Wat zeggen uw verzuimcijfers over uw organisatie?

Aantal keer gelezen:
 1356

Uw verzuimprofiel geeft de gezondheid weer van uw organisatie. Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn hier onderdeel van. Het verzuimpercentage geeft het gemiddeld aantal zieke medewerkers weer per 100 medewerkers. De meldingsfrequentie geeft aan wat het gemiddelde aantal ziekmeldingen was over een bepaalde periode.  Dit betekent: hoe hoger deze getallen, hoe meer er wordt verzuimd binnen uw organisatie. En dat is als werkgever belangrijk om te weten - hoe confronterend deze spiegel ook kan zijn.

 

Wat zeggen verzuimcijfers over uw organisatie?

Waarom verzuimcijfers belangrijk zijn

Meten is weten. Het verzuimprofiel is niet alleen relevant voor leidinggevenden of medewerkers, maar ook voor de verzuimaanpak van de directie of eventuele HR-afdeling. Uw verzuimprofiel laat namelijk precies zien of u op de goede weg bent om uw (vast)gestelde verzuimdoelen te halen. Zo niet, dan kunt u uw koers bijstellen om het cijfer te verlagen. 

Daarnaast kunt u dankzij deze data uw organisatie vergelijken met anderen binnen uw branche. Als u boven het gemiddelde in uw branche zit, dan is het verstandig op zoek te gaan naar de oorzaken van het relatief hoge verzuim binnen uw organisatie.

De mogelijke oorzaken van hoog verzuim

Hoog verzuim kan verschillende redenen hebben: denk aan een te hoge werkdruk, een slechte werksfeer, een arbeidsconflict of een onveilige werkplek. Ook kunnen medewerkers bijvoorbeeld last hebben van de stijl van leidinggeven door het management en de manier waarop de organisatie en werkprocessen zijn ingericht. Het verzuimprofiel is daarom een noodzakelijke spiegel.

Het verzuimrapport

Het is aan de directie, of eventueel HR, om betekenis te geven aan de verkregen data. Dit kan door middel van een verzuimrapportage. Hierin neemt u uw verzuimprofiel op en vertelt u het verhaal achter de data. Wat zeggen de cijfers over het verzuim binnen uw organisatie? Wat valt vooral op?

Regelmatig een verzuimrapportage opstellen is belangrijk. Wij raden aan om dit ieder kwartaal te doen. Op deze manier kunt u snel patronen ontdekken en de effecten van uw aangepaste beleid meten.

Het bespreken van verzuim in een organisatie

Verzuim kan een probleem vormen binnen elke laag van een organisatie. Iedere leidinggevende heeft ermee te maken in zijn of haar eigen team en gaat daar net op een andere manier mee om. Hierdoor kunnen afdelingen onderling veel van elkaar leren. Voor u als werkgever is het daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat er open over verzuim wordt gecommuniceerd binnen uw organisatie. Bespreek het verzuimrapport regelmatig met de betrokken collega’s. Maak daarbij afspraken over hoe binnen de organisatie met verzuim wordt omgegaan en welke stappen er gezet gaan worden om het verzuimcijfer verder te verlagen.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Verzuim bespreken binnen uw organisatie

  Verzuim bespreken binnen uw organisatie

  Bij verzuim draait het erom hoe medewerkers en u als werkgever omgaan met ziekte. Hier kunnen vooraf afspraken over worden gemaakt en hierin zijn een aantal keuzes. Wat is uw verantwoordelijkheid als werkgever of leidinggevende en hoe maakt u (mogelijk) verzuim bespreekbaar?
  Kennisbank