Vaccinatie onder werktijd: bent u verplicht uw medewerker door te betalen?

Op 6 januari 2021 is in Nederland het vaccineren tegen het coronavirus van start gegaan. Eerst waren zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen aan de beurt. Het duurt nog even voordat iedereen die dat wil gevaccineerd is. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Het coronavirus is een serieuze bedreiging voor de veiligheid op de werkvloer. Medewerkers die zich tegen het coronavirus laten vaccineren, dragen bij aan die veilige werkomgeving. Bent u als werkgever verplicht om een medewerker door te betalen bij vaccinatie onder werktijd?

Medewerkers doorbetalen bij corona vaccinatie onder werktijd

Afspraak binnen of buiten werktijd

Voor het vaccineren krijgt iedereen een oproep om een afspraak te maken. Van medewerkers wordt zoveel mogelijk verwacht dat zij (medische) afspraken buiten werktijd plannen. In sommige gevallen lukt dit niet en kan de afspraak alleen onder werktijd plaatsvinden. Medewerkers kunnen hiervoor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen. In dat geval moet u uw medewerker gewoon doorbetalen.

Calamiteitenverlof

Een medewerker kan calamiteitenverlof opnemen als hij of zij te maken krijgt met een noodsituatie. Dit zijn spoedeisende of onvoorziene omstandigheden waardoor een medewerker zijn of haar werkzaamheden onmiddellijk moet onderbreken. Denk hierbij aan een kind dat plotseling ziek wordt, een bevalling van een partner of bij overlijden. De medewerker krijgt het salaris doorbetaald. Maar uw medewerkers kunnen dus ook calamiteitenverlof opnemen voor omstandigheden die niet buiten werktijd te plannen zijn.


Coronavaccinatie en calamiteitenverlof

Bij een coronavaccinatie gaat het niet direct om een noodsituatie of een spoedeisend geval. Er is ook geen sprake van onverwachte omstandigheden. Wel kan het zo zijn dat het niet buiten werktijd te plannen is. In dat geval kan een medewerker dus calamiteitenverlof aanvragen. Laat een medewerker zich, ondanks de mogelijkheid om dit buiten werktijd te doen, toch vaccineren onder werktijd? Dan moet de medewerker zijn of haar vakantie-uren inzetten.


Verlof om iemand te begeleiden

Als uw medewerker iemand tijdens werktijd begeleidt bij het halen van een vaccinatie, kan hij of zij daarvoor ook calamiteitenverlof of verzuimverlof opnemen. Wel moet het gaan om een naast familielid, een nauwe sociale relatie of een huisgenoot. Heeft de medewerker de mogelijkheid om de begeleiding door iemand anders te laten doen? Dan gaat daar de voorkeur naar uit.