Wat is een verzuimverzekering?

Wordt een medewerker ziek dan kost een werkgever dit geld. Is een medewerker een langere tijd ziek dan nemen de kosten al snel toe. Een werkgever is namelijk verplicht om twee jaar het loon door te betalen en maakt kosten voor re-integratie. En dan staan we niet eens stil bij het inhuren van vervangend personeel of omzet die een werkgever (uw klant) misschien misloopt.

Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, kan uw klant het financiële risico van de loondoorbetaling afdekken. Combineert uw klant deze met onze arbodienstverlening dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel van) de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken direct de premie voor uw klant met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.

 

Hoe de verzuimverzekering van Sazas werkt

Voor wie is de verzuimverzekering?

De Sazas Verzuimverzekering is bestemd voor alle mkb-ondernemers met personeel. Uw klant meldt alle medewerkers aan die bij het bedrijf op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Eventuele arbeidsongeschikte medewerkers kunnen pas op de polis worden aangemeld zodra zij langer dan vier weken hersteld zijn. 


Waarom een verzuimverzekering?

Een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld tussen de  € 250,- en € 400,- per dag. Een werkgever is namelijk wettelijk verplicht het loon van een zieke medewerker maximaal twee jaar door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Daarnaast maakt een werkgever ook kosten voor re-integratie. Met een verzuimverzekering dekt uw klant de kosten van de loondoorbetaling. De verzuimverzekering keert uit als een medewerker ziek is.


Waarom een verzuimverzekering mét arbodienstverlening van Sazas?

Combineert uw klant de Sazas Verzuimverzekering met onze arbodienstverlening dan maakt uw klant maximaal gebruik van onze rol als verzuimspecialist. Naast de loondoorbetaling is een werkgever ook verplicht om een zieke medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Hier komt veel bij kijken en een werkgever moet aan allerlei zaken op grond van wet- en regelgeving voldoen. Met de combinatie van een verzuimverzekering met onze arbodienstverlening nemen wij uw klant alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Daarnaast kan uw klant gebruikmaken van onze preventieve dienstverlening. Als verzuimspecialist is ons doel om samen met een werkgever het bedrijf gezond en de mensen die er werken energiek te houden en om verzuim te verkorten of voorkomen waar mogelijk. Hierover denken we proactief met werkgevers mee en krijgt uw klant advies op maat.


Wat regelt uw klant (de werkgever) met de verzuimverzekering in combinatie met arbodienstverlening?

In onderstaand rad ziet u wat een werkgever regelt als deze Sazas verzuimverzekering combineert met onze (complete) arbodienstverlening:

Loondoorbetaling

Een werkgever is wettelijk verplicht om een zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit is een werkgever wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert uw klant deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we de zieke medewerker van uw klant. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als uw klant voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Uw klant kan er dus zeker van zijn dat wordt voldaan aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij werkgevers bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft uw klant Poortwachtergarantie. Als een medewerker ziek wordt, heeft een werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van een medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moeten zij er alles aan doen om de medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of een werkgever zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kan een werkgever een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft uw klant Poortwachtergarantie: volgt uw klant alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor uw klant.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt een medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager werkgever en medewerker tijdens het proces dat de werkgever vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt uw klant en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen uw klant, de zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. De werkgever blijft zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als een medewerker langdurig ziek is, is het voor werkgever en medewerker beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen de eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. Een werkgever is hier samen met de medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om de medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt een werkgever bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest uw klant voor arbopakket Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbopakket Basis alleen in het 1e ziektejaar.

Loondoorbetaling

Een werkgever is wettelijk verplicht om een zieke medewerker maximaal twee jaar loon door te betalen. Dit is minimaal 70% van het laatstverdiende loon en dit mag het eerste jaar niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon. Dit is een werkgever wettelijk verplicht. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Met een verzuimverzekering verzekert uw klant deze loondoorbetaling.

Arbodienstverlening

Met onze arbodienstverlening begeleiden we de zieke medewerker van uw klant. Dit begint na dag twee van de ziekmelding als uw klant voor arbopakket Compleet kiest. In geval van arbopakket Basis* start dit na twee weken. Ons gezamenlijke doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer. Hierbij volgen we alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Uw klant kan er dus zeker van zijn dat wordt voldaan aan alle eisen die deze wet aan werkgevers stelt. Daarnaast vergoeden we veel interventies en ondersteunen wij werkgevers bij hoog verzuim. *Basis is alleen beschikbaar voor de sector agrarisch/groen.

Poortwachtergarantie

Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft uw klant Poortwachtergarantie. Als een medewerker ziek wordt, heeft een werkgever verplichtingen op het gebied van re-integratie van een medewerker. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding. Samen moeten zij er alles aan doen om de medewerker weer zo snel mogelijk verantwoord aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Na twee jaar ziekte beoordeelt UWV of een werkgever zich aan deze re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Is dit volgens UWV niet het geval dan kan een werkgever een boete in de vorm van een loonsanctie krijgen. Onze verzuimverzekering in combinatie met arbo Compleet geeft uw klant Poortwachtergarantie: volgt uw klant alle adviezen en voorwaarden op en komt er toch een boete, dan betalen wij deze voor uw klant.

Casemanagement

Casemanagement is onderdeel van onze arbodienstverlening. Wordt een medewerker (langdurig) ziek, dan begeleidt de casemanager werkgever en medewerker tijdens het proces dat de werkgever vanuit de Wet verbetering poortwachter doorloopt. De casemanager ontzorgt uw klant en is als verzuimregisseur de spin in het web. Hij/zij schakelt tussen uw klant, de zieke medewerker en dienstverleners als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. De casemanager zorgt ervoor dat wet en regelgeving worden gevolgd en dat de juiste partijen worden aangehaakt. Ook houdt hij/zij het overzicht en stuurt bij waar nodig. De werkgever blijft zelf altijd de eindverantwoordelijke.

Re-integratie

Re-integratie is onderdeel van onze arbodienstverlening. Als een medewerker langdurig ziek is, is het voor werkgever en medewerker beiden belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om de medewerker zo snel mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer gezond en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst natuurlijk binnen de eigen organisatie (1e spoor) of, als dit niet kan, bij een ander bedrijf (2e spoor). Dit noemen we re-integratie. Een werkgever is hier samen met de medewerker verantwoordelijk voor. Het lukt niet altijd om de medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Met de Sazas verzuimverzekering in combinatie met onze arbodienstverlening wordt een werkgever bij de re-integratie volledig ontzorgd. Kiest uw klant voor arbopakket Compleet dan worden de interventies in het 1e en 2e ziektejaar vergoed, bij arbopakket Basis alleen in het 1e ziektejaar.


Wat zijn de voordelen van de verzuimverzekering?

 • Kosten van loondoorbetaling bij verzuim zijn gedekt.
 • Volledig af te stemmen op de situatie van de werkgever.
 • Uit te breiden met onze arbodienstverlening: bij 'Compleet' heeft uw klant het voordeel van onze Poortwachtergarantie.
 • De ziekteverzuimverzekering is uit te breiden met inkomensverzekeringen voor de medewerkers.
 • Ondersteuning door onze Verzuimexpert en WIA-expert.

Waar kan mijn klant kiezen bij het afsluiten van de verzuimverzekering?

 • Dekking
  De dekking bepaalt de uitkering voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. Een werkgever kan bij de ziekteverzuimverzekering kiezen uit de opties voor het eerste en tweede jaar: 100/100 procent, 100/85 procent, 100/70 procent, 85/70 procent of 70/70 procent. De uitkering wordt gebaseerd op het verzekerd jaarloon. Dit is het brutoloon vermeerderd met vaste toeslagen. Per medewerker verzekert uw klant minimaal € 500,- en maximaal € 125.000,-.
 • Eigenrisicoperiode
  Dit is de periode waarin een werkgever de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Uw klant kan kiezen voor een eigenrisicoperiode van 2, 4, 6, 13, 26 of 52 weken. (Een eigenrisicoperiode van 52 weken is onder bepaalde voorwaarden mogelijk).
 • Contractduur
  Uw klant kiest voor een 1-jarig contract of een 3-jarig contract. Bij een 3-jarig contract ontvangt uw klant in het eerste jaar een eenmalige korting van 5% op de premie. Dit is de premie inclusief toeslagen, werkgeverslasten en eindafrekening.
 • Meeverzekeren werkgeverslasten
  De kosten voor loondoorbetaling zijn hoger dan het loon alleen. Voor medewerkers betaalt een werkgever ook (sociale) premies. Uw klant kan de uitkering verhogen met de werkgeverslasten: 20%, 25% of 30%.
 • Betaaltermijn van uw facturen
  Uw klant betaalt premie per maand of kwartaal. Betaalt uw klant per maand? Dan komen er 2% administratiekosten bij. Ook vragen wij uw klant om ons te machtigen voor automatische incasso.


 • Eindafrekening
  Wij baseren de premie en uitkering op de werkelijke lonen die uw klant aan het einde van een kalenderjaar aan ons doorgeeft. Zo weet uw klant zeker dat wat hij of zij betaalt, klopt met de lonen en uitkeringen. Voor de eindafrekening betaalt uw klant een opslag van 0,05%.

