Aanpak verzuim

Een goede verzuimaanpak draagt bij aan het voorkomen en verminderen van verzuim. In uw verzuimaanpak is vermeld hoe u met verzuim omgaat binnen uw bedrijf. Verzuimbeleid en een verzuimprotocol zijn onderdelen van uw verzuimaanpak.

 

Vrouw staat in het zonlicht met gespreide armen

Hoe ziet uw verzuimaanpak eruit?

Een complete verzuimaanpak gaat verder dan de aanpak van bestaand verzuim, want in veel gevallen is verzuim te voorkomen. Het verzuimbeleid is een belangrijk onderdeel van uw verzuimaanpak. U communiceert binnen uw organisatie over uw verzuimbeleid via een verzuimprotocol. Daarnaast zijn ook een veilige werkplek een goed personeelsbeleid belangrijke onderdelen van uw verzuimaanpak. 

Verzuimbeleid

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol is beschreven hoe er binnen uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het wordt soms ook ‘verzuimreglement’ genoemd.

Verzuimkaart

Wilt u op een eenvoudige manier de ziekmeldingen binnen uw bedrijf bijhouden? Dat kan met de verzuimkaart. Dit is vooral handig als u binnen uw bedrijf geen computerprogramma heeft voor het bijhouden van ziekmeldingen.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Als u dit goed regelt, dan helpt dit het verzuim te verlagen of zelfs te voorkomen. Dit scheelt in de kosten, want verzuim kost uw bedrijf vaak meer dan u denkt.
vrouw zit op een skippybal in ergonomische houding