Regresspecialist Rosita de Mos

Raakt een van uw medewerkers (tijdelijk) arbeidsongeschikt, dan is dit vervelend voor uw medewerker en voor u. Nog vervelender is het als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door toedoen van een ander. Zowel uw medewerker als u kunnen er niets aan doen, maar u ondervindt wel de gevolgen.


Medewerker ziek door een ander? 

"Voor u als werkgever brengt het verzuim allerlei kosten met zich mee. Maar u hoeft hier niet alleen voor op te draaien. U heeft namelijk het recht om de ontstane ‘schade’ (deels) te verhalen op de verantwoordelijke partij. Dit wordt regresrecht of verhaalsrecht genoemd. En daar ondersteun ik u bij”. Aan het woord, Rosita de Mos, regresspecialist bij Sazas.

Een zieke medewerker is voor u als werkgever een kostenpost. En is er sprake van langdurig verzuim, dan moet u die kosten hiervoor niet onderschatten. Denk aan het loon dat u moet doorbetalen en de bijkomende kosten die u maakt zoals het opstarten van de verzuimadministratie, het tijdelijk vervangen van de medewerker en eventuele re-integratiekosten. De kosten lopen al snel op tot duizenden euro’s.

“Is uw medewerker arbeidsongeschikt door toedoen van een ander, dan kunt u de kosten die u maakt dus (deels) verhalen op de verantwoordelijke partij. Het verhalen van (loon)schade vraagt om kennis van zaken, doorzettingsvermogen en geduld. Bij Sazas begrijpen we dat u hier als werkgever weinig tijd voor vrij kunt maken. Daar ben ik voor. Heeft u als werkgever een verzuimverzekering afgesloten bij Sazas, dan verhaal ik bij (loon)schade voor u de kosten bij de verantwoordelijke partij.”


De voordelen van verhaal halen met succes

  • U heeft de kans de netto loonkosten over de eigenrisicoperiode weer terug te krijgen. 
  • U draait niet alleen op voor de kosten die u maakt om de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker te bevorderen.
  • De kosten die u maakt voor benodigde aanpassingen aan de werkplek vallen onder de schadeposten die verhaald kunnen worden.
  • Het verhalen van de schade zorgt voor een beperking van de schadelast. Uiteindelijk werkt dit ook door in uw premie. Bij een succesvol verhaal wordt de ziekmelding niet meegenomen in de premieberekening.


Voorbeelden van arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door derden

In de praktijk komen uiteenlopende situaties voor waarbij u als werkgever (loon)schade kunt verhalen. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Productiemedewerker Erik wordt op straat gebeten in zijn arm door de hond van de buren. De pezen in zijn arm zijn ernstig beschadigd en hierdoor kan hij voor langere tijd zijn normale werkzaamheden niet uitvoeren.
  • Susan, administratief medewerker, raakt betrokken in een botsing waarbij een andere automobilist achterop haar auto rijdt. Er is niet genoeg afstand gehouden. Susan krijgt een zware klap op haar nek en hoofd (whiplash). Ze houdt hier blijvend klachten aan over die gevolgen hebben voor het werk dat ze doet. Haar werkplek moet worden aangepast en langdurig werken achter de pc lukt niet meer.
  • Bilal, horecamedewerker, wordt op zijn fiets geschept door een automobilist die niet oplette en geen voorrang verleende. Hij loopt ernstig hoofdletsel op en herstel neemt meer dan een half jaar in beslag. 

Uw melding doorgeven aan Sazas

Valt uw medewerker uit en is zijn of haar arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ander? Geef dit dan aan ons door wanneer u uw medewerker ziekmeldt op MijnSazas via www.mijnsazas.nl. Doe dit ook als u denkt dat er sprake is van schade door toedoen van een ander, maar u dit niet 100% zeker weet.

Rosita de Mos: “Na uw melding neemt een van mijn collega’s of ikzelf telefonisch contact met u op en nemen we uw situatie door. Op basis hiervan beoordelen we of verhaal halen (regres) in uw situatie mogelijk is. Is dit het geval, dan wikkel ik dit voor u af met de aansprakelijke partij en de betreffende verzekeraar. Hoe lang het hele proces duurt verschilt per situatie. Houdt u rekening met minimaal 2 maanden. Bij meer complexe gevallen kan het hele traject zo 6 maanden of langer in beslag nemen. Ik houd u gedurende het gehele periode op de hoogte van de voortgang en informeer u over de uiteindelijke uitkomst.”


Zijn er kosten aan verbonden?

Het instellen van regres is kosteloos. Sazas houdt wel 15% provisie in op het verhaalde bedrag, met een minimum van € 81,- als de medewerker binnen de eigenrisicoperiode herstelt.

Tip

Vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft u vijf jaar de tijd om gebruik te maken van uw regresrecht. Dit kan dus met terugwerkende kracht.

Brochure en contact

Meer informatie over regres en wat onze regresspecialist voor u kan doen, leest u in onze brochure.

Neem contact op met Rosita de Mos, Regresspecialist via
088 56 79 100. Of vul het onderstaande formulier in, dan nemen wij contact met u op.