Flexibel werken biedt meerwaarde voor medewerker én werkgever

Thuis, op een flexibele werkplek, in een café.. Werken gebeurt allang niet meer alleen op kantoor. En ook werktijden staan niet meer zo vast als vroeger. Steeds meer werkgevers zien de voordelen van flexibel werken. Vooral voor medewerkers met kinderen kan dit een ideale oplossing zijn. Zij kunnen werk en privé beter combineren, hebben daardoor minder werkstress en presteren beter. Dit leidt tot minder psychisch verzuim. Daarom heeft flexibel werken meerwaarde voor medewerker én werkgever.

Flexibel werken voordeel voor medewerkers met kinderen

Flexibel werken: voordeel voor medewerkers met kinderen

Steeds meer werkgevers kiezen voor flexibele werktijden, waarbij de medewerker - binnen grenzen - zelf bepaalt wat de werktijden zijn. Zolang maar het benodigde aantal uren per week wordt gewerkt. Bovendien is het kantoor voor veel organisaties niet meer de standaard werkplek; steeds vaker werken medewerkers afwisselend op kantoor en ergens anders, zoals thuis of op een externe werkplek.

Whitepaper Thuiswerken

Het kan fijn zijn voor medewerkers om (deels) vanuit huis te werken. Hoe houdt u uw medewerkers zo productief en gemotiveerd? Lees er meer over in deze whitepaper.

Wat is flexibel werken?

Flexibel werken betekent dat medewerkers kunnen werken wanneer het hen uitkomt. Dit kan zijn in de vorm van flexibele werktijden, het aantal werkuren of de locatie van de werkplek. Medewerkers hebben bijvoorbeeld de optie om (deels) thuis te werken in plaats van op kantoor. 

Waarom flexibel werken?

We noemden al dat flexibel werken vooral voor medewerkers met kinderen een ideale oplossing kan zijn. Zo kunnen ouders de werktijden bijvoorbeeld beter afstemmen op de tijden van de kinderopvang of school en hun kinderen ook zelf wegbrengen en ophalen. En dat geeft rust. Doordat ouders werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen, is de werkstress over het algemeen minder en presteren deze medewerkers ook beter. Deze voordelen gelden niet alleen voor medewerkers met kinderen; meer medewerkers zien de positieve kanten van thuiswerken in. Zo bespaart het (reis)tijd.

Minder verzuim en meer werkplezier

Steeds meer werkgevers zien in dat flexibel werken bijdraagt aan een betere werk-privébalans, en dat het bijdraagt aan het werkplezier van medewerkers. Als medewerkers minder stress hebben en beter in hun vel zitten, neemt niet alleen het werkplezier toe, maar ook de productiviteit. Daarnaast zorgt werkplezier ook voor meer bevlogenheid en zijn medewerkers meer betrokken bij het bedrijf waardoor ze zich minder snel ziekmelden. Ook zijn thuiswerkers eerder in staat om toch te werken wanneer zij niet fit zijn. Bijvoorbeeld omdat ze dan niet naar locatie hoeven en kunnen stoppen wanneer het echt niet gaat. Daardoor is de kans op verzuim kleiner. Voor een bedrijf is het daarnaast ook makkelijker om nieuw talent aan te trekken als er de mogelijkheid is om flexibel te werken.

De voordelen van flexibel werken 

Op basis van de vorige alinea’s is duidelijk geworden dat flexibel werken samengaat met een hoop voordelen. Deze voordelen op een rij:

  • De werk-privébalans verbetert;
  • Het bespaart (reistijd) voor medewerkers;
  • Medewerkers ervaren meer werkplezier;
  • Medewerkers zijn productiever;
  • Medewerkers zijn meer betrokken;
  • De kans op verzuim wordt kleiner;
  • Het bedrijf wordt aantrekkelijker voor nieuw talent.

Zijn er ook nadelen van flexibel werken?

Veel werkgevers en medewerkers zien dus de voordelen van thuiswerken in. Maar dat is niet voor iedereen het geval. Een aantal nadelen van flexibel werken kunnen zijn:

  • De grens tussen werk en privé vervaagt. Zo kan het zijn dat een medewerker zich minder goed kan losmaken van het werk omdat werk- en woonruimte hetzelfde is. Of omdat er bijvoorbeeld kinderen tussendoor aandacht vragen.
  • Ook kan het zijn dat de medewerker geen geschikte werkplek thuis kan inrichten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door de beperkte ruimte thuis of door de aanwezigheid van andere gezinsleden, die ook thuiswerken.

