisie hier onderdeel van. Daarnaast betaalt u als werkgever ook de pensioenpremie door.


Wat is de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting (VLZ)?

Deze wet verplicht werkgevers om het loon van medewerkers bij ziekte twee jaar door te betalen. Dit geldt voor de uren dat de medewerker door ziekte niet werkt. In het eerste jaar is dat minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Dit moet minimaal het wettelijke minimumloon zijn. In het tweede jaar van de loondoorbetaling is dit 70% van het laatstverdiende loon. Na het eerste jaar loondoorbetaling vervalt namelijk de garantie op het minimumloon.


Wettelijke cao-verplichtingen

In de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz) en de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting (WLZ) is vastgelegd dat u twee jaar lang het loon van uw zieke medewerker moet doorbetalen. Dit is 70% van het laatstverdiende brutoloon. De vakantietoeslag is hier onderdeel van, maar bijvoorbeeld ook een 13e maand, bonusregeling, provisie. Ook betaalt u de pensioenpremie door.

Is de 70% lager dan het geldend wettelijk minimumloon waar uw medewerker recht op heeft? Dan vult u dit in het eerste jaar van het verzuim aan tot dit bedrag . Deze ‘minimumbescherming’ vervalt in het tweede jaar.

Valt uw bedrijf onder een cao, of zijn er aanvullende afspraken in het arbeidscontract opgenomen? Dan kan het zijn dat u een hoger percentage moet doorbetalen. Een aanvulling tot 100% in het eerste jaar komt bijvoorbeeld vaak voor.

 


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De kosten van verzuim bestaan uit meer dan alleen maar de kosten van de loondoorbetaling. Maar alleen al de kosten van loondoorbetaling kunnen (zeker bij langdurig verzuim) behoorlijke financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Als u dit financiële risico niet kunt dragen, of u vindt het risico te groot, dan is het verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten.
Wat betekent loondoorbetaling voor u?

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Door onderstaande vragen te beantwoorden ziet u de oplossing die het beste bij uw bedrijf past. Met een verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening van Sazas regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?