Wat moet ik regelenĀ rondomĀ verzuim?

Als ondernemer moet u zich in Nederland aan veel wet- en regelgeving houden. Ook als het aankomt op verzuim. Denk aan het inkomen dat moet worden doorbetaald en hoe u een zieke medewerker moet begeleiden. Is er een cao van toepassing? Dan is daarin geregeld hoe het loon tijdens ziekte moet worden doorbetaald. Ook zijn er wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuimbegeleiding en veiligheid.

Verzuim_volgens_regels_op_orde_intro

Wat bent u als werkgever verplicht?

Wilt u weten wat u moet regelen rondom verzuim? Hieronder ziet u uw verplichtingen als werkgever. Deze bestaan uit een combinatie van wettelijke en eventuele cao-verplichtingen. Ga met uw muis over een onderdeel in het rad (of klik) voor meer informatie.

Loondoorbetaling

U moet uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

U bent verplicht om er, samen met uw medewerker, alles aan te doen om hem of haar zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Preventie en veiligheid

Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Loondoorbetaling

U moet uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Verzuimbegeleiding

U bent verplicht om er, samen met uw medewerker, alles aan te doen om hem of haar zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Dit is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.

Preventie en veiligheid

Om te voldoen aan de arbowetgeving moet u een aantal maatregelen treffen op het gebied van preventie en veiligheid. Zo bent u wettelijk verplicht om regelmatig een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

U kunt ervoor kiezen om de wettelijk verplichte loondoorbetaling voor eigen rekening te nemen, of om u hiervoor te verzekeren. Daarnaast moet u ook zorgen voor een goede begeleiding van uw medewerker. Dit mag u niet zelf doen. U moet hiervoor een arbodienst of bedrijfsarts inzetten. Ook preventieve en veiligheidsmaatregelen kunt u deels zelf regelen, maar er zijn ook maatregelen die u door een deskundige moet laten uitvoeren.

Verzuim_volgens_regels_op_orde

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt zijn. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?