Loonsanctie UWV bij ziekte: wat is het en hoe kunt u dit als werkgever voorkomen?

Uw medewerker wordt ziek. Er zijn dan regels voor re-integratie waaraan u samen met deze medewerker moet voldoen. Als deze regels niet (goed genoeg) worden opgevolgd, kan UWV een loonsanctie opleggen. Aan u, of aan uw medewerker. Een loonsanctie van UWV is te voorkomen door de wettelijke stappen bij re-integratie te volgen. In dit artikel geven wij u daarvoor enkele praktische tips.

Loonsanctie UWV bij ziekte

Wat is een loonsanctie

Een loonsanctie is een boete van UWV. Een loonsanctie wordt opgelegd als UWV vindt dat u of uw medewerker te weinig moeite doet voor een snelle re-integratie bij ziekte. Krijgt u een loonsanctie opgelegd, dan wordt uw doorbetalingsplicht met maximaal 52 weken verlengd. Ook kunt u als werkgever een medewerker een loonsanctie opleggen, om dezelfde reden.


Loonsanctie werkgever

Wanneer u als werkgever van UWV een loonsanctie krijgt, moet u langer het loon van uw zieke medewerker doorbetalen. Tijdens de genoemde periode van maximaal één jaar blijft u verantwoordelijk voor de kosten van re-integratie. Het is dan niet mogelijk om de medewerker te ontslaan.


Soorten loonsancties voor werkgever

Bij ziekte van een medewerker betaalt u als werkgever maximaal twee jaar lang het loon door. Daarna kan bij UWV een WIA-uitkering worden aangevraagd. UWV beoordeelt bij de aanvraag of u heeft voldaan aan alle wettelijke eisen. Is dit niet het geval, dan zijn er twee soorten loonsancties die u kunt krijgen: een administratieve loonsanctie of inhoudelijke loonsanctie.


Wanneer administratieve loonsanctie

U krijgt een administratieve loonsanctie van UWV wanneer u de aanvraag voor een WIA-uitkering na twee jaar ziekte niet, te laat of onvolledig inlevert. Een voorbeeld hiervan is het inleveren van een niet-volledig re-integratieverslag, ook wel de ‘Poortwachtertoets’ genoemd. Nadat UWV heeft aangegeven wat er ontbreekt, kunt u de ontbrekende gegevens alsnog aanleveren. Daarna wordt de loonsanctie opgeheven.


Wanneer inhoudelijke loonsanctie

Als UWV aan de hand van het re-integratieverslag beoordeelt dat er fouten zijn gemaakt tijdens de re-integratie van uw zieke medewerker, kan een inhoudelijke loonsanctie volgen. Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

 • Als u te weinig heeft gedaan aan re-integratie van uw zieke medewerker;
 • Als u bij re-integratie te vroeg heeft ingezet op het tweede spoor traject (re-integratie bij andere werkgever), in plaats van het eerste spoor (zieke medewerker re-integreert binnen uw eigen organisatie);
 • Als u het tweede spoor niet of onvoldoende inzet (uw medewerker ondersteunen bij het vinden van passend ander werk)
 • Als u uw zieke medewerker niet voldoende aanspoort om mee te werken aan zijn of haar re-integratie.

Hoogte loonsanctie

De hoogte van een loonsanctie is afhankelijk van het salaris van uw zieke medewerker. Tijdens de re-integratie betaalt u twee jaar lang minimaal 70% van het loon door. Dit is bepaald in de Wet verbetering Poortwachter. Als deze loondoorbetalingsplicht door een loonsanctie wordt verlengd, betaalt u dus voor een langere periode 70% van het loon door.  De medewerker heeft overigens tijdens de loonsanctie recht op het volledige loon als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken.


Bekortingsverzoek loonsanctie UWV

De loonsanctie kan worden verkort als u aan de eisen van UWV voldoet. Hiervoor moet u bij UWV een zogenaamd ‘bekortingsverzoek’ indienen.

In dit verzoek moet u kunnen aantonen wat u heeft gedaan om de re-integratie weer op het gewenste niveau te krijgen. Bijvoorbeeld door uw medewerker intern te laten re-integreren of door de re-integratie op tweede spoor te starten. De WIA-aanvraag wordt dan opnieuw door UWV in behandeling genomen.

Loonsanctie medewerker

Soms moet u als werkgever uw zieke medewerker een loonsanctie opleggen. Dit hoort u te doen wanneer uw medewerker niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. Dit kan op verschillende manieren, zoals wanneer de zieke medewerker:

 • Niet voor overleg met u bereikbaar is of niet beschikbaar is voor de verzuimcontroles van de arbodienst;
 • De adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt;
 • Weigert passende werkzaamheden te doen;
 • Zijn of haar herstel vertraagt;
 • Niet meewerkt aan het opstellen en bespreken van een plan van aanpak.

