Verzuimbeleid

In een verzuimbeleid staat hoe u en uw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Als werkgever bent u verplicht om een beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Het verzuimbeleid wordt nadrukkelijk genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

Een arbodienst ondersteunt bij het opstellen en de uitvoering van het beleid. Omdat het verzuimbeleid over uw medewerkers gaat, is dit ‘instemmingsplichtig’. Het geldt dus pas als de vertegenwoordigers van uw medewerkers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) hiermee akkoord zijn.
Een effectief verzuimbeleid bestaat uit een aantal onderdelen:

Preventie

Hoe voorkomt u ziekte in het algemeen en hoe gaat u daar als werkgever mee om? Hoe kunt u voorkomen dat medewerkers uitvallen?

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol staat hoe er binnen uw bedrijf wordt omgegaan met ziekmelding, controle en verzuimbegeleiding. Door dit schriftelijk vast te leggen, bestaat er voor iedereen duidelijkheid over wat de regels zijn.

Verzuimtraining

Welke training krijgen leidinggevenden om hen te helpen bij hun rol in de verzuimprocessen? En hoe kunnen leidinggevenden dit zo goed mogelijk invullen, zodat een verzuimende medewerker zo snel mogelijk kan terugkeren naar werk? En aan welke wettelijke regels moeten zij zich houden?

Verzuimregistratie/-analyse

Hoe wordt informatie over verzuim opgeslagen of opgeschreven? En welke onderzoeken worden regelmatig uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de patronen van verzuim binnen uw bedrijf? Voor het voorkomen van verzuim is het belangrijk om niet alleen de percentages en aantallen te weten, maar ook of dit wordt veroorzaakt door enkele langdurige ziektegevallen, of door vaak voorkomend kort verzuim.

Begeleiding van re-integratie

Hoe worden uw zieke medewerkers begeleid, zodat ze zo snel als mogelijk, weer terugkeren op hun werkplek?

Wat te doen bij conflicten?

Als er een verschil van mening ontstaat met uw medewerker, welke mogelijkheden heeft u als werkgever of de medewerker dan om hiermee om te gaan?

Bekijk een lijst met onderwerpen die terugkomen in uw verzuimbeleid.

Hoe stel ik een verzuimbeleid op?

Dit stappenplan kan u helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid.

◄ Terug naar overzicht Verzuimaanpak

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: