Wat kunt u doen om werkplezier te bevorderen?


1. Praat met uw medewerkers

Om uw medewerkers gezond te houden is communicatie altijd het sleutelwoord. Blijf in gesprek met uw medewerkers. Hoe ervaren zij het werk? Zijn ze met plezier aan het werk of juist niet? Wat hebben uw medewerkers zelf voor oplossing om het werkplezier terug te brengen? Hier vindt u een aantal tips om het gesprek met uw medewerker aan te gaan.

2. Zorg voor ontspanning en pauzes

Productiviteit en werkplezier gaan juist omhoog op het moment dat er meer tijd voor ontspanning is. Zorg voor voldoende pauzemomenten op het werk. Hierdoor hebben uw medewerkers meer contact met elkaar. Dit kan de sfeer op het werk verbeteren.

3. Spreek uw waardering uit

Laat regelmatig blijken hoe tevreden u bent over uw medewerkers. Natuurlijk kan dat in een functioneringsgesprek. Maar spreek uw waardering ook uit buiten deze gesprekken om. Geef uw medewerker een schouderklopje, laat weten dat u hem of haar waardeert. Dit wordt op prijs gesteld en vergroot het werkplezier van uw medewerkers.

4. Geef het goede voorbeeld

Zet de telefoon in het weekend uit en ga zelf ook op tijd weg. Laat uw medewerkers niet te veel overwerken. Op korte termijn leidt hard werken misschien tot een grote productiviteit. Op de lange termijn kost het u geld als uw medewerkers opbranden. Dit leidt tot minder werkplezier en meer verzuim.

5. Zorg voor een open sfeer

Werken met de ruimte voor plezier, zorgt voor een open en ontspannen werksfeer. Een omgeving waar medewerkers ook fouten mogen maken, zonder hierop gelijk afgerekend te worden. Blijf betrokken bij uw medewerkers en schuif ook regelmatig aan tijdens een pauze. Het beste voorbeeld bent u uiteindelijk zelf.