 • Uitbreiden met arbodienstverlening
  We bieden twee uitgebreide arbopakketten: Basis en Compleet. Het hangt af van de bedrijfssector welke uw klant kan afsluiten.
 • Uitbreiden met werknemersverzekeringen
  Werknemersverzekeringen geven een financiële aanvulling bij langdurige arbeidsongeschiktheid; dit geeft invulling aan het goed werkgeverschap. Welke werknemersverzekeringen beschikbaar zijn, hangt af van de specifieke situatie van de werkgever, onder andere de sector waarin uw klant actief is.
 • AOW'ers meeverzekeren
  Medewerkers kunnen na het bereiken van de AOW-leeftijd doorwerken. Deze kan een werkgever ook verzekeren met de verzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd.

Wat kost de verzuimverzekering?

Voor de verzuimverzekering betaalt uw klant een premie. Deze premie hangt af van de gemaakt keuze in het verzekeringspakket. Via onze offertetool berekent u direct de premie.

naar offertetool

Wilt u meer weten over hoe de premie voor de verzuimverzekering tot stand komt. We hebben hierover een brochure gemaakt die u onderaan deze pagina bij de downloads terugvindt.


Wat kost de arbodienstverlening?

Bij onze ziekteverzuimverzekering bieden we twee arbopakketten: Compleet en Basis. Het hangt af van de bedrijfssector van uw klant welke kan worden afgesloten:

 • Compleet (voor alle mkb-sectoren)
 • Basis (voor de sector agrarisch/groen)

Voor de arbodienstverlening betaalt uw klant een tarief per medewerker. De hoogte van het tarief hangt af van het type arbopakket. Het tarief voor de arbodienstverlening voor 2023 is:

 • Compleet: 0,56% van de loonsom (excl. btw)
 • Basis: 0,53% van de loonsom (excl. btw)

Voor beiden geldt een minimum en een maximum tarief. Meer weten over onze arbopakketten? Bekijk hier alle informatie over onze arbodienstverlening en de tarieven.


Wat is er gedekt door de ziekteverzuimverzekering?

Het volgende is gedekt door deze verzekering van Sazas:

 • De kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken op basis van de gekozen dekking
 • De werkgeverslasten (als uw klant hiervoor kiest)
 • De verzuimbegeleiding (als uw klant kiest om de verzekering te combineren met arbodienstverlening)
 • De re-integratie (als uw klant kiest om de verzekering te combineren met arbodienstverlening)

Bekijk de verzekeringskaart voor het complete overzicht van wat er wel en niet verzekerd is en wat de dekkingsbeperkingen zijn:

Hoe stapt mijn klant over op de verzuimverzekering?

Uw klant bepaalt zelf de datum wanneer de verzekering ingaat. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Kiest uw klant een datum in de toekomst? Dan mag dit tot maximaal 1 jaar van tevoren.

Met onze gratis Overstapservice zeggen wij de ziekteverzuimverzekering en arbodienstverlening bij de huidige verzekeraar en arbodienstverlener voor uw klant op. Lees op onze informatiepagina voor overstappen hoe dit precies in zijn werk gaat.


Welke aanvullende verzekeringen kan mijn klant afsluiten bij de verzuimverzekering?

Wij bieden diverse aanvullende verzekeringen die uw klant in combinatie met de verzuimverzekering kan afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een WGA Eigenrisicodragersverzekering,  WGA-hiaatverzekering of WIA-pakketverzekering die een werkgever voor medewerkers kan afsluiten. Bekijk alle aanvullende verzuimverzekeringen om erachter te komen wat het beste bij uw klant past.


Wat zijn de voorwaarden van de verzuimverzekering?

Onderaan deze pagina vindt u bij de downloads de voorwaarden van deze ziekteverzuimverzekering, ook wel ziekengeldverzekering genoemd, terug.


Beperk risico en sluit de Sazas Verzuimverzekering af

Met onze verzuimverzekering dekt een werkgever het financiële risico van de loondoorbetaling af. Combineert uw klant dit met onze arbodienstverlening dan nemen we de verzuimbegeleiding uit handen en vergoeden we ook (een deel) van de noodzakelijke re-integratiekosten.

Bereken direct de premie voor de ziekteverzuimverzekering met onze offertetool. Of neem contact op met onze klantenservice via 088 56 79 100.

offerte aanvragen

 


Meer informatie

 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST
 • Verzuimverzekering Waar Op Letten

  Verzuimverzekering: waar moet ik op letten

  Het doel van een verzuimverzekering is het afdekken van het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid van uw personeel. Maar waar moet u op letten bij het afsluiten van een verzuimverzekering?
  Verzuimthema
 • Verzuimprotocol Ter Laak Medewerkers

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank