Medewerkers met schulden en de invloed op verzuim

Schulden van uw medewerkers kunnen grote financiële risico's hebben voor uw bedrijf. Vooral medewerkers met het minimumloon of net daarboven zijn kwetsbaar voor financiële problemen. Ook medewerkers met hogere inkomens kunnen in financiële moeilijkheden komen. Een combinatie van geestelijke, lichamelijke en sociale problemen kan leiden tot schulden. En iedereen kan iets meemaken dat zijn of haar leven op z’n kop zet, waardoor financiële problemen ontstaan. Denk aan een echtscheiding, ziekte of een ongeval. Voor u als werkgever is het belangrijk actie te ondernemen en schulden bij uw medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Dit maakt hen minder vatbaar voor verzuim.
Medewerkers met schulden

Wat zijn schulden?

Schulden zijn geldbedragen die iemand moet betalen. Niet elke schuld hoeft een probleem te zijn; een schuld wordt een probleem als iemand met schulden moeite heeft om betaalafspraken na te komen, of als diegene schulden helemaal niet meer kan betalen. Dit laatste komt helaas steeds vaker voor. De kans dat uw medewerkers schulden hebben wordt dus ook steeds groter.

Hoe ontstaan schulden?

Schulden ontstaan als iemand meer geld uitgeeft dan hij of zij ontvangt. Iemand eindigt vaak in de schulden door meerdere en vaak ingewikkelde oorzaken. Een ontstane schuld is zéker niet altijd de fout van de persoon met schulden. Iemand kan buiten zijn of haar schuld in financiële moeilijkheden komen, bijvoorbeeld door ontslag vanwege het faillissement van zijn of haar bedrijf. Ook financiële kennis en gedrag zijn zaken die meespelen. Uw medewerkers kunnen dus door vele oorzaken in de schulden komen.

Wat zijn de gevolgen van schulden bij medewerkers?

Medewerkers met schulden kunnen een risico zijn voor uw bedrijf. Want geldzorgen zijn een belangrijke oorzaak van stress. Zorgen over rode cijfers op de bankrekening, rekeningen die zich opstapelen en een schuldeiser die contact opneemt: het is niet gek dat mensen dan moeite hebben hun hoofd bij het werk te houden. Dit kan leiden tot depressies en angstproblemen, waardoor iemand minder presteert en meer fouten maakt. Hierdoor neemt ook de kans op ongevallen toe. Deze ontwikkeling de collega's van deze medewerker raken. Zij moeten de gemaakte fouten herstellen en extra werk verzetten.

Een medewerker met schulden kost u als werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar. Dit komt omdat deze medewerker minder productief is en per jaar gemiddeld zeven werkdagen extra verzuimt. Volgens de wet bent u verplicht minimaal zeventig procent van het loon door te betalen aan een zieke medewerker tijdens de eerste twee jaar van zijn of haar ziekte. Uw medewerkers helpen om hun geldproblemen op te lossen kan dus niet alleen u, maar uw hele bedrijf veel opleveren.

Whitepaper: Medewerkers met schulden

Wat zijn de signalen van medewerkers met schulden? In deze whitepaper leest u alles over de invloed en gevolgen van schulden. Ook geven we tips om ziekteverzuim door geldzorgen zoveel mogelijk te voorkomen.

Oplossingen en tips bij personeel met schulden

Het is belangrijk dat u als werkgever de schulden van uw medewerkers op tijd herkent, bespreekt en oplost. Enkele praktische oplossingen en tips:

1. Wees op tijd, let op signalen

Vraagt een medewerker vaak om overwerk of wil hij of zij het loon eerder ontvangen (voorschot)? Dit kunnen signalen van financiële problemen zijn. Ook wanneer een medewerker zich vaak ziek meldt, toenemende concentratieproblemen heeft of gevoeliger voor stress lijkt te zijn geworden, kan dit duiden op geldproblemen.

