Levensloopstress: wat is het en wat kunt u eraan doen?

Soms is het dagelijks leven de oorzaak van stress. Een ander woord voor stress door het dagelijks leven is ‘levensloopstress.’ In het leven doorloopt iedereen verschillende fases. Iedere fase kent eigen gebeurtenissen en eventuele bijkomende problemen. Denk aan spanning tijdens de eerste baan, stress door het overlijden van een dierbare of gevoelens die rondom het pensioen ontstaan. De problemen die hieruit voortkomen veroorzaken levensloopstress. Ervaart uw medewerker langere tijd levensloopstress, dan kan (langdurig) verzuim het gevolg zijn. Lees meer over de impact van levensloopstress en wat u als werkgever voor uw medewerkers kunt betekenen.

Webinar stress op de werkvloer

Medewerkers met schulden

Ook schulden kunnen levensloopstress veroorzaken. Medewerkers met schulden zijn vaak minder goed in staat hun werk uit te voeren. Hoe kunt u deze medewerkers als werkgever de helpende hand bieden? Dat leest u in de whitepaper 'Medewerkers met schulden'.

Wat is de impact van levensloopstress?

Levensloopstress komt vaak voor. Een groot deel van uw medewerkers heeft in de afgelopen vijf jaar waarschijnlijk met levensloopstress te maken gehad. De meest voorkomende vorm is stress door het overlijden van een dierbare. Net als andere vormen van stress kan levensloopstress zorgen voor verzuim, in dit geval psychisch verzuim. Het aandeel psychisch verzuim neemt in Nederland al jaren toe. Herstellen van psychisch verzuim duurt vaak langer dan herstel van fysiek verzuim. 

Wat kan ik voor mijn medewerker doen bij levensloopstress?

U kunt als werkgever iets betekenen voor uw medewerker die last heeft van levensloopstress:

 • U kunt u alert zijn op signalen van levensloopstress en betrokken zijn bij het welzijn van uw medewerkers. Medewerkers moeten zich comfortabel voelen om naar hun leidinggevende(n) te stappen, ook om te praten over zaken als levensloopstress. Op deze manier kunt u op tijd actie ondernemen om (langdurig) verzuim te voorkomen. 
 • Merkt u dat uw medewerker zich anders gedraagt dan anders? Dan is het belangrijk dat u een vinger aan de pols houdt. Regelmatig een gesprek voeren kan hierbij helpen. U kunt aangeven dat u zich zorgen maakt en uw medewerker vragen hoe het gaat. U kunt hulp bieden waar mogelijk, bijvoorbeeld door te verwijzen naar de huisarts of het preventief spreekuur. Voor uw medewerkers is het belangrijk dat zij over open en eerlijk over hun problemen kunnen praten. 
 • U kunt een vertrouwenspersoon aanstellen. Een vertrouwenspersoon kan zorgen voor een open sfeer waarin medewerkers durven praten over zaken als stress. Tijdens die gesprekken kan een vertrouwenspersoon eventuele signalen van levensloopstress opvangen
 • Als werkgever kunt u medewerkers met levensloopstress helpen door hen extra te ondersteunen. Dit met het doel om opnieuw de juiste balans tussen werk en privé te vinden. Het kan helpen om bijvoorbeeld (ruimere) flexibele werktijden te bieden, (meer) mogelijkheden voor thuiswerken of om zorgverlof op te nemen. 

Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Vitaliteit op de werkvloer - Sazas

  Vitaliteit op de werkvloer: voordelen en tips

  Vitaliteit op de werkvloer is voor veel bedrijven een belangrijk onderwerp. Vitale medewerkers zijn namelijk goud waard: zij zijn productiever en minder vaak ziek dan medewerkers die minder vitaal zijn. Voor u als werkgever dus interessant om te zorgen dat de vitaliteit op uw werkvloer toeneemt.
  Kennisbank