Seksuele intimidatie op het werk: geef het geen kans

Aantal keer gelezen:
 1960

Overal waar mensen samen zijn, kan de omgang met elkaar onprettig verlopen. Denk hierbij aan pesten, agressie of discriminatie, maar ook aan seksuele intimidatie. Dit gebeurt ook op de werkvloer. Als werkgever wordt van u verwacht dat u seksuele intimidatie op de werkvloer geen kans geeft. U kunt dit helaas niet voorkomen, maar u kunt de kans op dit gedrag wel verkleinen. Hoe doet u dat? Daar leest u in dit artikel meer over. Eerst zetten we een paar feiten over seksuele intimidatie op een rijtje.

Whitepaper Werkstress

Seksuele intimidatie kan tot stress leiden. Wat houdt werkstress precies in en wat kunt u als werkgever doen om verzuim door stress bij uw medewerkers te voorkomen? Download de gratis whitepaper 'Werkstress - Cijfers, oorzaken en wat u als werkgever kunt doen'.

Download whitepaper

Seksuele intimidatie op het werk: voorkom verzuim - Sazas

Wat is seksuele intimidatie op het werk?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, vragen om seksuele gunsten of ander seksueel-getint gedrag in de werkomgeving, die door een ander als onprettig wordt ervaren. Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn het maken van seksueel getinte opmerkingen of het stellen van intieme vragen, het maken van seksueel getinte gebaren of het tonen van seksueel getinte afbeeldingen. Ook vormen van direct lichamelijk contact kunnen worden ervaren als seksuele intimidatie, zoals iemand beetpakken of knijpen.


Cijfers van seksuele intimidatie op het werk

60% van de vrouwen en 20% van de mannen heeft te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% van de vrouwen heeft te maken met schunnige woorden en opmerkingen, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Dit geldt voor 18% van de mannen. 30% van de vrouwen heeft wel eens te maken met een lichamelijke vorm van seksuele intimidatie op het werk.


Arbowet en seksuele intimidatie op het werk

Als werkgever bent u via de Arbowet verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen seksuele intimidatie. U bent verplicht om een actief beleid te voeren, om dit te voorkomen of te beperken. Het gaat hierbij dus om preventie en veiligheid. Van u wordt als werkgever verwacht dat u de risico’s ziet en dat u passende maatregelen neemt. Deze maatregelen horen uw medewerkers ook te weten.


Wat kunt u als werkgever doen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer?

Als u meer zicht heeft op de factoren die invloed kunnen hebben op seksuele intimidatie, kunt u ontdekken waar eventuele knelpunten liggen. Waarop kunt u allemaal letten? Dit kunnen zaken zijn op individueel niveau, maar ook op afdelings- en bedrijfsniveau. Tijd voor een actievere aanpak, bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon en open communicatie op de werkvloer.


Seksuele intimidatie op de werkvloer: waarop kunt u op letten in uw bedrijf?

Kijk in uw bedrijf naar de factoren die de kans op seksuele intimidatie vergroten. Welke factoren dat zijn, dat leest u hieronder.

  • Wie ziet wat? Met andere woorden: is iedereen goed zichtbaar voor elkaar?

Een werkomgeving waarin weinig of geen toezicht is, geeft seksuele intimidatie een kans. Zijn er op het parkeerterrein donkere parkeerplaatsen? Heeft u afgesloten werkplekken? En hoe zit het met de verlichting in de gangen, het trappenhuis en de lift?

  • In een open werksfeer worden vervelende gebeurtenissen eerder aangekaart.

Vraag uzelf eens af: Voelt iedereen zich veilig genoeg om ook over lastige onderwerpen te praten? Hoe is het onderlinge vertrouwen op het werk? En geven de leidinggevenden eigenlijk wel het goede voorbeeld?

  • Hoe is de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers?

Zijn medewerkers erg afhankelijk van leidinggevenden? Vinden er veel beoordelingen plaats? Zo ja, dan is intimidatie op het werk door een leidinggevende een risicofactor. Denk aan de relatie tussen een leraar en een leerling, een cipier en een gevangene of een arts en een verzorgende.

  • Werkt uw bedrijf met veel tijdelijke krachten?

Bijvoorbeeld met flexwerkers of uitzendkrachten? Dit biedt ook ruimte voor seksuele intimidatie. Zeker als ook nog eens sprake is van wisseldiensten.

Vertrouwenspersoon

Heeft u nog geen vertrouwenspersoon? Dan is het belangrijk om dat alsnog te regelen. Het kan helpen als uw vertrouwenspersoon onafhankelijk is. Misschien is het verstandig om een externe vertrouwenspersoon te regelen, bijvoorbeeld via uw Arbodienst of brancheorganisatie. Ook is het belangrijk dat het profiel van deze persoon aansluit op wat uw medewerkers als veilig ervaren. Zo verlaagt u voor uw medewerkers de drempel om contact op te nemen met hun vertrouwenspersoon.

Heeft u veel internationale medewerkers in het bedrijf? Denk dan aan een vertrouwenspersoon die de cultuur van uw medewerkers begrijpt. Werkt u veel met uitzendkrachten? Ook zij moeten contact kunnen opnemen met uw vertrouwenspersoon, u bent namelijk hun opdrachtgever. U bent en blijft wettelijk verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie.

Lees meer over het belang van een vertrouwenspersoon op het werk.

Communicatie

Communiceer de bedrijfsregels rondom ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie. En welke maatregelen volgen er als iemand zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie? Maak uw beleid bekend, het is belangrijk dat iedere medewerker in het bedrijf hiervan op de hoogte is. Spreek u uit, laat zien waarvoor u staat.

Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn er genoeg, want seksuele intimidatie kent vele vormen. Welke omgangsvormen verwacht u van uw collega’s en waarom? Het is goed om dit ook schriftelijk vast te leggen. Wettelijk hoeft dit niet, maar het kan helpen uw beleid te toetsen en te verbeteren. Maak dit daarom ook een (vast) agendapunt in bijvoorbeeld de werkoverleggen. Zo houdt u de bedrijfsregels voor iedereen ‘levend’ en bespreekbaar. Door medewerkers te betrekken worden zij de ‘antennes’ in uw bedrijf. Hierdoor kunnen zij eventuele signalen opvangen.

En gaat u actie ondernemen? Evalueer deze dan ook. Zo kunt u weer reacties ophalen voor volgende acties. Dit alles draagt bij aan het verminderen van spanningen en stress op de werkvloer, een veilige werkomgeving en minder verzuim binnen uw bedrijf.
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: