Coronavaccinatie op de werkvloer: vrije keuze of verplichting?

Werkgevers zijn verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Het coronavirus kan een serieuze bedreiging vormen voor de veiligheid op de werkvloer. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de regels rondom een coronavaccinatie. Mogen werkgevers hun medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren? En wat mag u wel en niet vragen van een medewerker? We zetten acht belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

1. Mag u een medewerker verplichten om zich te laten vaccineren?
Nee, een vaccinatie is vrijwillig. In de Grondwet staat dat iedere burger het recht heeft om zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. De keuzevrijheid voor het wel of niet nemen van een vaccinatie hoort daar ook bij.
Coronavaccinatie Op De Werkvloer, Vrijwillig Of Verplicht
2. Mag u wel vragen om een vaccinatiebewijs?

De werkgever mag aan medewerkers volgens de Rijksoverheid wel vragen of ze gevaccineerd zijn. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn (lees hierover op Rijksoverheid.nl). De medewerker hoeft op de vraag van de werkgever geen antwoord te geven. De werkgever mag de vaccinatiestatus (dus of je wel of niet gevaccineerd bent) bij individuele medewerkers op geen enkele wijze vastleggen.

3. Mag een bedrijfsarts naar een coronavaccinatie vragen?
Ja, een bedrijfsarts mag wel vragen of uw medewerkers gevaccineerd zijn, als daar een goede reden voor is. Een medewerker mag daarna zelf beslissen of hij of zij deze vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag deze informatie niet met u als werkgever delen. De bedrijfsarts heeft namelijk een beroepsgeheim. Wel mag de bedrijfsarts een algemeen beeld schetsen van het aantal gevaccineerde medewerkers.

4. Mag u iemand die niet gevaccineerd is ander werk of een andere werkplek aanbieden?

Het is wel mogelijk dat de werkgever een medewerker die niet is gevaccineerd, of die dit niet wil vertellen, een aangepaste werk(plek) biedt. Dit kan alleen als er passende alternatieven mogelijk zijn en de werkgever een redelijk voorstel doet. Lees verder op Rijksoverheid.nl.

5. Moet u het loon doorbetalen als iemand zonder vaccinatie corona heeft opgelopen?
Ja, medewerkers hebben altijd recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Dat geldt ook als iemand een coronabesmetting oploopt na het weigeren van een vaccin. Wie zich niet laat vaccineren, doet dit immers niet met de bedoeling om ziek te worden. Loon stopzetten mag alleen als er sprake is van opzet of grove schuld.

6. Kan een werkgever een sollicitant verplichten om zich te laten vaccineren?
Nee, bij een sollicitatie mogen geen vragen worden gesteld over de gezondheid of het ziekteverzuim bij eerdere werkgevers. Een sollicitant hoeft ook niet uit zichzelf te melden dat hij of zij een bepaalde aandoening heeft. Een voorwaarde is wel dat dit een goede uitvoering van de functie niet in de weg staat.

7. Zijn er nog verschillen per branche? Gelden er bijvoorbeeld andere regels voor zorgmedewerkers of andere contactberoepen?
Ook in de zorgsector kan een werkgever een vaccinatie niet verplichten. Een verplichte vaccinatie is namelijk in strijd met het grondrecht van de medewerker op de onaantastbaarheid van het lichaam.

8. Hoe kunt u als werkgever zorgen voor zoveel mogelijk veiligheid op de werkvloer?
Als werkgever moet u zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving; dit valt onder de zorgplicht. In sommige beroepen, bijvoorbeeld bij het werken met kwetsbare patiënten, kan het niet nemen van een coronavaccinatie zorgen voor een onveilige werkomgeving. Dit is in feite een tegenstrijdigheid in de wetgeving. De verwachting is dan ook dat hierover nog rechtszaken zullen volgen, die meer duidelijkheid gaan geven.


Het is in ieder geval belangrijk om als werkgever te zorgen voor een helder coronabeleid. Maak daarin duidelijk welke coronamaatregelen er gelden op de werkvloer en welke zaken u als werkgever voor uw rekening neemt bij een vaccinatie. Daarmee staat u ook sterker wanneer er toch een meningsverschil ontstaat. Blijf daarnaast in gesprek met uw medewerkers. Luister naar elkaar en probeer begrip op te brengen voor elkaars standpunt. Kijk voor meer informatie over het werken op locatie in coronatijd op de website van Rijksoverheid

Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer


Ook interessant voor u: