Werkplezier bevorderen

Waarom is plezier in het werk belangrijk?

De wereld om ons heen verandert continu, er worden steeds meer eisen gesteld. Daarmee neemt voor uw medewerkers de werkdruk toe. Er is niets mis met een dag hard werken om iets af te maken. Maar het moet niet zo zijn dat uw medewerkers de hele tijd blootstaan aan stress. Dan is de rek er snel uit.

Omgekeerd kan een te lage werkdruk ook tot stress leiden. Het draait uiteindelijk altijd om een goede balans. Veel werkgevers zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is dat hun mensen met plezier aan het werk zijn. Dit zorgt er namelijk voor dat medewerkers beter presteren en minder vatbaar zijn voor stress. En niet onbelangrijk: het houdt het ziekteverzuim laag.

Welke factoren hebben invloed op het werkplezier?

  1. Energie
  2. Persoonlijkheidskenmerken
  3. Werk/privé situaties

1. Energie

De hoeveelheid energie die iemand heeft, verschilt per persoon. Werken kost natuurlijk energie, maar er zijn ook zaken waardoor werken te veel energie kost. Denk dan aan een te hoge werkdruk, hoge eisen van een klant of werkgever, maar ook aan ruzie en pesterijen op de werkvloer. Gelukkig zijn er ook zaken waar uw medewerker energie van krijgt, zoals steun, prettige collega’s, afwisseling in het werk, zelfstandigheid en de mogelijkheid om te kunnen doorgroeien.

2. Persoonlijkheidskenmerken

Gelukkig is elk mens anders. Maar dat betekent ook dat iedereen op zijn eigen manier omgaat met veranderingen of situaties op het werk. De mate van zelfkennis en of het werk passend is speelt ook een rol. Werk onder het niveau kan heel vervelend zijn. Daarnaast maakt het ook een verschil of uw medewerker gezond leeft. Gezonde, vitale mensen hebben meer energie.

3. Werk/privé situatie

In welke fase zit uw medewerker? Heeft hij/zij net kinderen en is het heel druk thuis? Ook zorgtaken - de zogenaamde mantelzorg - komen steeds bij meer mensen zelf te liggen. Als er privéproblemen zijn, zoals relatieproblemen of schulden, heeft dat invloed op het werk. Daarnaast wordt er steeds meer thuis gewerkt. We zijn meer en meer bereikbaar, zelfs in het weekend en op vakantie. De grens tussen privé en werk vervaagt daardoor, en dit kan ook stress veroorzaken.

Werk en privé zijn enorm van invloed op elkaar. Een goede balans tussen werk en privé is belangrijk, gelukkig krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Voor de jongere generatie is een balans tussen beiden zelfs onmisbaar.


Wat kunt u doen om het werkplezier te verbeteren?

1. Praat met uw medewerkers

Om uw medewerkers vitaal te houden is communicatie altijd het sleutelwoord. Blijf in gesprek met uw medewerkers. Hoe ervaren zij het werk? Zijn ze met plezier aan het werk of juist niet? Wat hebben uw medewerkers zelf voor oplossing om het werkplezier terug te brengen of te vergroten?

 

2. Zorg voor ontspanning en pauzes

Productiviteit en werkplezier gaan juist omhoog op het moment dat er meer tijd voor ontspanning is. De boog kan niet altijd gespannen staan. Zorg voor voldoende pauzemomenten op het werk. Hierdoor hebben uw medewerkers meer contact met elkaar. Dit kan de sfeer op het werk verbeteren.

 

3. Spreek uw waardering uit

Laat regelmatig blijken hoe tevreden u bent over uw medewerkers. Natuurlijk kan dat in een functioneringsgesprek. Maar spreek uw waardering ook uit buiten deze gesprekken om. Geef uw medewerkers eens een schouderklopje, laat weten dat u hem of haar waardeert. Dit wordt op prijs gesteld en vergroot het werkplezier van uw medewerkers.

4. Geef het goede voorbeeld

Zet de telefoon in het weekend uit en ga zelf ook op tijd weg. Laat uw medewerkers niet te veel overwerken. Op korte termijn leidt hard werken misschien tot een grote productiviteit. Op de lange termijn kost het u geld als uw medewerkers opbranden. Dit leidt tot minder werkplezier en meer verzuim. Werken, met ruimte voor plezier, zorgt voor een open en ontspannen werksfeer. Net als een omgeving waar medewerkers ook fouten mogen maken, zonder hierop gelijk afgerekend te worden. Blijf betrokken bij uw medewerkers en schuif ook regelmatig aan tijdens een pauze. Het beste voorbeeld bent u uiteindelijk zelf.


Ook interessant voor u