Wat moet ik regelen rondom verzuim?

Als werkgever moet u zich in Nederland aan veel wet- en regelgeving houden. Ook als het aankomt op de regelgeving rond verzuim. Is uw medewerker ziek, dan moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan is daarin geregeld hoe u het loon moet doorbetalen. Ook heeft u wettelijke plichten op het gebied van verzuimbegeleiding en veiligheid.

Wanneer een medewerker ziek wordt, dan kost dat geld. Afhankelijk van de reden en de duur van het verzuim, lopen de kosten voor u als werkgever al snel op.  Om de risico’s van verzuim in beeld te krijgen en zoveel mogelijk te beperken, kunt u een MKB verzuim-ontzorgverzekering of verzuimverzekering afsluiten.

Verzuim volgens regels op orde

Wat bent u als werkgever verplicht?

Wilt u weten wat u moet regelen rondom verzuim? In de wet- en regelgeving voor verzuim zijn hierover verplichtingen afgesproken. Hieronder ziet u uw verplichtingen als werkgever. Deze bestaan uit een combinatie van wettelijke en eventuele cao-verplichtingen. Ga met uw muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

Loondoorbetaling

U moet uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

U bent verplicht om er, samen met uw medewerker, alles aan te doen om hem of haar zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Preventie en veiligheid

Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Loondoorbetaling

U moet uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

U bent verplicht om er, samen met uw medewerker, alles aan te doen om hem of haar zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Preventie en veiligheid

Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

In de wet- en regelgeving rond verzuim staat dat het na twee jaar meestal niet meer verplicht is om het laatste verdiende loon door te betalen: na twee jaar volgt namelijk vaak de WIA-aanvraag bij het UWV. Dan wordt ook beoordeeld of u voldoende heeft gedaan om uw zieke medewerker te laten re-integreren. Als dit niet het geval is, dan kunt u verplicht worden het loon nog maximaal één jaar door te betalen. Dit brengt voor u veel kosten met zich mee.

Ligt het inkomen van uw medewerker boven de WIA-loongrens, dan kan het verstandig zijn om u extra te verzekeren met een excedentverzekering. Sazas biedt diverse verzekeringen aan en adviseert u graag welke verzekering het beste bij u past.


Wat kan dit betekenen voor uw bedrijf?

U kunt ervoor kiezen om de wettelijk verplichte loondoorbetaling voor eigen rekening te nemen, of om u hiervoor te verzekeren. Daarnaast moet u ook zorgen voor een goede begeleiding van uw medewerker. Dit mag u niet zelf doen. U moet hiervoor een arbodienst of bedrijfsarts inzetten. Ook preventieve en veiligheidsmaatregelen kunt u deels zelf regelen, maar er zijn ook maatregelen die u door een deskundige moet laten uitvoeren.


Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?