Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) beschermt medewerkers tegen onderbetaling en tegen oneerlijke concurrentie. Deze wet voorkomt dat u als werkgever een formule gebruikt om de regels rondom minimumloon of cao-loon te ontduiken. Het ontduiken van regels was mogelijk door bijvoorbeeld bedragen voor maaltijden, huisvesting of de zorgverzekering in te houden op het minimumloon. De ingangsdatum van de Wet aanpak schijnconstructies was op 1 juli 2015. Sindsdien is de wet meerdere keren uitgebreid tot de wet zoals we die nu kennen. Vanuit goed werkgeverschap is het belangrijk dat u als werkgever op de hoogte bent van de Wet aanpak schijnconstructies.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) - Sazas - Verzuimspecialist

Wat zijn schijnconstructies?

Schijnconstructies zijn manieren waarop werkgevers proberen om onder de regels van het minimumloon uit te komen. Als werkgevers schijnconstructies gebruiken, verlagen zij de kosten van arbeid. Dit doen zij bijvoorbeeld door sociale premies voor buitenlandse medewerkers niet te betalen. Ook kunnen werkgevers constructies bedenken waardoor zij minder dan het minimumloon hoeven te betalen. Het resultaat hiervan is onderbetaling van medewerkers en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

Belangrijkste regels Wet aanpak schijnconstructies

In de Wet aanpak schijnconstructies staan onder meer de volgende regels:

 • Een (flex-)medewerker mag de opdrachtgever of werkgever aansprakelijk stellen als het loon waarop hij of zij recht heeft niet wordt uitbetaald. Dit heet ketenverantwoordelijkheid;
 • U mag als werkgever het minimumloon alleen nog via de bank betalen, dus niet contant. Wat de medewerker meer verdient dan het minimumloon mag nog wel contant worden uitbetaald;
 • U hoort als werkgever te zorgen voor een begrijpelijke en duidelijke loonstrook, waarop alle bedragen zijn uitgelegd;
 • Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon betalen zijn verboden;
 • De Inspectie SZW controleert bedrijven op deze regelgeving. Overtreders kunnen een boete of sanctie krijgen. Ook wordt de bedrijfsnaam van overtreders bekendgemaakt.

Wat mag u wel en niet inhouden op het loon?

U mag als werkgever alleen de wettelijk verplichte of toegestane bedragen inhouden op het minimumloon. Denk bijvoorbeeld aan loonheffingen en pensioenpremies. Andere inhoudingen zijn niet toegestaan als de medewerker hierdoor minder verdient dan het wettelijk bruto minimumloon.

Uitzonderingen (onder voorwaarden) zijn kosten voor huisvesting en de zorgverzekering. U mag als werkgever bijvoorbeeld wel verzekeringspremie inhouden op het vakantiegeld dat u aan uw medewerker betaalt.

Whitepaper 'Medewerkers met schulden'

In de whitepaper “Medewerkers met schulden” leest u alles over de oorzaken en de gevolgen van schulden en wat u hier als werkgever aan kunt doen.

Gevolgen Wet aanpak schijnconstructies voor inhouden premie werknemersverzekering

De Wet aanpak schijnconstructies kan gevolgen hebben voor de inhouding van de premie voor een werknemersverzekering. Een voorbeeld is de WGA-hiaatverzekering met werknemersbijdrage. Dit is het geval als een werkgever zoveel premie inhoudt dat de medewerker  minder verdient dan het netto wettelijk minimumloon. Er zijn nog een aantal mogelijkheden om de premie voor de werknemersverzekering in te houden. Zo kunt u hiervoor misschien de overwerkvergoeding, het vakantiegeld of een andere uitkering gebruiken. Een andere mogelijkheid is dat u als werkgever de premie van deze verzekering voor uw rekening neemt. Dit kan worden gezien als een vorm van goed werkgeverschap.

Als door de Wet aanpak schijnconstructies inhouding van de premie voor de werknemersverzekering niet mogelijk is, adviseren wij u om contact met onze klantenservice op te nemen. Onze medewerkers kunnen u informeren over de Wet aanpak schijnconstructies en uw mogelijkheden voor inhouding van de premie.


Ook interessant voor u:

 • Klantverhaal Boomkwekerij Maaijen V.O.F. uit Boskoop - Sazas

  Klantverhaal: Boomkwekerij Maaijen V.O.F. uit Boskoop

  Boomkwekerij A&E Maaijen V.O.F. in Boskoop wordt al vijftien jaar gerund door Erwin en Arie Maaijen. Door de flinke groei van de laatste jaren werken de ondernemers sinds drie jaar met personeel. Naast het aantrekken van nieuw personeel is het behouden van personeel minstens zo belangrijk. Verzuim speelt een belangrijke rol bij het behouden van personeel. Erwin heeft ook nog enkele tips om verzuim te beperken.
  Klantverhaal