Hoe maakt u van flexibel werken een succes? Wij geven 7 tips.

1. Duidelijke afspraken maken en naar elkaar luisteren

Om flexibel werken tot een succes te maken, zijn heldere afspraken en goede communicatie van groot belang. Ga daarom in gesprek met uw medewerker om duidelijk te krijgen wat zijn of haar wensen zijn. Zeker als een medewerker net een kind heeft gekregen. Vraag hoe het gaat en wat de mogelijkheden en verwachtingen zijn. Stel u als werkgever flexibel op en probeer mee te denken. Bijvoorbeeld door bepaalde taken tijdelijk bij iemand anders onder te brengen. Leg de gemaakte afspraken vast.


2. Grenzen aangeven (wanneer flexibel werken niet kan)

Maak ook duidelijke afspraken wanneer flexibel werken niet kan. Zo kan het bijvoorbeeld bij de start van een nieuw project verstandig zijn om regelmatig bij elkaar te komen, om iedereen uit het team persoonlijk te leren kennen en gezamenlijke afspraken te maken. In een latere fase kunnen de tijden en locaties dan mogelijk weer wat flexibeler worden ingevuld.

3. Het belang van een goede thuiswerkplek

Wilt u dat uw medewerkers op een verantwoorde manier flexibel kunnen werken? Dan is het handig om ook de praktische zaken goed te organiseren. Investeer daarom in goede thuiswerkplekken, bijvoorbeeld door medewerkers financieel te ondersteunen bij de aanschaf van een verstelbaar bureau en ergonomische bureaustoel. Of stel dit zelf beschikbaar.

4. Goede communicatie(middelen)

Bied uw medewerkers goede digitale communicatiemiddelen en zorg dat zij deze middelen ook (leren) kennen en gebruiken. Laat de flexwerkers daarbij duidelijk communiceren over hun werktijden en bereikbaarheid.

5. Vinger aan de pols houden

Omdat uw medewerkers niet meer iedere dag op kantoor zitten, is het belangrijk dat u op afstand nauw contact met ze houdt. Dit kan door duidelijke afspraken met medewerkers te maken en regelmatig (online) overleg te organiseren. Dit hoeft niet altijd over werk te gaan. Denk bijvoorbeeld ook aan een digitaal koffiemomentje.

6. Het belang van een goede online veiligheid

Bescherm uw digitale bedrijfsgegevens. Zorg ervoor dat uw medewerkers het belang van een goede online veiligheid kennen en weten wat ze wel en niet moeten doen. Bijvoorbeeld wat betreft het delen van gegevens of het opslaan van wachtwoorden. Maak hier heldere afspraken over.

7. Teamgevoel en teambuilding

Het is belangrijk dat het teamgevoel sterk blijft, ondanks eventuele wisselende werktijden en werkplekken. Zorg er daarom voor dat uw medewerkers het kantoor regelmatig blijven bezoeken om collega’s, leveranciers of andere relaties te ontmoeten. Ook is het goed om af en toe iets te organiseren, zodat collega’s kunnen bijpraten en ook met elkaar ontspannen. Bijvoorbeeld tijdens een teamdag, een borrel of een etentje. Dat is goed voor het teamgevoel.

Kijk of flexibel werken past bij (de situatie van) uw medewerker

Het combineren van werk en privé op een thuiswerkplek is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom is het belangrijk om binnen uw eigen organisatie te kijken naar de (thuis)situatie per medewerker. Kan hij of zij thuiswerken en waar loopt diegene tegenaan? Zijn er oplossingen te vinden? Als werkgever kunt u ook kiezen voor het huren van externe werkplekken, eventueel dicht bij de woonlocaties van medewerkers. U kunt ook onderzoeken welke medewerkers juist structureel op kantoor kunnen werken, als thuiswerken voor hen echt lastig is. 

Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk. Sazas heeft tips voor een betere werk-privébalans.


Ook interessant voor u: