Verzuimbeleid

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Als werkgever bent u verplicht om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Het verzuimbeleid wordt namelijk duidelijk genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

Verzuimbeleid wordt ook weleens ziekteverzuimbeleid genoemd. Een arbodienst ondersteunt bij het opstellen en de uitvoering van het beleid. Het verzuimbeleid gaat over uw medewerkers, daarom is dit ‘instemmingsplichtig’. Dit betekent dat het pas geldt als vertegenwoordigers van uw medewerkers  (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) ermee akkoord zijn.

Verzuimbeleid Onderdelen en Stappenplan

Is verzuimbeleid verplicht?

Het is als werkgever verplicht om een ziekteverzuimbeleid te hebben. Dit wordt verplicht in de wet: in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

Verzuimbeleid opstellen

Het opstellen van een verzuimbeleid is verplicht. In een verzuimbeleid horen in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Preventief verzuimbeleid;
  • Verzuimprotocol;
  • Beschrijving verzuimtraining;
  • Verzuimregistratie/-analyse;
  • Re-integratie;
  • Omgang met conflicten.

Wat is preventief verzuimbeleid?

Een preventief verzuimbeleid is de aanpak die zich richt op het voorkomen van verzuim. Dit door te zorgen voor een goede en gezonde werksfeer, waarin problemen gemeld en besproken kunnen worden. Daarnaast richt een preventief verzuimbeleid zich op het aanpakken van de oorzaken van verzuim.

Verzuimprotocol

Een verzuimbeleid wordt ook wel het verzuimprotocol genoemd. Hierin staat hoe binnen uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmeldingen, controle en verzuimbegeleiding. Door dit schriftelijk vast te leggen, is voor iedereen duidelijk wat de regels rond verzuim zijn.

Wilt u een voorbeeld van een ziekteverzuimbeleid (verzuimprotocol)? Download dan een voorbeeld van een verzuimprotocol via de onderstaande button.

Download verzuimprotocol


Verzuimtraining

Welke training krijgen leidinggevenden om hen te helpen bij hun rol in de verzuimprocessen? En hoe kunnen leidinggevenden dit zo goed mogelijk invullen, zodat een verzuimende medewerker zo snel mogelijk kan terugkeren naar werk? En aan welke wettelijke regels moeten zij zich houden?

Verzuimregistratie/-analyse

Hoe wordt informatie over verzuim opgeslagen of opgeschreven? En welke onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de patronen van verzuim binnen uw bedrijf? Voor het voorkomen van verzuim is het belangrijk om niet alleen de percentages en aantallen te weten, maar ook of dit wordt veroorzaakt door enkele langdurige ziektegevallen of door vaak voorkomend kort verzuim.

Begeleiding van re-integratie

Hoe worden uw zieke medewerkers begeleid, zodat ze zo snel als mogelijk weer terugkeren op hun werkplek? Ook dit hoort thuis in een ziekteverzuimbeleid.

Wat te doen bij conflicten?

Als er een verschil van mening ontstaat met uw medewerker, welke mogelijkheden heeft u als werkgever of heeft de medewerker dan om hiermee om te gaan?

Bekijk meer informatie over conflicten op de werkvloer en hoe hiermee om te gaan.

Hoe stel ik een verzuimbeleid op?

Nu u weet welke onderdelen er terugkomen in een verzuimbeleid, kunt u het beleid gaan opstellen. Maar hoe doet u dat? Het onderstaande stappenplan kan u helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid.

 

Stappenplan opstellen verzuimbeleid

Met behulp van dit stappenplan kunt u een duidelijk verzuimbeleid opstellen voor uw bedrijf.

Stap 1: De analyse

Allereerst brengt u in kaart hoe het er in uw bedrijf voor staat met het verzuim. Wat is het percentage verzuim binnen het bedrijf? Waar zit het meeste verzuim? Is er sprake van lang, kort of vaak voorkomend verzuim? Is hierin een patroon te herkennen? Kortom: u wilt een beeld vormen van de situatie. Met dit onderzoek krijgt u inzicht in de cijfers en worden eventuele problemen duidelijk en zichtbaar.

Stap 2: De doelstellingen

Met de gegevens uit het onderzoek gaat u aan de slag om verzuimdoelstellingen op te stellen. Waar moet u dan op letten en wat is belangrijk?

Omschrijf realistische en haalbare doelen. Maak deze doelen tijdgebonden: een periode van een half jaar of een jaar. Richt uw aandacht op het verzuim waar u direct invloed op heeft. U wilt de verzuimcijfers, de meldingsfrequentie en het aantal hoge verzuimers omlaag brengen. Daarnaast is het van belang om het percentage succesvolle re-integraties omhoog te krijgen.

Stap 3: De aanpak

In uw aanpak geeft u aan hoe u denkt het verzuim omlaag te brengen, op welke manier en met welke middelen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld in te zetten op preventie, het voeren van verzuimgesprekken, het hebben van een vitaal personeelsbeleid en goede begeleiding van zieke medewerkers.

Let er wel op dat u dit afstemt op de mogelijkheden binnen uw bedrijf. Leg ook duidelijk randvoorwaarden vast. Om te kunnen toetsen of u de verzuimcijfers omlaag brengt, is een goede verzuimregistratie onmisbaar. Daarnaast is het belangrijk om de voortgang ook regelmatig te bespreken binnen directie of MT. Ziekteverzuimcijfers zeggen trouwens niet alles. Kijk ook naar de personeelsopbouw binnen uw bedrijf op basis van bijvoorbeeld leeftijd, het percentage flexkrachten of het opleidingsniveau. Maak uw voortgang duidelijk zichtbaar binnen uw bedrijf en spreek verantwoordelijken hier regelmatig op aan.

Stap 4: Deel de resultaten van het verzuimbeleid

Goede resultaten mogen gedeeld worden. Want als u samen met uw medewerkers op een goede manier ervoor heeft gezorgd dat uw bedrijf gezonder is geworden, dan mag iedereen daar best even bij stilstaan. Het is een geweldige prestatie. Onthoud dus dat aandacht én zorg voor uw personeel uiteindelijk zorgt voor meer werkplezier én betere omgang met elkaar. Dit verlaagt het ziekteverzuim en zo bespaart u op onnodige kosten.◄ Terug naar overzicht Verzuimaanpak


Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden? Lees dan verder:

Wat is een verzuimbeleid?

In een verzuimbeleid staat hoe u als werkgever omgaat met ziekte en verzuim. Zo staan er procedures (aanpak) in en regels. Een verzuimprotocol biedt handvatten in de omgang met ziekteverzuim.

Wat moet er in een verzuimbeleid staan?

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Als werkgever bent u verplicht om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Het verzuimbeleid wordt namelijk duidelijk genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

Wat is curatief verzuimbeleid?

Een curatief verzuimbeleid is gericht op de snelle terugkeer van medewerkers naar de werkvloer. Dit kan ook betekenen dat een medewerker aangepast werk gaat doen. Werkgever en medewerker werken hier samen aan. Het casemanagement wordt gedaan door de directe leidinggevende of een andere (interne of externe) expert op dit gebied.