Eigenrisicodrager- schap WGA bij een faillissement of overname

WGA ERD bij een faillissement

Tot 1 januari 2018 was UWV verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke medewerkers bij een faillissement van een werkgever die eigenrisicodrager WGA is. Vanaf 1 januari mogen verzekeraars die garant staan bij een faillissement van een eigenrisicodrager WGA, re-integratietrajecten zelf afmaken. Hierdoor krijgt de partij die betaalt (de verzekeraars) ook de kans om de schadelast onder controle te houden.

Een verzekeraar, zoals Sazas, kan dan de lopende re-integratietrajecten ook bij UWV melden. Dit moet binnen 6 maanden na het faillissement, of het einde van het werkgeverschap gebeuren. Deze trajecten kunnen alleen doorgaan of worden opgestart met goedkeuring van de WGA-gerechtigde. Ook moeten verzekeraars aan UWV l bewijzen dat de zieke medewerker hiermee akkoord is. Een WGA-gerechtigde kan op elk moment zeggen dat hij of zij wil stoppen met het re-integratietraject dat via de verzekeraar loopt. Hierna neemt UWV de re-integratie weer over.

WGA ERD bij een overname

Als u zelf al eigenrisicodrager bent en een bedrijf overneemt, neemt u ook de verplichtingen over. U kunt dan te maken krijgen met de volgende situaties:

  • U neemt een bedrijf volledig over. De medewerkers in dat bedrijf met een WGA-uitkering vallen 10 jaar onder uw risico. Het maakt hierbij niet uit of het bedrijf wel of geen eigenrisicodrager was.
  • U neemt een bedrijf gedeeltelijk over en het overgenomen bedrijf is géén eigenrisicodrager. In dit geval deelt u het risico. Dit geldt óók voor de uitkering van medewerkers van het overgenomen bedrijf, die niet bij u in dienst zijn gekomen. U betaalt voor uw aandeel in de totale loonsom van het bedrijf van vóór de overname.

Was het overgenomen bedrijf wél eigenrisicodrager? Dan houdt het originele bedrijf het risico en neemt u verder geen verantwoordelijkheden over.

◄ Terug naar overzicht WGA ERD