WIA-aanvragen 60-plussers sneller afgehandeld

Aantal keer gelezen:
 22044

Heeft u zieke medewerkers van 60 jaar en ouder die een WIA-uitkering aanvragen? Dan hoeven zij niet meer op gesprek bij de arts van UWV. Het besluit op hun aanvraag wordt namelijk zoveel mogelijk schriftelijk gedaan. Dit komt omdat UWV achterstanden wil wegwerken. Deze maatregel is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2025. Dit kost u als werkgever niets extra.

 

Bezoek verzekeringsarts meestal niet nodig

WIA-aanvragen 60-plussers sneller afgehandeld
De beoordeling van WIA-aanvragen van 60-plussers gaat vanaf nu via het re-integratieverslag. Dat betekent meestal dat zieke medewerkers niet meer naar de verzekeringsarts hoeven. Zo weet u als werkgever eerder of uw medewerkers een WIA-uitkering kunnen krijgen. Het is dus wel belangrijk dat u een volledig re-integratieverslag inlevert.

Whitepaper: Verzuim onder ouderen

Verzuim onder ouderen heeft meer aandacht nodig dan ooit. Personeel vergrijst en veel zestigers hikken aan tegen de hoge pensioenleeftijd. Veel werkgevers en medewerkers zitten met de vraag of lang doorwerken wel mogelijk, nodig en verantwoord is. Hoe kunt u in gesprek gaan met (oudere) medewerkers? Lees hier meer over en bekijk tips om medewerkers langer vitaal aan het werk te houden in onze whitepaper.
Download

 

Voor wie is de versnelde beoordeling?

 • Voor medewerkers die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2025 twee jaar ziek en 60 jaar of ouder zijn.
 • Voor medewerkers van 60-plus die na 1 oktober 2022 al een makkelijker gemaakte behandeling van hun WIA-aanvraag kregen, maar waarbij hun aanvraag werd afgewezen. Als hun gezondheid slechter is geworden mogen zij opnieuw een WIA-uitkering aanvragen.

 

Wanneer moet een medewerker van 60+ toch nog een gesprek met de UWV-arts?

 • De arbeidsdeskundige van UWV belt de medewerker en werkgever en geeft uitleg. Als de medewerker of werkgever een beoordeling van de verzekeringsarts wil, dan kan dit. De versnelde manier van beoordelen gebeurt namelijk alleen als zij daarvoor allebei toestemming geven.
 • Als de bedrijfsarts vindt dat de medewerker geen mogelijkheden heeft om te werken. Dit staat in het re-integratieverslag. Naast het gesprek moet dan ook een sociaal-medische beoordeling worden gedaan. Dan kijkt de verzekeringsarts of de medewerker volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is. De medewerker kan dan een (hogere) IVA-uitkering krijgen.

De Wet verbetering poortwachter blijft tijdens deze tijdelijk versnelde WIA-beoordeling gelden. Er is dus geen versoepeling rond de re-integratie inspanningen.

 

Na de beoordeling

De medewerker krijgt standaard een 80-100 WGA-status en is daarmee volledig arbeidsongeschikt verklaard. WIA-uitkeringen op basis van de makkelijker gemaakte beoordeling worden niet bij eigenrisicodragende werkgevers in kosten gebracht: UWV financiert de uitkering namelijk uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Wel blijven deze werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van (ex-)medewerkers. De tijdelijk versnelde manier van beoordelen heeft geen gevolgen voor de werkgeverspremies. Is een werkgever via UWV verzekerd, dan wordt de uitkering niet via de Whk-premie in kosten gebracht.

Ontstaat bij u een WIA-instroom van 60-plussers? Dan is het belangrijk dat u zaken rondom de beoordeling goed bijhoudt. Dit is nodig voor de controle op eventuele verkeerde toerekening van schade via de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk-premie). Het gaat dan om de Whk-controles van 2024 en 2025.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • oudere-werknemers-agrarisch.jpeg

  AOW'ers

  AOW-gerechtigde medewerkers zijn, over het algemeen, goedkoper om in dienst te nemen dan jongere medewerkers. Sazas ondersteunt dit met haar verzekeringen.
  Kennisbank
 • Transitievergoeding omhoog in 2023

  Maximale transitievergoeding omhoog in 2023

  In 2023 stijgt de maximale transitievergoeding van € 86.000,- bruto naar € 89.000,- bruto. Een ontslag kan duur uitvallen en een financieel risico voor u als werkgever zijn. Hoe berekent u de transitievergoeding?
  nieuws