Cao's op een rij - sector Agrarisch Groen

Bedrijven in de agrarische en groene sector kunnen verplicht zijn zich te houden aan de afspraken die staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Per bedrijf kan het verschillen welke cao van toepassing is. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste cao’s in de sector Agrarisch Groen en belangrijke voordelen die invloed kunnen hebben op u als werkgever en op uw medewerkers.

In dit artikel leest u meer over:

 • Wat een cao is;
 • Of een cao in de sector Agrarisch Groen verplicht is;
 • Wat de zijn de voor- en nadelen van een cao zijn;
 • Overzicht cao’s in de sector Agrarisch Groen;
 • Veelgestelde vragen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in de sector Agrarisch Groen.
cao sector agrarisch groen

Sazas, uw verzuimspecialist in de sector Agrarisch Groen

Sazas is een kleine verzekeraar met een persoonlijk karakter. We helpen u bij het voorkomen en verminderen van verzuim. Dit doen we door verzuimverzekeringen en arbodienstverlening aan te bieden aan bedrijven in het mkb. Bij ziekte van u of uw medewerkers nemen wij uw zorgen uit handen.

Onze wortels liggen in de agrarische en groene sector. Binnen deze sector ligt het ziekteverzuim al jarenlang lager dan het landelijke gemiddelde. Wij denken dat de cultuur van ‘voor elkaar zorgen’ een belangrijke reden is voor het lage ziekteverzuim.

Voorbeeld verzuimprotocol

Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.

Wat is een cao?

Als werkgever is het belangrijk om afspraken, zoals arbeidsvoorwaarden, voor iedereen duidelijk te hebben. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin deze afspraken zijn bepaald. De cao komt tot stand door onderhandelingen tussen de vakbonden (werknemersorganisaties) en de betrokken werkgever of werkgeversorganisaties. In een cao staan onder andere afspraken over:

 • Werktijden;
 • Salaris, met bijvoorbeeld loonschalen;
 • Vakantiedagen;
 • Pensioenregeling;
 • Regels over overwerk, ziekte en ongevallen;
 • Veiligheid van de medewerker;
 • Ontslagregelingen, zoals de opzegtermijn;
 • Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof.

Als werkgever kunt u ook persoonlijke afspraken met uw medewerkers maken. Deze worden in een arbeidsovereenkomst afgesproken en kunnen per medewerker verschillen.

Is een cao in de sector Agrarisch Groen verplicht?

Voor u als werkgever is het verplicht om een cao te volgen als:

 • U zelf een cao heeft afgesloten (ondernemings-cao);
 • U lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao voor u heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
 • Er in de branche van uw bedrijf een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor de hele bedrijfstak.

Er zijn een paar uitzonderingen; uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld niet onder de cao van het bedrijf waar zij werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Wat zijn de voor- en nadelen van een cao?

Als werkgever heeft u veel om rekening mee te houden. Zo ook de rechten en plichten van u en uw medewerkers. Dit staat omschreven in een cao. Voor elke branche gelden er vaak andere regels, dus het hebben van een cao kan ook handig zijn voor u als werkgever. Een aantal voordelen van een cao zijn:

 • Alle rechten en plichten op een rij;
 • De afspraken zijn gelijk aan de wet;
  • Let op, u mag hier wel van verschillen, maar alleen als dit in het voordeel van de medewerker is.
 • Er kan geen discussie over de afspraken ontstaan;
 • Verandert de cao? Dan geldt dit automatisch ook voor uw medewerkers;
 • Alle afspraken zijn voor iedereen gelijk;
 • Vaak is er een vakbond waar u en uw medewerkers met vragen terechtkunnen. Deze onderhandelen ook over het eventueel aanpassen van de afspraken in de cao.

Er zijn ook een aantal nadelen die horen bij een cao:

 • Wanneer uw medewerker vraagt om afwijkende afspraken, dan moeten deze apart in de arbeidsovereenkomst worden genoemd;
 • De cao geldt niet altijd voor vakantiewerkers, uitzendkrachten en stagiaires.

Verzekeringen voor de sector Agrarisch Groen

Wordt een medewerker ziek, dan brengt dat kosten met zich mee. Zo bent u als werkgever niet alleen verplicht om het loon door te betalen, maar kunnen inzet van vervangend personeel of verzuimbegeleiding ook geld kosten. Met een verzuimverzekering van Sazas beschermt u uw bedrijf tegen de financiële risico’s van verzuim.

Heeft u als werkgever in de sector Agrarisch Groen een verzuimverzekering van Sazas voor uw medewerkers afgesloten? Dan krijgen deze medewerkers automatisch een aanbod voor de PLUS-verzekering. Deze verzekering heeft voordelen voor uw medewerker:

 • Gunstige premie (u kunt deze inhouden op het loon van de medewerker);
 • Aanvulling op het inkomen al na een half jaar ziekte;
 • Ook aanvulling op het loon tijdens WIA.

