Loonbeslag: belangrijke informatie voor u als werkgever

Betaalt uw medewerker zijn of haar rekeningen niet op tijd, bijvoorbeeld vanwege schulden, dan kan dit leiden tot loonbeslag. Bij loonbeslag gaat een deel van het loon van uw medewerker direct naar een schuldeiser, zoals de Belastingdienst. Hierdoor krijgt u als werkgever te maken met extra (administratief) werk. Is er sprake van loonbeslag, dan is het dus verstandig meteen actie te ondernemen. Als u namelijk niets doet, kunnen de gevolgen groter zijn dan u in eerste instantie dacht.
Geen verzuimrisico

Whitepaper: Medewerkers met schulden

In de whitepaper 'Medewerkers met schulden' helpen wij u om geldproblemen bij uw medewerkers te herkennen. Belangrijk, want medewerkers met schulden doen minder werk en zijn vaker ziek. Met kennis en een helpende hand richting medewerkers voorkomen we zoveel mogelijk verzuim.

Wat is loonbeslag?

Bij loonbeslag wordt een deel van het loon van uw medewerker aan een deurwaarder uitbetaald. Dit komt omdat uw medewerker zijn of haar rekeningen niet op tijd betaalde, waardoor een schuld is ontstaan. Omdat de deurwaarder beslag legt op een deel van het loon van uw medewerker, ontvangt hij of zij maandelijks minder loon. Loonbeslag is een heftige maatregel en kan alleen door een deurwaarder bij de rechter worden aangevraagd. De rechter beslist dan over het loonbeslag.

Wanneer krijgt een medewerker loonbeslag?

Loonbeslag is de laatste poging van een schuldeiser om zijn of haar geld te ontvangen. Loonbeslag wordt dus ingezet als niets anders meer werkt. Er zijn verschillende stappen voordat het tot loonbeslag komt. Als uw medewerker een rekening niet kan betalen, ontvangt hij of zij eerst een betalingsherinnering. Daarna volgt een aanmaning. Als de rekening nog steeds niet wordt betaald, geeft de schuldeiser de rekening door aan een deurwaarder. De deurwaarder kijkt eerst of een betalingsregeling kan werken, waarin uw medewerker de rekening in termijnen kan betalen. Als dat niet lukt kan de deurwaarder loonbeslag aanvragen.

Hoe gaat loonbeslag in zijn werk voor uw medewerker?

Het aanvragen en op de hoogte stellen van loonbeslag werkt als volgt.

 1. Een deurwaarder vraagt u als werkgever om een formulier in te vullen, ook wel de ‘Verklaring derdenbeslag’ genoemd;

 2. Als alle informatie is verzameld, ontvangt u een officieel document waarin het loonbeslag wordt aangekondigd, een ‘beslagexploot’. U bent als werkgever verplicht om mee te werken aan het loonbeslag. Dit betekent dat u een deel van het loon van uw medewerker direct naar de deurwaarder moet overmaken. Ook moet u informatie over uw medewerker geven, zoals het woonadres en de gezinssituatie;

 3. De deurwaarder brengt uw medewerker kort daarna op de hoogte met een brief. De brief bevat ook vragen die de medewerker moet beantwoorden om de zogenaamde beslagvrije voet te bepalen. De beslagvrije voet is het bedrag dat de deurwaarder niet mag inhouden op het inkomen van uw medewerker, zodat hij of zij in ieder geval nog de vaste lasten kan betalen;

 4. Tot slot moet uw medewerker controleren of de beslagvrije voet klopt. Als dit klopt, dan maakt u als werkgever de beslagvrije voet over naar uw medewerker. De rest van het loon maakt u over naar de deurwaarder. Dit stopt als de hele schuld is afbetaald.

Hoe lang duurt loonbeslag?

Hoe lang het loonbeslag duurt hangt af van verschillende dingen, zoals de hoogte van de schuld en de afgesproken betalingsregeling. Meestal duurt loonbeslag tot de schuld is afbetaald, inclusief rente en kosten. Dit kan gaan om enkele maanden, maar ook om meerdere jaren. Het is belangrijk om te weten dat loonbeslag een zware belasting voor uw medewerker is. Het is dus van belang om tot goede afspraken te komen en de schuld zo snel mogelijk te voldoen.

Maximale loonbeslag en de beslagvrije voet op loonbeslag

Een deurwaarder mag geen beslag leggen op het volledige inkomen van uw medewerker. Er moet altijd ruimte overblijven om de woonlasten, boodschappen en andere vaste lasten te betalen. Daarom wordt een beslagvrije voet berekend. De beslagvrije voet is 95% van het inkomen van uw medewerker, als deze gelijk of lager is dan de bijstandsnorm. U mag uw medewerker nooit meer uitbetalen dan de beslagvrije voet.

Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

De beslagvrije voet wordt door de deurwaarder berekend. Dit gebeurt met de informatie die u als werkgever en uw medewerker aan de deurwaarder geven als daarnaar wordt gevraagd.

Wat moet u als werkgever doen bij loonbeslag?

Wordt uw medewerker loonbeslag opgelegd, dan zijn er een aantal dingen die u als werkgever moet doen. De volgende drie stappen zijn van belang.

 1. Breng uw medewerker op de hoogte van het loonbeslag
  Bent u op de hoogte gebracht van het loonbeslag? Dan is het belangrijk om dit direct met uw medewerker te bespreken. U kunt samen de gevolgen voor het inkomen van uw medewerker bespreken, en ook afspraken maken over de betaling van de schuld;

 2. Maak het beslagbare deel over
  Het beslagbare deel van het inkomen moet u overmaken aan de deurwaarder. Dit doet u door het bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de deurwaarder. Zorg dat dit op tijd gebeurt om eventuele problemen te voorkomen;

 3. Wees bedacht op veranderingen
  Gaat het inkomen van uw medewerker veranderen, bijvoorbeeld door een loonsverhoging? Wijs uw medewerker er dan op dat hij of zij de beslagvrije voet opnieuw door de deurwaarder moet laten berekenen.

Bent u verplicht om mee te werken aan loonbeslag?

Ja, als werkgever bent u verplicht om mee te werken aan loonbeslag. Dit is opgenomen in de wet; u moet een deel van het loon van uw medewerker afdragen aan de deurwaarder.

Wanneer stopt het loonbeslag?

Er zijn een paar manieren waarop een loonbeslag stopt. Bijvoorbeeld als de medewerker de schuld heeft afbetaald. Maar ook als het dienstverband van de medewerker wordt beëindigd. Het stoppen van het loonbeslag op eigen initiatief is niet mogelijk. De deurwaarder laat het u weten wanneer het loonbeslag is gestopt.

Loonbeslag en vakantiegeld, hoe zit dat?

Mag een medewerker wel het vakantiegeld houden wanneer er sprake is van loonbeslag? Vakantiegeld is ook loon en valt daarom onder het loonbeslag. Wel moet de deurwaarder altijd rekening blijven houden met de beslagvrije voet. Is het inkomen van uw medewerker hoger dan de beslagvrije voet? Dan mag de deurwaarder al het vakantiegeld inhouden.

Ook interessant voor u:

 • Oorzaken en signalen van ziekteverzuim

  Oorzaken en signalen van ziekteverzuim

  Voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak al van alles. Als u op tijd de oorzaken van ziekteverzuim herkent en het gesprek met uw medewerker aangaat, kunt u verzuim voorkomen.
  Kennisbank
 • Loonsanctie UWV bij ziekte

  Loonsanctie bij ziekte

  Loonsanctie UWV bij ziekte: wat is het en hoe kan u het als werkgever voorkomen? In dit artikel beantwoorden we uw vragen.

  Kennisbank