2. Ga in gesprek over de geldzorgen

Ga met uw medewerker in gesprek als u denkt dat hij of zij geldproblemen heeft. Pak dit voorzichtig aan; veel mensen schamen zich namelijk voor hun financiële problemen. U kunt uw medewerker ook aanbieden om met iemand anders te gaan praten, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een hulpverlener.

3. Help medewerkers grip te krijgen op hun financiële situatie

Zijn de geldproblemen te overzien? Dan kunt u uw medewerker wijzen op online hulp of een telefonische helpdesk. Dit zijn effectieve vormen van hulp om de eigen geldzaken weer in balans te brengen en te houden. Bovendien zijn de kosten van deze hulpvormen laag. Er zijn diverse websites die medewerkers met kleine schulden helpen om financiële problemen zelf op te lossen. Zo biedt de website Zelf je schulden regelen van het Nibud een handig stappenplan om kleine betalingsachterstanden zelf op te lossen. Ook zijn voorbeeldbrieven te vinden voor het maken van betalingsregelingen. Andere nuttige websites zijn de sites van de Nederlandse Schuldhulproute en de website van de eigen gemeente van de medewerker.

4. Bied professionele hulp aan, zoals schuldhulpverlening of een budgetcoach

Als de financiële problemen (te) groot zijn, is het goed om professionele hulp in te schakelen. Zo hebben uw medewerkers recht op gratis schuldhulpverlening als zij hiervoor bij hun eigen gemeente aankloppen. Ook kunt u een budgetcoach inschakelen. Een budgetcoach begeleidt de medewerker bij het aanpakken van zijn of haar schulden. Daarnaast kan begeleiding vanuit uw afdeling Personeelszaken medewerkers helpen om controle te krijgen op hun geldzaken. Een andere optie is om uw medewerkers een budgetcursus aan te bieden, waarin zij beter leren omgaan met geld.

5. Leg vast hoe u omgaat met medewerkers met geldproblemen

Het is verstandig om vast te leggen hoe u in uw bedrijf met geldproblemen van medewerkers omgaat. Regels en werkwijzen die vastliggen zorgen voor uniformiteit en rust. Daarnaast is het belangrijk om dit beleid binnen uw hele bedrijf te delen. Zo zijn alle medewerkers hiervan op de hoogte. Als er een sfeer van openheid en vertrouwen is, durven uw medewerkers schulden ook (eerder) te melden.

Loonbeslag: een uitdaging

Als een medewerker één of meerdere schulden heeft, kan een deurwaarder onder bepaalde omstandigheden beslag leggen op zijn of haar loon. De hoogte van het loonbeslag verschilt per medewerker. Werkgevers zijn verplicht om aan loonbeslag mee te werken, maar weten niet altijd wat zij precies moeten doen. Loonbeslag kent namelijk veel plichten en regels, waarbij de door u gemaakte fouten veel geld kunnen kosten. Daarom is loonbeslag voor veel werkgevers een grote uitdaging. U moet in ieder geval rekening houden met de wettelijke beslagvrije voet: het deel van het loon waarop geen beslag kan worden gelegd. Als werkgever is het belangrijk om met de deurwaarder en de medewerker het loonbeslag te bespreken. Als u de regels rond loonbeslag niet tot op de letter volgt, kunt u zelf aansprakelijk worden gesteld voor de schuld van uw medewerker.


Ook interessant voor u:

 • Financieel risico afdekken

  Ik wil mijn financiële risico afdekken

  Als werkgever wilt goed voor uw zieke medewerkers zorgen, maar daarbij kunnen de kosten oplopen. U kunt dit financiële risico zelf dragen maar u kunt er ook voor kiezen om dit te verzekeren.
  Financieel risico
 • Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

  (Zakelijke) inkomensverzekeringen

  Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.
  Kennisbank
 • Ongevallenverzekering

  Sazas Ongevallenverzekering

  Uw medewerkers zijn onmisbaar. De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking, vergoedingen voor werkhervatting en uitkeringen bij arbeidsongeschikt door ongevallen.
  VERZEKERING