Langer doorwerken AOW'ers

Voordelen van medewerkers op AOW-leeftijd 

AOW-gerechtigde medewerkers zijn, over het algemeen, goedkoper om in dienst te nemen dan jongere medewerkers. U hoeft geen premie voor de werknemersverzekeringen of WW af te dragen. Uw medewerker hoeft zelf geen AOW-premie meer te betalen. Hierdoor blijft er voor de medewerker netto meer over van het brutoloon en heeft u een ervaren medewerker in dienst tegen een laag tarief.

oudere-werknemers-agrarisch.jpeg

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds 2016 is deze wet van kracht waardoor het makkelijker is geworden voor een medewerker op AOW-leeftijd om, met een arbeidsovereenkomst, bij een werkgever te blijven werken. Het is voor u als werkgever dus aantrekkelijk om AOW’ers langer in dienst te houden of aan te nemen.

De belangrijkste maatregelen uit deze wet zijn:

  • U hoeft het loon van een zieke medewerker op AOW-leeftijd maar maximaal 13 weken door te betalen. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt voor AOW-gerechtigde medewerkers maar 13 weken.
  • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke medewerker op AOW-leeftijd vervallen na 13 weken.  U hoeft daarom geen plan van aanpak op te stellen en geen activiteiten uit te voeren voor re-integratie tweede spoor.
  • Voor een medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt standaard een opzegtermijn van een maand. De duur van het contract heeft hier geen invloed op.
  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt straks ook voor een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Sazas verzekert AOW'ers

Werken na het bereiken van de AOW-leeftijd kan én mag, maar is nog niet vanzelfsprekend. Sazas wil het doorwerken na de AOW-leeftijd ondersteunen. Het is met een Sazas verzuimverzekering mogelijk om medewerkers die doorwerken na hun AOW-leeftijd, te verzekeren voor verzuim.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De eindleeftijd van de verzekering is 70 jaar. Daarna is verzekeren niet meer mogelijk.
  • Dekking vindt uitsluitend plaats vanuit de Verzuimverzekering. PLUS-dekking en Inkomen Gezond-dekking zijn niet mogelijk.
  • De verzekering is facultatief. Met andere woorden: als werkgever kunt u kiezen of u voor deze medewerkers een Verzuimverzekering afsluit. 
  • Voorwaarde is wel dat de medewerker niet arbeidsongeschikt is op het moment van verzekeren.

◄ Terug naar overzicht Duurzame inzetbaarheid


Ook interessant voor u: