Aantal keer gelezen:
 690


De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Sinds 17 maart is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid van kracht. Het kabinet heeft deze noodmaatregel genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De NOW vervangt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid en werktijdverkorting (WTV). Het is een generieke regeling. Dit houdt in dat er geen rekening wordt gehouden met seizoensinvloeden.

Waarom een nieuwe noodmaatregel?

Met de uitbraak van het coronavirus werd er een ongekend beroep gedaan op de werktijdverkorting-regeling. Deze was hier niet op berekend. Daarom heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid geïntroduceerd. De NOW is royaler, sneller en eenvoudiger. Hierdoor worden meer organisaties financieel tegemoetgekomen dan bij de regeling voor werktijdverkorting mogelijk is.

Het volgende is van toepassing:

 • Als u al een toekenning voor werktijdverkorting heeft, dan blijft deze van kracht. Wilt u na afloop verlenging, dan moet u gebruikmaken van de NOW.
 • Heeft u een WTV-aanvraag gedaan en nog geen bericht ontvangen, dan wordt uw aanvraag behandeld als een aanvraag voor de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). U zult dan aanvullende informatie moeten geven.


Wat is het verschil tussen werktijdverkorting en de NOW?

De tijdelijke NOW verschilt van de WTV-regeling. Het is een snellere, royalere en eenvoudigere regeling en verschilt op de volgende gebieden:

 • Bij aanvraag van een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten kan de werkgever van UWV een voorschot ontvangen. Dus geen compensatie achteraf, zoals bij de WTV-regeling.
 • Vereenvoudigde aanvraag door loskoppeling van de werktijdverkorting en WW.
 • Geen opsoupering van WW-rechten van medewerkers.
 • Als criterium geldt omzetverlies in plaats van werkvermindering.
 • De aanvrager hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud

U kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag doen voor de NOW-regeling bij UWV. Sinds 6 april heeft UWV een digitaal loket voor het indienen van aanvragen. UWV streeft ernaar om (de eerste termijn van) het voorschot binnen 2 à 4 weken aan de werkgever te betalen bij een volledige aanvraag. De werkgever ontvangt binnen die periode ook de subsidiebeschikking. De voorwaarden voor de NOW-regeling zijn in het kort:

 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • U mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw medewerkers in de periode waarvoor u de NOW-tegemoetkoming krijgt.
 • De regeling geldt voor 3 maanden. Verlenging is eenmaal voor 3 maanden mogelijk.
 • Voor aanvragen boven een bepaalde omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.
 • Werkgevers betalen 100% loon aan betrokkenen medewerkers bij gebruikmaking van de tegemoetkomingsregeling.

De maximale vergoeding van het maandsalaris per werknemer is € 9.538,-. De maatregel werkt met een voorschot en een verplichte eindafrekening. Er wordt gecontroleerd op fraude door controle van de jaaromzet en een verplichte accountantsverklaring. Houdt u zich niet aan de voorwaarden dan kan dit leiden tot een terugvordering en een boete.

Wilt u meer weten over de NOW-regeling en een rekenhulp? Bezoek dan de website van Rijksoverheid

Heeft u vragen over de NOW-regeling en uw verzuimverzekering? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen over dit onderwerpOok interessant voor u

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: