Financieel

Bij verzuim van uw medewerkers komt er veel op u af, ook op financieel gebied. Ondanks het feit dat u uiteraard uw medewerkers fit en vitaal wenst, wilt u ook uw bedrijf financieel gezond houden. Hiernaast heeft u zich ook te houden aan financiële verplichtingen. In onze Kennisbank gaan wij op een aantal van deze onderwerpen dieper in, namelijk:

 • Berekenen verzuimcijfers voor premie verzuimverzekering

  Berekening van verzuimcijfers

  Krijg inzicht in het verzuim binnen uw organisatie. Bereken het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie of verzuimduur. Bekijk het rekenvoorbeeld in dit artikel.
  Kennisbank
 • Loondoorbetaling Bij Ziekte

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Op deze pagina leest u alles over de loondoorbetaling (het salaris) bij ziekte. U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Lees verder over loondoorbetaling bij ziekte.

  Kennisbank
 • kennisbank-wga-erd

  Eigenrisicodrager WGA (WGA ERD)

  Wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) dan komen de kosten van de WGA-uitkering en re-integratie van uw (ex-) medewerkers voor uw rekening.
  kennisbank
 • Medewerkers drinken koffie aan tafel

  Eigenrisicodrager Ziektewet (ZW ERD)

  Als u eigenrisicodrager Ziektewet bent, komen de kosten van de ZW-uitkering en re-integratie van uw (ex-)medewerkers maximaal twee jaar lang voor uw rekening. Alles over dit onderwerp vindt u in onze kennisbank.
  Kennisbank
 • Vakantiedagen, wat zijn uw rechten en plichten als werkgever?

  Vakantiedagen

  Vakantie is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Medewerkers bouwen tijdens hun dienstverband vakantiedagen op. Soms maken medewerkers hun vakantiedagen niet op en kiezen zij voor het uitbetalen van vakantiedagen. Hoe zit dat precies in elkaar?
  kennisbank
 • Sazas werkgeverslasten berekenen

  Hoe kunt u de werkgeverslasten berekenen?

  De werkgeverslasten zijn de wettelijk verplichte kosten die u betaalt naast het salaris van uw medewerkers. Hoe u deze kosten kunt berekenen, leest u in dit artikel.
  Kennisbank
 • Verzuimontwikkelingen 2022 en 2023, behoud van personeel

  Wat kost personeel?

  Wat zijn de personeelskosten? Een artikel over directe loonkosten, de verplichte premies en bijdragen, overige personeelskosten en indirecte loonkosten, waaronder de verzuimverzekering.

  Kennisbank
 • Loonsanctie UWV bij ziekte

  Loonsanctie bij ziekte

  Loonsanctie UWV bij ziekte: wat is het en hoe kan u het als werkgever voorkomen? In dit artikel beantwoorden we uw vragen.

  Kennisbank
 • Geen verzuimrisico

  Loonbeslag: belangrijke informatie voor u als werkgever

  Betaalt uw medewerker zijn of haar rekeningen niet op tijd? Dan kan dit leiden tot loonbeslag. Een deel van het loon van uw medewerker gaat dan direct naar een schuldeiser. Hierdoor krijgt u te maken met extra (administratief) werk. Bij loonbeslag is het dus verstandig meteen actie te ondernemen.
  Kennisbank