Werkgeluk vergroten: Sazas geeft u zes tips

Het is voor u als werkgever van belang om niet alleen bezig te zijn met het aantrekken van meer talent, maar ook om te investeren in het talent dat u al op het werk heeft. Het verhogen van het werkgeluk is daarin een belangrijke factor. Andere factoren die invloed hebben op het werkgeluk zijn; zelfstandig werken, talent gebruiken, fouten mogen maken, het contact met collega’s en de ruimte om te ontwikkelen.

In dit artikel leest u zes tips voor het vergroten van geluk op de werkvloer:

  1. Zorg voor zinvol werk;
  2. Zorg voor uitdaging;
  3. Zorg voor een goede saamhorigheid en samenwerking;
  4. Zorg dat er een band met het bedrijf ontstaat;
  5. Zorg voor ontspanning en voldoende pauze op het werk;
  6. Spreek regelmatig uw waardering uit.
vrolijke medewerker op kantoor achter een bureau

Wat is werkgeluk?

Maar wat is werkgeluk precies? Iemand die gelukkig is op het werk, haalt voldoening uit zijn of haar werk, krijgt energie van het uitvoeren van de werkzaamheden en is hierdoor enthousiast en gemotiveerd om naar het werk te gaan.

Meerdere factoren zorgen ervoor dat uw medewerkers werkgeluk ervaren op de werkvloer. De vitaliteit van uw medewerkers is daar een van. Met vitaliteit bedoelen we de gezondheid van uw medewerkers. Iemand die vitaal is, heeft vaak meer energie en dit kan een bijdrage leveren aan het ervaren van werkgeluk.


Waarom is werkgeluk belangrijk?

Werkgeluk en het verhogen van werkgeluk kan ervoor zorgen dat uw medewerkers langer bij u blijven werken. Iemand die niet gelukkig is op het werk, zal eerder kiezen voor een andere baan. Ook maakt werkgeluk uw medewerkers productiever, creatiever en gezonder. Met als resultaat dat zij meer werk uitvoeren en minder vaak afwezig zijn.

Medewerkers die gelukkig zijn op het werk:

  • Hebben minder kans op een burn-out (125%);
  • Zijn minder vaak ziek (66%);
  • Blijven langer bij het bedrijf werken (44%).

(Bondt, B. de, & Maes, R. (2014). ReRAMP your business.)


Wat is het verschil tussen werkgeluk en werkplezier?

Werkgeluk en werkplezier betekenen beide iets anders. Kort gezegd: werkplezier is een vorm van werkgeluk, maar dan op de korte termijn. Hierbij kunt u denken aan lachen met collega’s of met plezier een taak afmaken. Tijdens deze momenten ervaart iemand geluk, werkgeluk dus. Bij het hebben van werkgeluk, bedoelen we het hebben van geluk op lange termijn. Verschillende onderdelen hebben hierop invloed.

Zes tips voor het vergroten van werkgeluk

Als werkgever kunt u het werkgeluk van uw medewerkers vergroten. Wij delen graag een aantal tips.


Zorg voor zinvol werk

Het gevoel hebben dat er zinvol werk wordt verricht, zorgt voor een positieve gemoedstoestand. Hierdoor gaan uw medewerkers met meer plezier naar het werk en zullen zij tijdens de hele werkdag geboeid blijven. Opvallend veel Nederlandse medewerkers hebben het gevoel dat hun werk zinloos is.


Zorg voor uitdaging

Het is vaak genoeg bewezen: wanneer medewerkers genoeg uitdaging hebben op het werk, ervaren zij doorgaans meer werkgeluk en blijven zij langer in dienst. Meer uitdaging bieden kan bijvoorbeeld door een aanvullende opleiding of omscholing. Heeft een medewerker niet genoeg uitdaging op het werk, dan kan er verveling ontstaan door gebrek aan motivatie. Het uitvallen van een medewerker die niet genoeg wordt uitgedaagd, wordt ook wel een bore-out genoemd. Het gevolg kan zijn dat een medewerker mogelijk eerder op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging en dus een nieuwe baan.


Zorg voor een goede saamhorigheid en samenwerking

Collega’s brengen ontzettend veel tijd met elkaar door. Ze bouwen emotioneel een band met elkaar op, wat voor hen een reden kan zijn om enthousiast(er) naar het werk te gaan, en niet zomaar een andere baan te zoeken. Om die reden is het belangrijk om te investeren in een goede samenwerking en de onderlinge sfeer. Bedrijfsuitjes kunnen de sfeer bijvoorbeeld positief beïnvloeden en bijdragen aan het werkgeluk.


Zorg dat er een band met het bedrijf ontstaat

Niet alleen de band met collega’s is belangrijk, maar daarmee ook de band met het bedrijf. Als medewerkers zich een ‘ambassadeur’ of vertegenwoordiger van het bedrijf voelen, is er sprake van een emotionele band met het bedrijf. Medewerkers voelen zich verbonden en hechten waarde aan het bedrijf zelf en de dienstverlening. Ze zullen eerder meeleven met mijlpalen.


Zorg voor ontspanning en voldoende pauzes op het werk

Hoewel dit niet altijd volgens de verwachtingen is, blijkt productiviteit juist omhoog te gaan op het moment dat er meer tijd voor ontspanning is. De boog kan niet altijd gespannen staan. Zorg voor voldoende pauzemomenten op het werk. Hierdoor hebben uw medewerkers meer contact met elkaar. Dit kan de sfeer op het werk verbeteren.


Spreek regelmatig uw waardering uit

Natuurlijk spreekt u in een functioneringsgesprek uit hoe tevreden u bent over het functioneren van uw medewerker. Wacht hier alleen niet altijd mee tot dit soort formele gesprekken. Een gemeend compliment of schouderklopje vindt iedereen leuk om te krijgen. Ook kan dit het werkplezier verhogen. Laat daarom regelmatig uw waardering blijken over het geleverde werk van uw medewerkers.


Ook interessant voor u: