De spelregels voor een ziekmeldingsgesprek

Meestal meldt uw medewerker zich telefonisch ziek. In dit  ziekmeldingsgesprek probeert u een beeld te krijgen van de situatie. Wat mag u wel vragen in het ziekmeldingsgesprek en wat juist niet? Als werkgever mag u vragen om noodzakelijke informatie. Dit is informatie die u nodig heeft om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van uw medewerker. Ook heeft u informatie nodig om te laten beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Naar gezondheidsgegevens mag u niet informeren. Deze gegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Iedereen, dus ook een medewerker heeft het recht om die zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. U mag dus niet vragen welke klachten uw medewerker heeft en hoe dit is ontstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat dit lastig is. U wil na het eerste gesprek graag weten wat er aan de hand is en welke maatregelen u moet nemen voor uw bedrijf.


U mag uw medewerker wel vragen:

 • Om het telefoonnummer waarop hij/zij te bereiken is en het (verpleeg)adres.
 • Om een inschatting van de ziekteduur.
 • Wat de lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
 • Of de ziekte komt door een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is).
 • Of er sprake is van een (verkeers)ongeval met regres (ziekteverzuim door derde).
 • Of uw medewerker onder de vangnetregeling ‘no-riskpolis’ (bij werknemer met handicap of ziekte) of ‘oudere langdurig werkloze-regeling’ (compensatieregeling oudere werknemer) valt. Als hij onder één van de andere twee vangnetregelingen valt (ziekte door zwangerschap/bevalling of orgaandonatie) valt, is de medewerker niet verplicht dit te melden.

Wat legt u vast in het personeelsdossier?

Er zijn ook regels voor wat u vastlegt in het personeelsdossier. U mag vastleggen:

 • wanneer de medewerker ziek is geworden;
 • wat de verwachte duur van het verzuim is; 
 • welke werkzaamheden wel of niet kunnen worden uitgevoerd (deze informatie krijgt u van de arbodienst/bedrijfsarts);
 • de mate van arbeidsongeschiktheid (deze informatie krijgt u van de arbodienst/bedrijfsarts).
 • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die u moet regelen in verband met re-integratie.

U mag niets vastleggen over:

 • de aard en oorzaak van de ziekte;
 • de omstandigheden rondom de uitval: privé situatie of stress op het werk;
 • behandelingen;
 • medicijngebruik.

Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker en mogen daarom niet worden verwerkt.

◄ Terug naar Privacy medewerkers