Na 104 weken: de WIA

Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Aan het einde van het tweede ziektejaar voert UWV een WIA-beoordeling uit. De WIA is best complex. U leest er alles over in onze kennisbank WIA.

◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter