Wat houdt eigen-
risicodragerschap ZW in?

Als u eigenrisicodrager ZW (eigenrisicodrager Ziektewet) bent, komen de kosten van de Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) en re-integratie van uw (ex-)medewerkers maximaal twee jaar voor uw rekening. Dit geldt voor:

  • Medewerkers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs.
  • Medewerkers die bij u hebben gewerkt en ziek werden binnen vier weken nadat ze uit dienst gingen.
  • Medewerkers met een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst en van wie het dienstverband eindigt tijdens ziekte.

Voor wie bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de ZW-uitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan om: 

  • Medewerkers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.
  • Medewerkers die 56 jaar of ouder zijn en, voor ze bij u in dienst kwamen, minstens een jaar onafgebroken werkloos zijn geweest. Deze ‘Compensatieregeling oudere werkzoekenden’ geldt voor medewerkers die u in dienst neemt tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019.
  • Medewerkers die een langdurige ziekte of handicap hebben (medewerkers met een no-riskpolis). Als u deze medewerkers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet:

  • Betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat u het premiedeel ZW-flex (Ziektewet flex) niet hoeft te betalen.
  • Betaalt u zelf de ziektewetuitkering voor uw (ex-)medewerkers die daar bij ziekte recht op hebben. Ook als ze niet meer bij u werken. De ZW-uitkering die u moet betalen is 70% van het dagloon. U berekent de hoogte van de uitkering zelf of koopt deze dienst in.
  • Moet u op de hoogte zijn van de Ziektewet, een eigen verzuimadministratie hebben en eventueel uw contract voor arbodienstverlening uitbreiden.

Of eigenrisicodragerschap voor u voordelig is, hangt dus af van hoe groot het risico is dat uw medewerkers op een bepaald moment een ZW-uitkering gaan ontvangen. Als u eigenrisicodrager bent, kunt u zich wel verzekeren voor deze kosten. De premie voor zo'n verzekering kan gunstiger zijn dan de publieke ZW-premie (Ziektewetpremie) die u betaalt. Het blijkt bovendien dat eigenrisicodragers, mede door ondersteuning van de verzekeraar, vaak betere re-integratieresultaten halen. Zo kunt u besparen op de totale kosten.


ZW-eigenrisicodragersverzekering

Wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Met onze ZW-ERD verzekering bent u zeker van goede begeleiding van zieke ex-medewerkers. Zo krijgt u grip op uw kosten. Meer weten over deze verzekering? Bekijk alle informatie:


ZW-ERD Verzekering


◄ Terug naar overzicht ZW ERD