Ook biedt Sazas een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ) aan. Zo bent u als zelfstandig ondernemer in de agrarische en groene sector verzekerd als u uw werk niet meer kunt uitvoeren.

Overzicht cao's in de sector Agrarisch Groen

Hieronder vindt u een overzicht van de cao’s in de sector Agrarisch Groen.


Veelgestelde vragen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Hoeveel krijgt een medewerker doorbetaald bij ziekte in de sector Agrarisch Groen?

Hoeveel loon een medewerker in de sector Agrarisch Groen krijgt doorbetaald wanneer hij of zij ziek is, is afhankelijk van de afspraken die hierover in de cao staan. Dit is meestal de eerste 26 weken 100%, de tweede 26 weken 90% en het tweede jaar 85%. Is het percentage lager dan het geldend wettelijk minimumloon waar uw medewerker recht op heeft? Dan vult u dit in het eerste jaar van het verzuim aan tot dit bedrag. Deze ‘minimumbescherming’ vervalt in het tweede jaar. Let op, dit kan per cao verschillen.

Welke kosten zijn er nog meer voor een werkgever in de sector Agrarisch Groen bij een zieke medewerker?

Als uw medewerker ziek wordt, bent u niet alleen verplicht om het brutoloon door te betalen. Maar bent u vaak ook geld kwijt aan verzuimbegeleiding en het regelen van eventuele vervanging. Daarnaast lopen ook de werkgeverslasten door. Dit is ongeveer tussen de 20% en 35% van het brutosalaris. Hierbij kunt u denken aan de werkgeversbijdrage pensioenfonds en een bijdrage aan het algemeen werkloosheidsfonds.

Wat zijn de verplichtingen voor werkgevers en medewerkers bij re-integratie?

Als uw medewerker (langdurig) ziek is, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Het doel is om uw medewerker op een gezonde manier zo snel mogelijk (geheel of deels) weer aan het werk te krijgen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en de re-integratie van zieke medewerkers. Deze verplichtingen staan in de Wet verbetering poortwachter. U mag van uw medewerker wel verwachten dat hij of zij er alles aan doet om weer aan het werk te kunnen. Doet hij of zij dit niet, dan kan dit gevolgen hebben.

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor een medewerker als hij of zij geen moeite doet om te re-integreren?

Heeft u het gevoel dat uw medewerker geen moeite doet om te re-integreren? Dan kunt u een oordeel aanvragen bij UWV. UWV bekijkt dan of de medewerker voldoende doet om weer aan het werk te kunnen. Als dit volgens hen niet zo is en u heeft uw medewerker dit schriftelijk laten weten, dan mag u het loon (tijdelijk) stoppen.

Vakantiedagen en ziekteverzuim, hoe zit dat?

Een zieke medewerker blijft tijdens ziekte wettelijke vakantiedagen opbouwen: dat is wettelijk geregeld. Er zijn geen wettelijke regels voor het opbouwen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Vervallen bovenwettelijke vakantiedagen dan bij ziekte? Dat hangt af van de afspraken in een arbeidsovereenkomst of cao. Over het algemeen geldt dat een medewerker géén bovenwettelijke vakantiedagen krijgt wanneer hij of zij ziek is.

Welke verzuimverzekeraar is geschikt voor de sector Agrarisch Groen?

Sazas is al jarenlang een bekende verzuimverzekeraar in de agrarische en groene sector. Voordat u voor een verzuimverzekering kiest, is het altijd goed om verzuimverzekeringen te vergelijken. Zo weet u zeker dat u kiest voor de verzuimverzekeraar die het beste past bij uw wensen en situatie.

Kan een medewerker in de sector Agrarisch Groen gebruikmaken van een seniorenregeling?

In de sector Agrarisch Groen kunnen medewerkers gebruiken maken van een seniorenregeling. De afspraken voor de seniorenregeling verschillen per cao. De meestvoorkomende soort is de 80-90-100 regeling: de oudere medewerker blijft voor 80% werken, tegen 90% van het salaris en bouwt 100% pensioen op. Andere soorten, zoals 70-90-100, 60-80-100 of 80-90-90, komen ook voor.

 

Een seniorenregeling kan in een cao onderdeel zijn van het ouderenbeleid. Er is dan mogelijk ook een speciaal budget, die u als werkgever kunt gebruiken om de regeling te financieren. Lees in uw cao of en hoe dit voor uw bedrijf is geregeld.


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Met onze verzuimverzekering dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling en re-integratiekosten af.

  Verzekering
 • PLUS-verzekering agrarische groene sector Sazas

  PLUS-verzekering

  Heeft u als werkgever in de agrarische en groene sector een Sazas Verzuimverzekering? Dan krijgen uw medewerkers automatisch een aanbod voor de PLUS-verzekering. Lees er hier meer over.
  VERZEKERING