Legt u in deze situaties geen loonsanctie op, dan is de kans groot dat ú van UWV een loonsanctie krijgt. U moet dan maximaal een jaar extra lang het loon van uw zieke medewerker doorbetalen.


Soorten loonsancties voor medewerker

Volgens de wet zijn er twee soorten loonsancties die u aan uw medewerker kunt opleggen: een loonopschorting of een loonstop. Welke van deze twee u kiest, hangt af van de manier waarop manier uw medewerker (niet) meewerkt aan re-integratie.


Wanneer loonopschorting

Een loonopschorting (het tijdelijk inhouden van loon) hoort u in te zetten wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan de bedrijfsregels rondom ziekteverzuim en re-integratie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de medewerker lange tijd niet bereikbaar is voor overleg over re-integratie. Een ander voorbeeld is het niet opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts. Mocht uw medewerker op een later moment wel aan alle regels voldoen, dan moet u het achtergehouden loon alsnog aan uw medewerker betalen.


Wanneer loonstop

U stopt met het betalen van loon als een zieke medewerker zich niet houdt aan de wettelijke eisen voor re-integratie. Dit kan gaan om het weigeren van passende werkzaamheden of bewuste vertraging van het ziekteherstel.

Webinar 'Verzuimbeleid en psychisch verzuim'

Liesbeth Post, HR manager bij Sazas, neemt u mee in de wereld van (psychisch) verzuim. Wat is de visie van Sazas op verzuim en wat is belangrijk in ons eigen verzuimbeleid? Wat is het verschil tussen mentaal en psychisch verzuim, en welke tips heeft zij waar u direct mee aan de slag kan in uw bedrijf?

Tips om een loonsanctie te voorkomen


1. Een goed verzuimbeleid

Het opstellen van een goed verzuimbeleid is de belangrijkste stap om een loonsanctie te voorkomen. In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Zo weet iedere medewerker wat hij of zij bij ziekte moet doen. Onderdeel van een verzuimbeleid is het verzuimprotocol. In het verzuimprotocol staan alle stappen die zowel werkgever als medewerker zetten bij ziekte en re-integratie. Omdat deze stappen de wettelijke verplichtingen volgen, zorgt u er op deze manier voor dat u geen risico op loonsanctie heeft.


2. Hulp bij verzuimbegeleiding

Begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker is een ingewikkeld proces en kost veel tijd en aandacht. Dit komt bovenop de uren die u al aan uw bedrijf besteedt. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk arbodeskundigen in te schakelen die u helpen bij het re-integratieproces. Natuurlijk schakelt u een bedrijfsarts en arbo-arts in, maar ook een casemanager is belangrijk om de re-integratie in goede banen te leiden.


3. Houd zelf de regie

U blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Daarom is het belangrijk om controle en overzicht te houden over het re-integratieproces. Wees daarom ook in de samenwerking met verschillende arbodeskundigen kritisch en gebruik uw gezonde verstand.


4. Op tijd re-integratie via tweede spoor inzetten

Als tijdens het re-integratieproces duidelijk wordt dat de zieke medewerker niet kan terugkeren binnen uw bedrijf, zet dan tijdig in op re-integratie via het tweede spoor. U kunt uw medewerker ondersteunen om te kijken of re-integratie bij een ander bedrijf mogelijk is.


5. Bezwaar maken tegen loonsanctie

Het toetsingskader dat UWV gebruikt is open voor meerdere uitleg. Dit betekent dat u vaak ruimte heeft om bezwaar te maken tegen een loonsanctie als deze volgens u niet terecht is. U laat dit UWV binnen zes weken na de loonsanctie weten.


6. Een verzuimverzekering met Poortwachtergarantie


Door een verzuimverzekering af te sluiten, zorgt u ervoor dat u zelf geen loonsanctie hoeft te betalen. Als klant bij Sazas ondersteunen wij u hierin actief, samen met onze Verzuimexpert en WIA-expert. Heeft u de verzuimverzekering HandenVrij Compleet afgesloten, dan bieden wij u onze Poortwachtergarantie. Dit betekent dat wij de loonsanctie betalen wanneer u deze krijgt opgelegd door UWV.

 • Verzuimontwikkelingen 2022 en 2023, behoud van personeel

  Wat kost personeel?

  Wat zijn de personeelskosten? Een artikel over directe loonkosten, de verplichte premies en bijdragen, overige personeelskosten en indirecte loonkosten, waaronder de verzuimverzekering.

  Kennisbank
 • Marc Breedveld WIA Expert

  Meer over onze WIA-experts

  Klanten van Sazas kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Deze helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.
  Kennisbank
 • Poortwachtergarantie

  Poortwachter­garantie

  Onze Poortwachtergarantie betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, wij die betalen. Geeft zekerheid en u loopt geen financieel risico.
  Kennisbank