Wat doet Sazas in de eerste twee jaar van verzuim?

De eerste twee verzuimjaren zijn cruciaal. Waarom? Omdat in deze jaren de kans het grootst is dat een werknemer weer terug aan het werk gaat. Daarom staat Sazas vanaf dag 1 van ziekte voor uw werknemer klaar. Deze snelheid van handelen kan een groot verschil maken. Wat doen we zoal in deze eerste twee jaar? Wat zijn de belangrijke momenten?

Sazas ketenaanpak

Sazas regelt niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte. Om er voor te zorgen dat uw medewerker weer zo snel mogelijk gezond terug op de werkvloer verschijnt, werken we samen met verschillende partijen. Zo zorgen we ook voor:

  • De preventie van verzuim (i.s.m. Stigas).
  • De ondersteuning bij de begeleiding van uitgevallen werknemers (i.s.m. arbodienst Zorg van de Zaak).
  • Het regelen van de eventuele re-integratie (i.s.m. Stigas).

Wet Poortwachter

Als een medewerker ziek wordt is het belangrijk te weten dat u als werkgever moet voldoen aan de Wet Poortwachter. Dit betekent dat u uw best moet doen om de zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. U kunt dit deels of in zijn geheel uitbesteden aan een arbodienst of samenwerken met een gecertificeerde bedrijfsarts. Check altijd of dit proces goed verloopt. Het UWV beschouwt u als werkgever uiteindelijk als de eindverantwoordelijke. Vinden zij het resultaat van het re-integratie traject niet voldoende? Dan kan het UWV u een loonsanctie van een jaar opleggen.

Belangrijke momenten uitgelicht

Dag 1 Ziekmelden

Uw medewerker meldt zich bij u ziek. U meldt dit binnen 24 uur aan Sazas via MijnSazas. Maakt u gebruik van de dienstverlening van Zorg van de Zaak en heeft u het verzuimmanagementpakket Compleet dan krijgt u binnen twee werkdagen een telefoontje van de Verzuimdesk die aan de slag gaat met de ziekmelding.

Week 6 Probleemanalyse

Als de medewerker nog steeds ziek is moet een probleemanalyse worden gemaakt. Dit wordt door de bedrijfsarts gemaakt. Aan de hand van deze analyse stelt u samen met uw medewerker het plan van aanpak op. Zorg van de Zaak kan u daarbij ondersteunen.

Week 42 Aanmelden UWV

In week 42 wordt de ziekmelding doorgegeven aan het UWV. De kans dat de medewerker langer dan een jaar ziek blijft, is dan heel reƫel. Marc Breedveld en Sadia Azor, onze WIA-experts, komen dan in actie. Alles wat helpt om de medewerker weer aan het werk te krijgen zodat hij of zij niet in de WGA belandt, wordt dan onder handen genomen. Lees meer over onze WIA-experts Marc en Sadia.

Week 48 Eerstejaars evaluatie

U evalueert samen met uw medewerker het eerste jaar van ziekte. Hoe is het re-integratie proces tot nu toe verlopen? Welke interventies werken? Daarnaast wordt er een actielijst opgesteld met betrekking tot het tweede ziekte jaar. Wat is er nu nog nodig om het re-integratie traject tot een goed einde te brengen? Zijn de mogelijkheden voor spoor 1 (zijn er andere werkzaamheden in uw bedrijf die de werknemer kan doen?) en spoor 2 (is er een functie bij een andere organisatie waar uw medewerker duurzaam en het liefst volledig weer aan de slag kan gaan?) tijdig onderzocht en indien mogelijk ook daadwerkelijk tijdig gestart/benut?

Week 91 Aanvraag WIA

Is uw medewerker nog steeds (deels)arbeidsongeschikt, dan kan hij of zij in week 91 een WIA-aanvraag doen. Uw medewerker stuurt de WIA-aanvraag samen met het re-integratieverslag, medische gegevens (deze levert de bedrijfsarts aan uw medewerker) en een eigen verslag naar het UWV.

Week 104 Verklaring UWV

Het UWV beoordeelt de documenten. Is de aanvraag compleet en hebben u en uw medewerker voldoende aan re-integratie gedaan? Dan volgt de WIA keuring voor uw medewerker. Na de keuring bepaalt het UWV of uw medewerker een WIA uitkering krijgt of niet. Vindt het UWV dat u of uw medewerker onvoldoende hebben gedaan aan re-integratie, dan heeft het UWV de mogelijkheid om u een loonsanctie van een jaar op te leggen.

Tips van Sazas

  • Als een medewerker zich ziek meldt informeer dan goed wat er speelt en welke werkzaamheden hij of zij nog wel kan uitvoeren. U mag vragen naar de mate van arbeidsongeschiktheid, lopende afspraken met artsen en de verwachte ziekteduur. Niet naar de aard en oorzaak van de klachten.
  • Neem regelmatig contact op met de medewerker. Zo houdt u een goede relatie in stand. Mogelijkheden om terug te keren worden eerder opgemerkt en u kunt samen met Zorg van de Zaak gerichter vervolgacties inzetten.
  • Houd een re-integratiedossier bij met daarin alle acties die u en uw medewerker ondernemen om het werk weer op te pakken. Neem hierin ook de telefonische contacten tussen u en uw medewerker op en daarnaast ook alle wijzigen of bijstellingen gedurende het re-integratieproces.
  • Als de medewerker weer gedeeltelijk aan het werk kan, moet u hem binnen 24 uur herstelmelden via MijnSazas voor het percentage dat hij of zij weer aan het werk gaat.

Lees hier meer over de Wet verbetering poortwachter.

Gepubliceerd op 16 augustus 2016